Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei. - Page 17

Book title
Compass. Kommerzieller Teil 1926: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000085-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000085-17
Content
13 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forst-Industrie, Holz-und Waldexploitation 1198—1222 II. Sägewerke (Dampf- und Wassersägen) ...................... 1223—1265 TU. Holzwaren- und Möbelerzeugung und Handel .... 1265—1318 IY. Korke und Korkwaren-Industrie 1319-1320 K. Leder- und Schuh-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1321—1335 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren . . . 1335—1345 III. Handel m. Leder, Leder waren, Gerbstoffen, Häuten etc. . 1345—1366 IV. Schuhe u. Schuhwaren 1367—1385 Y. Handschuhe .... 1386—1388 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 1389 — 1402 II. Papierwarenerzeuguhg 1403—1417 III. Papier- und Papierwarenhändler 1417-1429 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . 1430—1464 V. Buchbinder, Geschäftsbücherfabrik und Etui macher . 1465—1470 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. . . .. . 1470—1471 VII. Kunsthandlungen, Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc. 1471—1473 M. Textilindustrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 1474—1528 II. Schafwollwarenfabriken 1528-1545 III. Strick- und Wirkwarenerzeuger 1546—1560 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 1560—1584 V. Seidenspinnereien u. Seidenwarenfabriken ............... 1584—1589 VI. Stickereiwaren- u. Spitzenerzeugun g 1589-1597 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche-und Miedererzeuger, Pfaidler 1597—1620 VIII. Teppich-Industrie . . 1620—1622 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1623-1627 J. Dřevo průmysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . 1198—1222 II. Pily (parní a vodní pily) 1228—1265 III. Dřevěné zboží a výroba nábytku, obchod nábytkem . . 1265—1318 IV. Kork a průmysl korkového zboží 1319—1320 K. Kožní a obuvní průmysl. I. Výroba koží, iirchárny, kožešiny 1321—1335 II. Továrny koženého zboží, Čepice a kožesnické zboží . . 1335—1345 III. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřeby atd. . 1345—1366 IV. Obuv a potřeby obuvnické 1367-1385 V. Rukavice............. 1386—1388 L. Průmysl papíruický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu . . . 1389 —1402 II. Výroba papírového zboží 1403-1417 III. Obchod papírem a papírovým zbožím...................1417—1429 IV. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . 1430—1464 V. Knihařství, továrny obch. knih a kartonáží .... 1465—1470 VI. Drevorytiny, štočky, klišé atd. 1470-1471 VII. Obchod uměl. výrobky, olejomalby, olej otisky, akvarely atd. 1471—1473 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 1474-1528 II. Továrny na vlněné zboží 1528-1545 III. Výroba pleteného a stávkového zboží.................... 1546 —1560 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . . 1560—1584 V. Továrny na hedbáví, výroba hedbáv. zboží . . . 1584—1589 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží . .......... 1589—1597 VH. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba šněrovaček 1597—1620 VIII. Výroba koberců . . 1620—1622 IX. Průmysl kloboučnický (také polo- výrobky)............... 1623—1627
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!