Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei. - Page 2468

Book title
Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2468
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000085-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000085-2468
Content
2376 Česko-německý seznam. Story — Stores Stoupy na stlačený vzduch — Preßluftstampfer Stožáry na elektr. vedení — Leitungsmaste Strojha porculánu — Porzellanmontierung Stroje a lisy na drážkové tašky — Falzziegel-maschinen u. -Pressen Stroje a nářadí orné — Ackeriuaschinen und Gerate Stroje a přístroje pro Bkelné hutö — Glasfabriksmaschinen u. -Apparate Stroje a zařízeni továren na umělá hnojiva — Kunstdüngerfabriks-Maschinen u. Einrichtungen Stroje běličské — Bleichereimaschinen Stroje dekatovací — Dekatier-Apparate Stroje drtící — Desintegratoren Stroje drtící a mlecí na tvrdé hmoty — Hartzer-kleinerungs-Maschinen Stroje k mražení — Ge riermaschinen Stroje k naplňování krabiček leštidlem — Wichs-schachtelfüllmasüliinen Stroje k obýbání obručí — Reiíenbiegemaschinen Stroje k opletání hadic — Schlauchumflecht-maschinen Stroje k paličkování krajek — Spitzenklöppelmaschinen Stroje k rýhování tyčí — Stangenschrám maschinen Stroje k setí řípy — Rübensäemaschinen Stroje k ucpáváni rour — Rohrdichtmaschinen Stroje k vyrábění kos — Sensenwerkmaschinen Stroje k výrobě bonbonů — Bonbonsmaschinen Stroje k výrobě vaty — Wattefabrikations-maschinen Stroje k vyzrňování kukuřice — Maisrebler Stroje k žeti kukuřice — Maiserntemaschinen Stroje ku klepáni koberců — Teppichklopfmaschinen Stroje ku krájení těsta — Teigteilmaschinen Stroje lámací, trdlice — Brechmaschinen Stroje leptací — Beizmaschinen Stroje pro brusírny drahokamů — Edelsteinschleiferei-Maschinen Stroje na cementové tašky — Zementdachstein-Maschinen Stroje na cigaretový papír — Zigarettenpapier-Maschinen Stroje na čistění ječmene — Gerstenputzereimaschinen Stroje na čistění jetelového semene — Kleesamen-rei nigungstuaschinen Stroje na čistění peněz — Můnzensehabmaschinen Stroje na dobývání petroleje — Petrolenmberg-baumaschinen Stroje na drátěná lana — Drahtseilmaschinen Stroje na drobné zboží železně — Kleineisenzeugmaschinen Stroje na impregnování — Iraprágniermaschinen Stroje na knoflíky — Knopfmaschinen Stroje na kosení trávy — Rasenabschneider Stroje na kožené zboží ozdobné — Ledergalanteriewarenmaschinen Stroje na krájení cigaretového tabáku —Tabak-schneidemasckinen für Zigarettentabak Stroje na liti svíček — Kerzengießmaschinon Stroje na míchání malty — Mörtelmischmaschinen Stroje na míchání tmele — Kittmischmaschinen Stroje na míšení bramborové mouky — Kartoffelmehl-Mischmaschinen Stroje na míšení mouky — Mehl-Mischmaschinen Stroje na mražené — Gefrornes-Maschinen Stroje na nitě — Zwirnmaschinen Stroje na obrábění plechu — Blechbearbeitungsmaschinen Stroje na opřádání sklem — Glasůberspinn-maschinen Stroje na papírové sáčky — Papiersackmaschinen Stroje na párátka — Zahnstochermaschinen Stroje na plechové obaly — Blechemballageu Maschinen Stroje na pletené zboží — Wirkwarenmaechinen Stroje na plsť — Filzmaschincn Stroje na potištěni rolet — Rouleauxdruckmaechinen Stroje na práškování — Pulverisiermaschinen Stroje na přípravu píce — Futterbereitungs-maschinen Stroje na ražení mincí — Münzonprägemaschinen Stroje na rozdrobňovaní pal vového dříví — Brennholz-Zerkleinerungsmaschinen Stroje na rozmetání hnoje — Düngerstreumaschinen. Stroje na rušení nebo dušení lesku — Glanzab-zieh- oder Dampfabmaschinen Stroje na řezání šroubů — Schraubenschneidemaschinen Stroje na řezání vzorků a nástroje — Muster-schneidmaschinen und Werkzeuge Stroje na sekání masa — Fleischhackmaschinen Stroje na sekání řípy — Rübenhackmaschinen Stroje na šindele — Schindelmaschinen Stroje na sklízení brambor — Kartoffel-Erntemaschinen Stroje na stáčení a čistění láhví — Flaschenfüll-u. Reinigungsmaschinen Stroje na štípání kamene — Steinspaltmaschinen Stroje na stříhání hovězího dobytka — Rinder-schermaschinen Stroje na stříhání koni — Pferdesehermaschinen Stroje na strouhání housky — Semmelreib-maschinen Stroje na sušení vlny — Wolltrockenmaschinen Stroje na šněrovací řemínky — Schnürriemenmaschinen Stioje na těstoviny — Teigwarenmaschinen Stroje na třídění brambor — Kartoffel-Sortiermaschinen Stroje na třídění mincí — Münzsortiermaschinen Stroje na třídění uhlí — Setzmaschinen fül* K ohlensorti era nlagen Stroje na uzavírání láhví lepenkovými plátky — Pappscheiben-Flaschenverschließmaschinen Stroje na válcový tisk — Walzendruckmasckinen Stroje na vázání snopů — Garbenbindemaschinen Stroje na vyklepávání pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na vyrábění magnetů — Maschinen zuř Magnetfabrikation Stroje na vyráběni nábytku (pro nábytek z ohýbaného dřeva) — Möbel abrikations-Maschinen (für Möbel aue gebogenem Holze) Stroje na vyrábění obálek — Kuverterzeugungs-Maschineň Stroje na vyrábění sudů — Maschinen zur Herstellung von Fässern Stroje na vyrážení klínových drážek — Keilnutenstoßmaschinen Stroje na výrobu cigaret, dutinek — Zigaretten-hülsen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu čokolády — Sehokoladefabriks-Maschinen Stroje na výrobu drátěnek — Drahtstiftenma-schinen Stroje na výrobu drátu — Drahtfabriksmaschinen Stroje na výrobu dřevěných perel — Holzperlen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu držátek — Federhalterorz.-Maschinen Stroje na výrobu kartáčů — Bürstenfabrikations-Maschinen Stroje na výrobu klenotnického zboží — Bijoute-riewaren-Erzeugungsmaschinen Stroje na výrobu krabiček na sirky — Zündholzsehachtel-Maschinen Stroje na výrobu kopyt ! ;vcovských — Sehuh-leisten-Erzeugungsmaschinen Stroje na výrobu křídy — Kreidefabrikationsmaschinen
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!