Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei. - Page 212

Book title
Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
212
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000085-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000085-212
Content
188 Inhaltsverzeichnis. Voitl W., Prag 1216. Vojáček W. J. Ing. & Komp., Schles.-Ostrau 432. Vojiř Josef, Prag 697. Vojnar Jan, Prag 1189. Vojtěch Josef, Velké Hamry 1416. Vojtek B. & Ing. Filipp V., Olomouc 665. Vojtíšek Josef spol. s r. o. Hradec Králové 636. Vojtíšek V., Jičin 1282. Vokáč Franz, Iglau 1769, 1603. Voko, Ges. m. b. H., Ledeč 1374. Vokolek Václav, Pardubice 1410, 1448. Vokolek & Nemeškal, Hradec-Králové 1439. Vokoun Jindřich, Prag 1885. Vokoun Josef, Prag 534. Vokurka Frant., Slaný 1691. Voldán Vilám, Třebič 1693. Voldau Richard, Čelakowitz 972. Volejnik a spol., Troppau 722. Volek Johann, Jilemnice 1494, 1569. Volenec Jindřich, Polna 874. Volent Lajos, Ludány 1104. Voleský Bohumil, Prag 697. Volf Václav, Prag 838. Volf Vojt., Beroun 396. Volf & Vitkovsky, Beroun 440. Volk & Comp., Prag 786. Volkan Heinrich, Neudek 416, 465, 582. Volkmann Albert, Schönbach 855. Volkmann Anton, Schönbach 855. Volkmann Anton & Co., „Rivo“, Rasierklingenfabrik vorm., Troppau 721, 704VII. Volkmann Heinrich, Schönbaeh 855. Volkmann Wenzel, Schönbach 855. Volkmer Flora, Jauernig 958, 1748. Volksdruck- & Verlags-Ges. m. b. H., Olomouc 1448. „Volkswohl“ r. G. m. b. H., Bodenbaeh 397. Vollmann Adolf, Polna 1377. Vollmann Walter, Nieder-Ein-siedel 1697, Neu-Ehrenberg 1292. Volman A. & J., Čelakowitz 616. Volman Fr., Žebrák 729. Volman Jar., Zdice 1264. „Volt-Watt“ Ges. m. b. H., Prostějov 1190. „Volta“, Ges. m. b. H., Lipt. Sv. Mikulás 1172. „Volta“ Handel mit elektroteehn. Bedarfsartikeln, Ges. m. b.H., Prag 1189. Voltr B. J., Turnau 1761. Vomáčka Jan, DaSice 1229,1275. Vomáčka Karel a spol., Prostějov 1556. VonachOtto & Co., Zwickau 1526. Vonásek Josef, Bratislava 737. Vonások Rudolf, Chrudim 1349. Vonbun Otto Alfons, Reichenberg 1511. Vondörfer Franz, Prag 891. Vondra J. V., červený-Kostelec 1481. Vondra Josef ml., červený Kostelec 1481. Vondra Karel, Orlice 1109. Vondráček Alois & Comp., Schwarz-Kosteletz 516. Vondráček Eduard, Prag 851. Vondráček Ferdinand, Schwarz-kosteletz 1741. Vondráček a spol., Prag 697. Vondrák B. a bratr, Tabor 1618. Vondrašek Josef, Jaroměřitz 1696. Vondrašek Karl, Kolin 1696. Vondrašek Matěj, Přední Zboro-vice 1113. Vondřich F., Straschitz 715. Vondrouš Franziska, Dvůr Králové 1601. Vondr&ška E. & J., Zbraslav 1464. Vonka Franz, Prag 1456. Vonšovsky Josef, Sulkov 1006, 1083. Vonwiller & Co.. Senftenberg 1544, Brünn 1670. Vopalka A. a spol., Prag 935. Voráček & Huber, Prag 697. Vorbach Hugo, Morchenstern 531. Vorbach Karl Ing., Reichenberg 791. Vorei Jiři Dr. et Comp., Prag 1189. Vorei Josef, Prag 697. Vorei K., Jičin 408. Vorei L., Všetaty 1737. Voříšek Josef, Prag 1189. Voříšek Josef a spol., Prag 813. Vorlicek Alois, Nimburg 1293. Vorliček Alois, Prag 1741. Vorliček a synové, Prag 1722. Vorlický & Cie., Prag 1001,1752. Vorreith Fr. Jos., Klatovy 1284, Újezd 1260, 1314. „Vorwärts“ Druck- u. Verlagsanstalt, Ges. m. b. H., Katharern 1441. Vosáhlo J., Prag 1843- Vosáhlo Josef, Dašicel323, 1337. Vosátka Albert, Groű-Hammer 406. Vosátka Jindřich, Diwischau 1482. Voskamp Cornelius, Prag 1472. Vosmanský vorm. Fagus etc., Přelouč 1304. Vosmík Vincenc, Prag 452. Voštřel František, Pardubice 836. Vostrovský R., Prag 1343. Vostro vský a Šturma, Čelakowitz 519. Votava Josef, Hrottowitz 363. Votava Václav, Kurau 1102, 1239. Voticky Richard, Kladno 1351, 1338. Votoček Ignaz, Prag 1427. Votroubek V., české Budějovice 742. Votruba A. J. a spol., Hronov 1439. Votruba Josef, Prag 1304. Votrubec Emil Ing., Turnov 1158 Vozdecky František Brlinn 817. Vozenilek Jan, Prag 1189. Voženílek Josef, Předměřitz 1113. Voženilek Vincenc, Hruschau Í097. Voženilek & Sorel, Brandýs 1088, 1134. Voženilkova Marie, Temešvár 1120. Voznica Fr., Olomouc 1681. Vrabcová Anna, Náchod 809. Vrána Fr. J., Znaim-Louka 1126. Vrána Franz, Klosterbruck 1100. Vrána J.V., Mähr.-Neudorf 1104. Vrána Karel, Tscheitsch 1121. Vrána & Padrta, Plenkovice 1111. Vrána & Smékal, Rikovice 707. Vranicky & Vopálka, Prag 697. Vraný a Rybář, Neu Bydžov 758, Zbraslavice 729. Vraný a spol, Prag 838. Vrba J., Plzeň 762. Vrba Josef & Co., Prag 851. Vrba Otto, Prag 1414. Vrba Rudolf, Kojetín 750. Vrba a spol., Prag 1614. Vrba & Pražak, Přerov 1688. Vrchní správa státního velkostatku, Bistrau 858, Bohnau 896. Vrkoč Jos., Mühlhausen 1792. Vrla Jos., Prostějov 1457, 1469. Vrtčna Josef, Nedwěditz 928. Vrtilek A., Hustopeč 1629, 1604, 1236. Vrtiška V. F., Vlašim 1384. Vrzal Eman., Votice 1262. Vrzalové Bratři, Brünn 614. Všeobecná prospěšná elektá-renská akc. spol., Užhorod 1158. Všetečka’s Fr. Nachf. F. Iluněk, Prag 491, 1030. Všetečka Johann, Třebič 381. Všetečka Karel, Prag 1037. Všetečká Lad., Znaim 439, 394. Všetečka, Šašek a spol., Prag 1427. Všetečka Theodor, Hořitz 407. Všetička & Co., A.-G., Prag 391, 452, 374, Radotin 376. Vsetín, städt. Elektr. - Werk 1159. Vulcan Industriefeuerungen Ges. m. b. H., Brünn 614. „Vulcan“ Zündwarenfabrik A.-G., činadievo 973, 1229.' „Vulkan“ Oil Company, Pro-chaska u. Klein, Žilina 1067. „Vulkan“ Schuh - Ind. - Unternehmen, Bratislava 1368. „Vulkania“, Mhr. Kunstgewerbl. Metallindustrie, Ges. m. b. H., Prostějov 702, 805. Vybíral Anton, Paulitz 1340. Výborný Joset, Hrbokov 1235, 1281. Výborný Josef, Zbyslau 1746. Výborný Václav, Prag 1886. Vydavatelské a tiskové družstvo „Mladé Proudy“ v Praze, z. s. s r. o., Prag 1456. Vydra Alois, Ketkowitz 1238, 1099. Vydra Antonin, Telč 1040.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!