Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei. - Page 19

Book title
Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
19
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000085-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000085-19
Content
15 X. Diverse (Posamentenindustrie etc.) 1627-1638 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1638—1652 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc. 1652—1662 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1662—1695 XIY. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ................... 1695—1698 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken . 1699—1713 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditen- fabriken etc 1713-1724 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1725 II. Drechsler 1729 III. Fächerindustrie . . ... — IV. Federn und Roßhaare . . . 1737 V. Kaffeeröstereien . . . 1739 VI. Kaffeesorogate . . . 1741 VII. Konservenfabriken . . . 1746 VIII. Schirmindustrie . . . . . 1756 IX. Schwämmehandel . . . . 1757 X. Wurstfabriken . . . . . 1757 XI. Spielwaren-Industrie . . . . 1761 XII. Tabak-Industrie 1763 XIII. Film-Industrie . . . . . •. 1763 XIV. Diverse • . . 1767 P. Import- und Exporteure . . 1774 R. Spediteure und Lagerhäuser 1783 S. Treuhänder und Bücherrevisoren ....................1803 T. Bankierbuch...................1804 H. Ministerien..................1857 V. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 1865 Nachtrag.........................1882 X. Různé (ozdobné zboží atd.) 1627-1638 XI. Pomocný průmysl (Barvírny, bělidla, úpravny) . . 1638—1652 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1652—1662 XIII. Obchod textilními výrobky 1662-1695 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1695-1698 Jí. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1699-1713 II. Továrny na cukrovinky (kanditen atd.)......................1713-1724 O. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1725 II. Soustružníci dřeva .... 1729 III. Výroba vějířů................— IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1737 V. Pražírny kávy.................1739 VI. Kávové náhražky .... 1741 VII. Továrny na konservy . . .1746 VIII. Výroba děstníků.................1756 IX. Obchod houbami..................1757 X. Uzené zboží.....................1757 XI. Průmysl hračkářský . . . 1761 XII. Tabák..........................1763 XIII. Filmový průmysl.................1763 XIV. Různé............................1767 P. Dovoz a vývoz .................... 1774 R. Zasílatelé a skladiště zboží . 1783 S. Revisoři knih......................1803 T. Banky a bankovní domy . . 1804 U. Ministerstva.......................1857 V. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1865 Dodatek...............................1882
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!