Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn. - Page 679

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
679
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000084-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000084-679
Content
G61 H. Elektrizität und Flektrotechuik. I. Elektrische Zentralen . 986—994 II. Elektrische Bedarfsartikel, Elektrotechniker (Kabel, Glühlampen, Akkumulatoren, Elektro-Motoren, Teleph. etc.) .... 994—1005 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forstindustrie, Holz-'Waldexploitation 1006 -1025 II. Sägewerke (Dampf- und Wassersägen) ................. 1025 —1028 III. Holzwaren- und Möbelerzeugung und Handel .... 1028—1049 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 1049-1050 K. Leder- und Lederwaren-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1051—1054 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren . . 1054—1058 III. Handel m.Leder,Lederwaren,Gerbstoffen, Häuten usw. 1058—1067 IV. Schuh- u. Sch uh waren 1068 — 1075 V. Handschuhe...................1075 L. Papier- und Druckindustrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken ..... 1076 II. Papierwarenerzeugungl076—1082 III. Papier- und Papierwarenhändler 1082-1091 IV. Buch-, Stein- und Zcitungs-druckereien, Schriftgießereien 1091-1101 V. Buchbinder, Geschäftbücherfabrik und Etuimacher . . 1102—1103 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten usw. ... 1104 VII. Kunsthandlungen Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle usw. 1104 M. Textil-Indostrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . 1105—1109 II. Schafwollwarenfabriken 1110-1111 III. Strick- und Wirkwarenerzeuger 1112-1114 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden, 1114-1120 H. Yillamostelepek és elektrotechnikai cikkek. I. Közhasználatú elektromos áram-fejle-ztőtelepek .... 986—994 IT. Villamosgépek és cikkek gyártása, kábel- és rádiógyártás 994—1005 J. Erdő- és faUzeni. I. Fatermelés és fakereskedés 1006—1025 II. Fűrésztelepek . . . 1025—1028 III. Faáru- és bútorgyártás és keres kedés, kaptafagyártás, hordókés egyéb kádáráruk gyártása, kosárfonás stb. . . . 1028—1049 IV. Parafadugó- és parafaáru gyártás 1049—1050 K. Bőripar. I. Bőrgyártás és bőrfestés, timár-munkák.................. 1051 — 1054 II. Szíjgyártó, nyerges és böröndös-áruk készítése és egyéb bőráruk gyártása, szörmeárukészités 1054-1058 III. Bőr és bőráru kereskedés 1058-1067 IV. Cipőfelsőrész-, cipő- és papucsáru-gyártásés kereskedés 1068—1075 V. Kesztyükészités.............1075 L. Papíripar. I. Papírgyárak . ..............1076 II. Papirnemiiek és papirárugyártás 1076-1082 III. Papir- és papirárukereskedők 1082-1091 IV. Könyv-, kő- és fénynyomdák, sok-szorositóipar és betüöntés 1091—1101 V. Könyvkötészet, üzletikönyvek- és tokokkészités .... 1102—1103 VI. Fametszetek, klisékészités és domborvésetek ... . 1104 VII. Műkereskedők, olajfestmények, aranyozás stb......................1104 M. Textilipar. I. Pamutfonó- és szövőipar, pamut-árugyártás.............1105—1109 II. Gyapjuipar .... 1110—1111 III. Kötött- és szövöttárukgyártása 1112-1114 IV. Kender- és lenkikészitő gyárak, len-, kender- és jutafonó- és szövőipar, kötélgyártás . 1114—1120
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!