Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn. - Page 671

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
671
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000084-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000084-671
Content
653 Allgemeinelnhalts-Übersicht. Általános tájékoztató. Firmenverzeichnis (weißes Papier) nach 16 Hauptbranclien u. 97 Gruppen (siehe Seite 657, 659, 661 u. 663) sowie nach Orten geordnet. Enthält Daten über Firmenwortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Griindungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft Pferdestärken, 1 Erzeugnisse, Spezialartikel, Produk-; tionszahlen, Export, Telephon, Post- ; Sparkassenkonto, Bankverbindung etc. 753 -1204 Cégjegyzék (feliér papir) 16 föszakma. 97 csoport (lásd 657, 659, 661 és 663 oldalt) és helységek szerint rendezve. Tartalmazza a kővetkező adatokat: cégszöveg, tulajdonos, cégvezetők, fiókok, alapítási év,sürgönyeim,munkáslétszám, a motorikus erőszolgáltatás módja és erőssége, gyártmányok, speciális cikkek, termelés mennyisége, export, telefon, postatakarékpénztári számla, bankösszeköttetés stb. 753—1204 Bankierbuch, Banken, Wechselstuben Bankárjegyzék, bankok, bankházak és und Bankhäuser .... 1205 — 1223 váltóüzletek................. 1205 — 1223 Warenverzeichnis graublaues Pa- Árújegyzék (szürkéskék papir), Az pier), Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktio- j nelles)......................... 1234-1344 árucikkek alphabetikus jegyzéke. Minden egyes árúcikknél az összes cégek fel vannak sorolva, amelyek azt gyártják.................., 1234—1344 Warenverzeichnis (graublaues Papier) der Händler Kereskedők árujegyzéke (szürkés- ..1345-1347 kék papir).............. 1345-1347 Ungarisch-Deutsches und Englisch- Magyar-német és angol-német mutató Deutsches Register zum Warenver- j az árujegyzékhez (szürkéskék papir) zeichnis (graublaues Papier) 1348—1398 1348-1398 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, Tartalomjegyzék (elöl, fehér papir). vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Mit Angabe der Seitenzahl im Werke, so das jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann . . 665—735 0rt8verzeichni8 (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht; werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist. j 737—752a alfabetikus mutató az összes cégekről, szakmára és helyre való tekintet nélkül, az oldalszám megjelölésével, úgy hogy minden cég azonnal megtalálható ...................... 665 — 735 Helységjegyzék (rózsaszín papir) Alfabetikus rendben. Az összes helységek jegyzéke, amelyek a könyvben előfordulnak, az oldalszámok megjelölésével, ahol a helységek és az összes ottani cégek előfordulnak . . . 737—752a
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!