Compass 1907, III. Band - Page 143

Book title
Compass 1907, III. Band
Book description
Informationen zu rd. 45.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
143
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000140-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000140-143
Content
Inhaltsverzeichnis. CXXXIX Masotti G. A., Rovereto 825. Massařik Auguste, Olmütz 236. Massařik Leop., Bohuslawitz 844. Massiczek & Cie., Wien 1324. Mastný T. H. & Y., Lomnitz 1408. Maštovský M., Ellischau 532. Maštovský V., Tuchomeřitz 563. Mastrovic & Comp., Makarsa 871. Masur A., Guntramsdorf 16. Matasek Johann, Wien 71. Matathias Matteo & Maurice, Triest 1040. Matauschek Josef, Wien 419. Matavulj G. S., Sebenico . 668. Matavulj Gjuro, Sebenico 636. Matczynski Konst.,Lapszyn614. Matějka Elisabeth, Prag 458. Matějka Franz, Brünn 1735. Matějka Mathilde, Blatna 1234. Matějka Rob., Krumau 867. Matějka Rud. & Petrželka Jos., Brünn 81. Matějovský F., Prag 1561. Matějů Johann, Brünn 315. Material- und Baurequisitenbezugshaus der Maler etc., Wien 744. Materna F. J., Prag 722. Materna Josef, Neu-Paka 1474, Ober - Hohenelbe 1614. Mathaus Juliane, Friedrich, Jo-' hanna & Rosa, St. Ulrich 214. Mather Ad. &Co., Olmütz 359. Mathes Ed. R., Olmütz 181. Mathes Nikolaus, Graz 135. Matheusche J., Triest 920. Mathian Joh., Laibach 1133. Mathias Herrn., Czernowitz 931. Mathie Gustav, Haslach 1489. Mathie Rudolf, Grieskirchen 505. Mathis August, Wien 71. Mathner Anton, Wien 1230. Matin Ivan Martinac, Vrgoraz 1624. Matitsch Victor, Faher Ludwigs Nchflg., Wien 258. Matl Alois, Schwanberg 5191. Matl Franz, Gr.-Raigern 86. Matl Th. F. & Söhne, Wien 589, 686. Matlach & König, Wien 1099. Matolony F. X., Wien 1365. Matonoha Jos. & A., Öls 1655. Matouš F., Semil 1426. Matouš F., Beneschau b. Semil 1385. Matouš a Křemlióka, Ober-Neudorf 1413, Bělohrad 1385. MatoušekTeresei,Přelautsch 554. Matoušek Vilém, Melnik 235. Matras August, Wien 925. Matrei a. Brenner, Electrizitäts-werk 964. Matscheko J. & Schrödl, Wien 51, 110. Matt Jos., Ahsam 1381. Matt Rudolf, Langenlebrau 1019. Mattausch Ernst, Neuzedlisch 549. Mattausch Friedr. & Sohn A. G., Wien 1378, Franzensthal 1393, Friedrichsthal 1395, Scharfenstein 1424. Mattausch Gustav, Prag 125. Mattausch Heinr., Leschkau 578. Mattausch & Haneschka, Wien 1230, Polna 1282. Matter A., Teschen 45. MatternGebrüder,Rumburgl423. Mattern Heinrich, Niedergrund 1618. Mattern Robert, Prag 370. Mattes Jos., Innsbruck 506. Matthey August, Graz 1335. Mattliey Ernest Erben, Graz 1335. Mattich Giuseppe qm. Antonio, Scardona 1622. Mattig Anton, Wien 499. Mattier F., Zwittau 1045, 1095. Mattmann J., Meran 57. Mattner Joh. & Frz., Linz 450, 1774. Mattoni Hch., Wien 1718, Gieß-hübel-Sauerbrunn 1718, Franzensbad 1718, Karlsbad 1719. Mattuella Alois, Innsbruck 658. Matuella Fco., Trient 641. Mattus S.Břetislav, Ledetsch 543. Matucha A., Prag 1242. Matura Adele, Wien 1723. Matura Brüder, Wien 1540. Matusch Josef, Wien 1230. Matuschka J., Náchod 354. Matusiňski Jac., Krakau 90. Matuška Franz, Straßnitz 1221. Matuška Josef, Wall 1431. Matyáš Ant., Chrudim 1122. Matyáš Ant., Wall. Kloubauk 1181. Matys Jos., červeňoves 848. Matz & Karl, Karlsbad 1554. Matza Eduard, Vöttau 901. Matzek Franz, Wien 279. Matzek Josef, Brünn 1235. Matzek Wzl., Wien 279. Matzel Gustav, Wien 1639. Matzelle Johann, Neu-Tabor 895, 1088. Matzenauer Jos., Wien 1106, 1187. Matzenauer Karl, Brünn 81. Matzenauer Max, Julienfeld 20. Matzig Wenzel, Straußnitz 894, 1087. Matzka Franz, Purkersdorf 1218. Matzka Laureuz, Wien 1692. Matzka Sofie, Wien 1607. Matznar W., Reichenberg 379. Matzner Albert, Wien 1639. Matzner Engelbert, Bärn 814, 1005. Matzner G., Podgórze 1028. Matzner Ign., Brünn 486. Matzner Job., Lundenburg 489. Matzner Johann, Dürnseifen 1055, Klein-Mohraul066, Nied.-Mohrau 1074. Matzner Josef, Mauerkirchen 822. Matzner Karl, Wien 1673. Matzner & Josefsthal, Klasno 610. Matzun Jakob, Pettau 32, 1027, Ragosnitz 38, 1031. Mauder Josef, Wernstadt 1247. Mauer Andreas, Sagor 40, 214. Mauer Karl, Samotischek 40. Mauerer Josef, Wien 1577. Mauerhofer Alois, Pöllau 1461. Mauerhöfer Fr. & Sohn, Graz 177. Mauerkirchen, Neues Elektrizitätswerk 964. Mauermann Constantin, Friedland 1736. MauermannH., Jungbunzlau 118. Mauermqnn & Co., Perknow 1415. Mauk Maximilian,Voitsbergl364. Maural’s R. Erb., Znaim 568. Maurer Amb., Krumau 867. Maurer Emil, Bozen 984. Maurer G., Graz 604. Maurer H., Unt. Schischka 768. Maurer II. Ritt, v., St. Lorenzen 1720. Maurer Johann, Wien 71. Maurer Johann, Wien 1368. Maurer Johann, Wien 1577. Maurer’s Jos. Söhne, Klagenfurt 708, 1678. Maurer M., Wien 480. Maurer Rudolf, Wien 1577. Maurer & Zach, M. - Ostrau 508, 987. Maurermeister u. Zementwarenerzeuger, Dietách 53. Mauretter Hermann, Aussig 309. Maurhard J., Linz 755. Maurizio Paris, Krakau 1678. Mauss Hermann, Steyr 1623. Mauthe Friedr., Lochau 508. Mauthner Ernst, Wien 1378, Bubenc 1388. Mauthner Leopold,Battelau 1203. Mauthner Philipp, Wien 1577. Mautner Ad. Ig. u. Sohn, Wien 523, 589, 686, Göding 577, Wilhelmsburg 576. Mautner Adalb., Wien 3, Stein b. Krems 43. Mautner Adolf&Co., Wien 1468. Mautner Brüder, Wien 419. Mautner Emanuel, Brünn 1205. Mautner E., Prag 761, 832. Mautner Ernst, Wien 226, 744. Mautner Ignaz, Wien 744. Mautner Isaac &Sohn, s. Österr. Textilwerke. Mautner Jac., Prag 761. Mautner Jos., Rokitnitz 633. Mautner J. V., Wien 1540. Mautner Leo & Eduard Richter, Warnsdorf 400. Mautner Leop., Bolechowic 527, 595. Mautner Raimund, Wien 1106. Mautner Samuel, Brünn 1205. Mautner Salomon, Prag 1751. Mautner v. Markhof, Wien 523, 589. Mautner & Co., Prag 761, 832. Mautner & Consorten, 1480. Mautner & Schönfeld, Triest 833. Mautner, Taussig & Consorten, Wien 1377. Mautsch Franz, Rumburg 1244. Mautsch Josef F., Schönau 1656. Mauve Gerhard, Biosdorf 192. Mauz F. K., Linz 1134. Max Bela, Wien 226. Max & Schnabl, Wien 1199. Maxa Emil, Wien 226. Maximilian Gustav, Wien 279.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!