Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn. - Page 625

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1927: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
625
Original pagination
609 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000084-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000084-625
Content
Zündschnüre —Zylinderöle. 609 Erste bosn. - herzegov. Ztlnd- I warenfabrik A.-G., Dolae bei i Trávnik, Bosu. Griesfelder Gjorgje, Crvenka ■ Vojvodina. Holzmanufaktur Vrbovsko A.- i G., Zagreb, Paromlinska cesta 1, Kroat. Zünderfabrik A.-G., Novivrbas, Vojvodina. Zünder- u. Chemikalienfabrik Ruäe, Ges. m. b. H., Ruäe ! bei Marlbor, Sloven. ZilndschnUre. Staatliche Pulverfabrik SHS, Kamnik bei Ljubljana, Sloven. Zweoken. (S. Schuhnägel.) Zwirne und Zwirnerei. ♦Baumwollspinnerei u. Weberei Neumarktl Ed Glanzinanu & And. Gaßner, Komm.-Ges., Tr/.id, Slovenien. Reiner Viliin, Zagreb, Pošt. pretin ac 14. Ristid Mita & Sohn, NiS, Obr-lidev Venae 24, Serb. ♦Vaterländische Baumwollspinnerei und Weberei, A.-G., Dugarcsa, Kroat. Zylinder aus Qlas. ♦Vereinigte Glasfabriken A.-G, vorm. Wilhelm Abel’s Erben, Zagreb, Draäkovideva 25, Kroatien. Zylinderöle. „Danica“ A.-G. für Petroleum-, Industrie, Zagreb, Mažura-nidev trg 4, Kroat. Kereskedelmi Ügynökség Mendl Lajos, Becs Wien, IX., Maria Theresienstraße 3 Tel. 18-1-79. Sürgönyeim: Kommerzbüro Wien Képviselet — Minden kereskedelmi és pénzügyi megbízás gyors és pontos elintézése — Üzleti elintézések — Cimek -Beszerzési források — Bizalmi üzletek — Inkasso előzetes költség nélkül — Elkerülhetetlen peres ügyek esetében, megbízható ügyészek meghatalmazása — Bel- és külföldi szolgálat — Kuláns elszámolás, általányozva is •»- Giro-számla: Wiener Bankverein Postatakarékszámla: Wien, Berlin, Belgrad, Budapest, Prága, Warschau KoMepijnjajiHa AreHTypa JlyßBHr MeHflji Bhh, IX., MapHja Tepe3H6HCTpace 3 TejiC(j>0H 18-1-79. ľpsojanmt iiacJioB: Konep36Hpo Bnu 3acTynHnuiTR0 — Cfcopo nsBpimiBaibe cbhx TproBa^KHX, (finiian-Hiíja.Tnnx, noRjepj&nBnx najiora — HacjioBH - ji,o6aBHií nsBop — riocjiOBue oöaBe — IToy-naeiHíKe uocjiOBe — IiiKaco öea upe,i-TpoiiiKOBa — Y c-iy^ajuMa cyjtCKHx iicTpaacuBaiba neyK.iOHiiBO, no na-’íory ií eaßjeTe Kpo3 iioys^ano o,[bjeTiniKe — CnyJKÓa y Ty3eMCTBy n rniOBemcTBy — llpopanyiTii TaKO^ep uayiuajinpann — aCnpoKOHro non BHHep-BaHK®epajHa nouiT. urreAHOHHya: Bmh, Eep*HH, EeorpaA, EyAHMneuua, flpar, Bapuiaea 39ln
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!