Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn. - Page 75

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
75
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000084-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000084-75
Content
Inhaltsverzeichnis. 59 Peyer J. P., Maribor 138. Pezzoli & Cie., Split 400. Pfaff Stevan, Badki Brestovac 230. Pfajfer Jovan Prigrevica 118. Pfajfer Paja, Bajrnok 269. Pfeffer Anton, Indjija 115. Pfeffer Franjo, Djakovo 193. Pfeifer Ivan, Soriea 320. Pfeifer Josef, Hode 171. Pfeifer Oton, Osijek 389. Pfeiffer Pilip, Sombor 133. Pfeiffer Ivan, Ruma 318. Pfeiffer Johann, Celje 329. Pfeiffer Julio, Osijek 398. Pfeiffer Pál, Bajmok 187. Philipp Rudolf, Novisad 255. Philippovich Adam, Novisad 245, Pandevo 201, Zemun 252. „Phosphat“ A.-G., Zagreb 259. Piatnik Gebrüder, Radede 383. Picék Franz, Ribnica Dolenjska 202. Picék J., Novomesto 200. Pideta Risto B. & Co., Mostar 441. Pichler, mechan. Faßbinderei, Ges. m. b. II., Maribor 347. Pichler Mirko, Koprivnica 312. Pick David, Pakrac 369. „Piek“ Handel mit Anilinfarben, Novisad 255. Pick Iso, Daruvar 366. Pick O, Zagreb 463, Maribor 441. Pickel C., Maribor 124, 138. Piěulin Ivan, Križe 376. Pierce Janos, Vel. Bedkerek 428. „Pierette“ A.-G., Novi Sad 470. Pierotti’s L. Nachf., Zagreb 140. Pijevid Josip, Split 352. „Pilara“, Beli Manastir 327. Pilaš Filip, Blaškovida-Grižane 127. Pilepiíi Rudolf, Zagreb 326. PillS Aleksander, Ada 187. Pilier Stefan & Söhne, Osijek 278, 285. PilliSer & Stanišid, Novisad 397. „Pilot“ A.-G., Zagreb 149, 533-Pilzeli Jakov & August Brüder, Skoplje 133. Pine Konrad, Indjija 115, 231. Pintara S. Nachf., Lökve 833. Pinter & Lenard, Maribor 198. Pinter & Weber, Celje 469. Pinto Bernardo, Sarajevo 471. Pinto Bernardo L., Sarajevo 450. Pinto David, Sarajevo 370. Pinto Elias & Corap., Dubrovnik 435. Pinto M., Sarajevo 363. Pintz Franjo, Ruma 378. „Pionier“ A.-G., Beograd 127, 113, 137, Zagreb 136. Pipan & Cie., Ges. m. b. H., Ljubljana 254. Pippan M., Ges. m. b. H., Maribor 255. Pira A.-G., Zagreb 259, 213, 166. Pirc Andrej, Rakek 317. Pirc M., Kranj 427. Pirc Simon, Kropa 172. Pirch Carl, Maribor 175. Pirchan Gustav, Maribor 424. Piri Ing. i Pelzer, Osijek 131. Pirich Josip, Sveti Lenart 361, 338. Pirich Paul, Ptuj 360, 370. Pirnitzer Vilmos, Subotica 422. Pirnzevid Mile, Ohrid 368. Pirot, Elektrizitáts- u. Industriegesellschaft 296. Piroter Escompto-Bank, Pirot 516. PiroterUandels & Gewerbebank, Pirot 516. Piroter Kreissparkassa, Pirot 516. Pirš Mika, Kamnik 312. Piry Michael & Söhne, Apatin, 113, 307. „Pisanica“A.-G., Karlovac 482. Pišdanec Just, Ljubljana 497. Pischl Franjo, Vinkovci 322. Pisker Geza, Novisad 443. Pisker Josip & Co., Zemun 260. Piszker Náthán, Pandevo 369. Pitomaía-Cre.šnjevicaer Kohlen, werke A. - G., Zagreb 162. Pitomača 159. Piukovití & Comp., Subotica 205. „Piv“ Strumpffabrik A.-G.,Beograd 410. Pivljakovid & Cigoj., Beograd 495. Pizent Brüder, Ravna Gora 350. Pizuri ca Radomir J., Niš 130. Plamenad Dušan, Dubrovnik 481. Planer A., K.-G., Zagreb 224. Plankar Josip, Ljubljana 314. „Plasa“, gewerbliche Spengler Gen. Zagreb 224. Platzer And., Maribor 388. Platzner Lavoslav, Osijek 335. Plavšid Aleksandar, Šajkaški Sv. Ivan 279. Plazzeriano Emii, Osijek 117. Plazzeriano Franjo, Osijek 118. Pleesz Heinrich, Novivrbas 397. Plein Josip, Brod n. S. 387. Pleitz Fr. Pavle, Vei. Bedkerek 401. Plemič Viktor, Zagreb 186. Pleše A., Lokve 333. Pleše Antun, Lokve 314. Pleše Jakov &Sohn Ivan, Lokve 333. Pleško Josip, Ljubljana 174. Plesnik Gregor, Soldava 319. Plesser, Kohlenhandels Ges. in. b. H., Wien. Pletl Rókus, Subotica 205. Plevčak & Komp., Dobovec 138. Plivelid St., Zagreb 166. Ploskid & Osmanovid, Sarajevo 203. „Plumbum“' Metallverhüttungs-u. Chemische Industrie A.-G., Sušák 248, 161. Podbevšek K.-G., Zagreb 213. Podbrežnik-Tevž., Gornji Grad 331, Beograd 308. Podgajski Vjenceslav, Varaždin 182. PodgorŠek a Bolhar, Vir-Dob 362, Domžale Vir 358. Podhorsky Stjepan, Zagreb 136. Podhraški Vjekoslav, Zagreb 136. Podkrajšek Jos., Ljubljana 440. Podlesek Aleksander, Zagreb 463- Podliessnig A., Maribor 388. Podlož-Hrastovec, Kohlenges. m. b. H., Poljéane 159. Podpečan Ant., Ljubno 239. „Podravina“ A.-G., Dolnji Miholjac 114, 229. Podrijaner Bergwerke, Krupanj 158. Podrug Mate, Prisoje-Dinio 279. Podunavac Damjan M., Glina 193. Podvinec A. i drug, Zagreb 221. Podvinec Aleks, Kadede 360. Podvinec Ivan, Novi Sad 368. „Podvis“ Bergwerk, Oresaž 159. Podžepac Brüder, Sarajevo 414. Pogadar Franc, Vrbnje 323. Pogadnik A., Ruše 178, 296. Pogadnik Alois, Cerknica 329. Pogadnik Anton, Podnart na Gorejnskom 335- Pogadnik J., Ljubljana 314. Pogadnik & Fister, Podnart na Gorenjskim 335. Pogorelc Josip & Sohn, Zagreb 416. „Pokluka“ Ges. m. b. H., Bled 308. Pokorný FranzA. G.,Zagreb 237. Pokovid Anton, Dubrovnik 481. Poladek Jakov, Sonta 203. Poladek Rudolf, Zagreb 392. Polák Artur, Palicí 278. Polák Filip & Sohn, Crna Bara 310. Polak Ignjat ml., Senta 370. Polak Viljem, Senta 319. Polak & Braun, Vukovar 459. Polanc Anton, Radede 279. Polanzer Edo, Karlovac 866. Polat8chek Richard, Velika-kikinda 257. Polavranovid Panta R., Prilep 201. Poldi-čelik, M. Jarc, Maribor 197. Polenakovié Nikola M., Skoplje 471. Polenakovid Petar, Gostivar 193. Polid Bartol, Karlovac 345. Polid Zvonimir, Zagreb 214. Polidevid Miša i Kompanija, Beograd 432. Poličky F., A. G. Zagreb 873. Polih & Varga, Kula 173. „Politika“ A.-G. Druckerei, Beograd 393. Poljane, Elcktridna strojná družba reg. z. z. o. z. 302. Poljokan & Romano, Sarajevo 450. Poliak Arthur, Subotica 320. Poliak Béla Nachfg., Zagreb 214. Poliak Bernhard, Varaždin 218. Poliak Carl A.-G., Ljubljana 359, 363, Kranj 359, Vrhnika 362. Poliak Ignaz, Daruvar 142. Pollak Imro, Sisak 319. Poliak Imro, Sunja 320. Pollak IvaD, Kamnik 358. Pollak Jakob, Varaždin 456. Pollak Ljudevit, Zagreb 463,381. Pollak Ludwig, Tržid 361.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!