Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn. - Page 83

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
83
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000084-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000084-83
Content
Inhaltsverzeichnis. 67 Sio novic! Avram Davi u As an Ali, Štip 371. Šipon Karl Söhne, Subotica 532. Slračer Kalk werke A.-G., Zagreb 122. Sirak Johann, Maribor 176. Sire Fr., Kranj 482. Sirk Ivan, Ljubljana 287. Širmann & Keinper, Nakovo 276. Sirola Vinko, Sušäk 321. Sirotanovid ' Šidanski, Beograd 328, 532. Sirotkin D., A.-G., Novivrbas 277. Sirotkin D. W., Beograd 168. Sirotkin & Andrejev, Beograd 190. Sisak, Stadt. Elektrizitätswerk 297. Sisaker Brauerei A.-G., Sisak 227. „Siscia“ Feinlederfbk. A.-G., Sisak 360, Zagreb 362. SiSka Ivan, Ljubljana 332, 316, Gorjanci 330. Šiška Jos., Zadvor 121. Sisojevid Paja, Sr. Mitrovica 134. Sitar & Svetek, Ljubljana 222. Sitnica A., Kozarac 482. Sitzer Filip, Zagreb 326. „Siva“, Bürstenfabrik, Osijek 472. Sivandik’s A. Nachf., Cakovac 434. Sjenicki Milivoj J., Radujevac 498. Skaberne A. & E., Ljubljana 440. Škaberna Uragan, Zagreb 326. Škafar Franc, Ljubljana 346. Skidjona Fejzo, Sarajevo 451. Skanovski Gjura & Co., Vel. Kikinda 411. Skaperda’s Nikola Söhne, Skoplje 319. Škarica Mido, Sarajevo 132. Ska8a Franz, Velenje 339, 322, 298, 282. Skasa Ivan, Velenje 283. Skaza O. & Co., Ptuj 370. Skendrovid Viktor, Zagreb 224. Skevelid Veljko, Vršac 458. Skijan Mate, Crikvenica 128 Skodajid Djordjo, Blagaj 433. Skodrea Cira D., Skoplje 452. Skofid J., Vrpolje 323. S. K. F. Erzeugnisse, A.-G. für den Vertrieb von, Zagreb 208. Škofja-Loka, Elektrizitätswerk, 297. Skok Anton, Domžale 311, 330, Spodnje Domžale 320. Skokie i drug, Bijeljina 433. Skomerža Ivan. Cirkvenica 495. Skopal Filip, lluma 144. Skopal, Juridid & BatuSid, Zagreb 136. Skopljanovid Ahmet, Zvornik 407. Skoplje, Handelskammer 629. Skrabar Alojz, Domžale 423. Skrabl Felix, Maribor 441. Škrbec & Bartol, Ljubljana 314. Škreli Mikel & Frano, Dubrovnik 151. Skušek Fran, Maribor 420. Sladek Franjo, VrSac 426. Sladkogora, Pappen- u. Papier- fabrik Ges. m. b. H., Maribor 383, Sladkivrli 383. „Sladkor“, Ges. m. b. H., Ljubljana 470. Sladoljev M. Ing. &Co., Zagreb 136. Sladovid D. Sisak 451. Slamnjak Ludwig, Rašica 350, Šlanger Ignjat, Beograd 238. Slanovee & Co., Ljubljana 483. Šlare Filip, Kovin 115. Slatinaer Holzindustrie A.-G., Zagreb 341, 326, Slatina 337. Slatnar Anton, Kamnik 395. „Slavex“ A.-G. für Forstindustrie, Zagreb 326, 341, 356, 366II., Brod 313, 329, Pakrae 335, 849. „Slavia“ A.-G. für Holzindustrie Zagreb 326, 341, Vinkovci 322, 339. „Slavia“ Fabrik ehem. Produkte A.-G., Zagreb 251, 237. Slavidek Ante, Osijek 131. „Slavija“ A.-G., Großdrogerie, Novi Sad 255. „Slavija“ Bank, Beograd 507, Sušák 521. „Slavija“ Handels-Ges. m. b. H., Dubrovnik II 496. Slavija, Mühle, Vukovar 284. Slavisch-Amerikanische Petroleum-Ge3. m. b. H., Maribor 255, 263. Slavnid Ignjat, Senta 451. Slavnid Milan, Grubišnopolje 476. Slavnid Stevan, Petrovaradin 227. Slavojid Anton, Tetovo 134. „Slavonija“ Fabrik Prager Selchwaren A.-G., Osijek 487. „Slavonija“ Großbrennerei A.-G., Nova-Gradiäka 233- „Slavonija“ Holzindustrie A.-Q., Zagreb 356, Brod a. d. Save 343, 329. Slavonlsche Agrar - SparkaBsa A.-G., Daruvar 510, Osijek 5l6, Suhopolje 521. — Forstindustrie A.-G., Pakrac 316. —■ llanf- und Flachsfabrik A.- G., Osijek 414, Vladislavce 415. Slavuja Dim. A., Valjevo 401. Slejko Josef, Ljubljana 346. Šlezinger Josif, Subotica 474. „Sloga“ Mühlen- u. Sägewerksgen., Vel.-Poganci 283, 339. „Slograd“ A.-G., Ljubljana 129, 346, Spodnja Šiška 352. Slokar & Riedl Ges. m. b. H., Kamnik 312. Slomovid Bernhard i Komp. „Mercedes“, Beograd 375. Slomovid Ignjat, Vinkovci 458. „Slovenia“, jugosl. Hopfenex-port-G. m. b. H., Žalec 228. Slovenia Transport-Ges. m. b. H., Ljubljana 497. Slovenische Bank A.-G., Šid 519. — Kohlenbergwerks Ges. m. b. H., Ljubljana 158. — Waffenfabrik, früher P.Wer-nig, Ferlach G. m. b. H., j Radovljica 178. Slovenj-Gradec Elektrizitätswerk 297. „Slovenija“ Buchdruckerei Ges. m. b. H., Ljubljana 396. Slovenska Bistrica, Genossenschafts-Elektrizitätswerk reg. Gen. m. b. H., Slovenska Bistrica 297. Slucki M. Ing., & Comp., Beograd 190. Slunjski Josip, Tuzla 353. Smederevoer Elektro-Industrie-A.-G., Smederevo 297. Smederevoer Trtkotagenfabrik A.-G., Smederevo 411. Smerdu Ziegelei, Radomlje 118. , Smev, Maschinenfabrik, Bjelovar 169. Smičiklas Janko, Zagreb 526. Šmid Luka, Gaštej 311. Šmidek S. & Söhne A.-G., Nova Gradiska 238. Smidt Antun, Kotor 194. Smielovvski R., Ljubljana 129. Šmigove Johann, ŠoStanj 425. Smiljanid Gyuro, Bosn. Petro-vac 141. Smiljanski Gjura & Söhne, Čurug 271. Smiljevid Petar M. H., Carevo Selo 434. Smith & Meynier, Papierfabrik A.-G., Susalc 383. Smital & Neubauer, Novisad 255. Šmol Leonard, TorSa 134. Smola Ferdo, Sv. Jurij ob J užni železnici 206, Žalec 216 Smola Rudolf, Novomesto 117. Smole Jožef, Dolenji Logatec 310. Smolej Rudolf, Maribor 388. Smolenski Gavro, Subotica 282. Šmolka „Papirus“, Novisad 389. Šmolniker Mary, Celje 434. Smrkinid Maria, Kordula 172. Smuk Fauy, Retnje 350. Smyth W. H., Beograd 190. Snecer & Brüder Gešl, Vol. Bedkorek 401. Snoj Jos., Ljubljana 440. Snoj & Urbandid, Ptuj 448. Šobajid, Eisenbandlung, Nikšid . 198. Šoban Bogumil, jun. Zagreb 404. Sobota L., Petřina 445- Sobotka Emanuel & Sohn, Jurjevec 115. Sochers Gustav Nachf., Zagreb 464. Societä anonima cemento Portland dell’Adriatico, Spalato 125, Bakar 123. Societas, Möbelfabrik, Zagreb 356. Sodawasserfabrik A.-G., der Genossenschaft der Kleinhändler, Zagreb 239. Sodin B., Celje 343. Sodin Blasius, Bukovžlak 309. Sodin Franc, Lubedno 116. Sofrenid U. & Söhne, Bijeljina 386. Softid Brüder, Bos. Gradiška 365. Sohl & Fuchs, Nove Šove 277. Sohl & Merkle, Kraljevidevo 1 295. ' Sohr Leo, Otok 118. 5* m
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!