Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 2596

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2596
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-2596
Content
2514 Česko-německý seznam. Zařízeni čerpací — Pumpanlagen Zařízení cihelen — Ziegeleieinrichtungen Zařízení chemických prádelen — Chein. Wäscherei-einrichtnngen Zařízení chlévů a stájí — Stalieinrichtungen Zařízení cukrárenské — Konditoreieinrichtungen Zařízení čistíren vody — Wasserreinigungs-aulagen Zařízení elektr. signálních hodin ku kontrole hlídačů — Elektr. Wáchterkontroll-Signalulir-Anlagen Zařízení hasící — Fouerlösch-Einrichtungen Zařízení hotelových kuchyní — llotelküchenein-richtungen Zařízení hvězdáren — Sternwarteeinrichtungen Zařízeni jatek — Schlachthauseinrichtungen Zařízení kaváren — Kaffeehauseinrichtungen Zařízení kávových třidiren a čistíren — Raffoe reinigungs- und Sortieranlagen Zařízení kinematografů — Kino-Einrichtungen Zařízení kolečkových skluzavek — Kollenrutschen-anlageu Zařízení kováren — Schmiedeeinrichtungen Zařízení listových registratur — Kartenregistratur-einrichtnngen Zařízení na chlazení vzduchu — LuftkOhlanlagen Zařízení slepičáren — GeflQgelhofeinrichtungen Zařízeni topeniáť — Feueningsanlagen a) ze železa — aus Eisen h) z kamene — aus Stein Zařízení topenišť parních kotlů — Dampfkessel-feuerungsanlagen Zařízeni k dobýváni uhlí — Kohlenförderungsanlagen Zařízení k mletí brambor — Kartoffelmahlanlagen Zařízeni k obstarávání ohnišťových roštů — KostbeBchickungsanlagen Zařízení k odmanganování vod — Wasser-entmangannngsanlagen Zařízení k mčkčení vody — Wasserenthärtungs-anlagen Zařízení k sterilisování vody — Wassersterili-sationsanlagen Zařízeni k vysušování dřeva — Holztrockenanlagen Zařízení k výrobě kyslíku — Sauerstoffgewin-nungsanlagen Zařízení k zaopatřování vodou — Wasserversorgungsanlagen Zařízení k zpracováni mršin — Kadaververar-arbeitungsanlagen Zařízeni kyslíkových lázní — Sauerstoffhider-einrichtungen Zařízení laboratoří — Laboratoři umeinrichtungen Zařízeni továren laků — Lackfabrikseinrichtungen Zařízení na výpravu rud — Erzaufbereitungsanlagen Zařízení na vodíkový plyn — Wasterstoffgasanlagen Zařízení na vodní plyn — Wassergasanlagen Zařízeni na výrobu klihu — Leimfabrikseinrich-tung Zařízeni na vypravení uhlí — Kohlenaufbereitungsanlagen Zařízeni na vypravení tuhy — Graphitaufbereitungsanlagen Zařízení nemocniční — Krankenhauseinrichtungen Zařízení niklovacich ústavů — Vernickelungsanstaltseinrichtungen Zařízení obchodů — Geschäftseinrichtungen Zařízení obor — Wildparkeinfriedungen Zařízení octáreň — Essigíabrikseinrichtungen Zařízeni olej ár en — ölfabrikseinriohtungen Zařízeni na olejový plyn — Ölgasanlagen Zařízení papíren — Papierfabriksanlagen Zařízení petrolejových rafinerií - Petroleum raffmerieeinrichtun gen Zařízeni pil — Sägewerkseinrichtungen Zařízení pivovarská — Krauereieinrichtungen Zařízení pivovarů — Brauereianlagen Zařízení plynáren — Gasanlagen Zařízení plynových generátorů — Generatorgasanlagen Zařízení prádelen — Wäschereianlagen Zařízení přípraven teplé vody — Warmwasserbereitungsanlagen Zařízeni umýváren — Wascheinrichtungen Zařízení rafinerií — Rafflnerioeinrichtungen Zařízení restaurací — Restaurationseinrichtungen Zařízení řeznické — Fleischhauereieinrichtungen Zařízení skladišť — Lagerhauseinrichtungen Zařízení sladoven — Malzfabrikseinrichtungen Zařízení správkových dílen — Reparaturwerkstätteneinrichtungen Zařízení topeni teplou vodou — Warmwasserheizungsanlagen Zařízení továren na buničinu — Holzstofffabrikseinrichtungen, Zellulosefabriks-Einrichtungen Zařízení továren na cementové zboží — Zement-fabriks-Maschinen Zařízení továren na cukrovinky — Zuckerwarenfabrikseinrichtungen Zařízení továren na dehet — Teerfabrikseinrichtungen Zařízení továren na kandity — Kanditenfabrikseinrichtungen Zařízeni továren na konservy — Konservenfabrikseinrichtungen Zařízení továren na likéry — Likörfabriksein-richtungen Zařízení továren na lisované droždí — Preßhefe fabriks-Einrichtungen Zařízení továren na makarony — Makkaroni- fabrikseinrichtungen Zařízení továren 11a margarin — Margarinefabriks-einrichtungen Zařízeni továren na porculán — Porzellanfabriks-einrichtungěn Zařízení továren na rostlinné tuky — Pflanzen fett-Fabrikseinrichtungen Zařízení továren na slaměné látky — Stroh- stoffabrikseinrichtungen Zařízení továren na suchary — Zwiebackfabrikseinrichtungen Zařízení továren na sušenky — Biskuit- (Kakes-) Fabrikseinrichtungen Zařízení továren na šamotové zboží — Schamottefabriksein ri chtungěn Zařízení továren na zavařeniny — Mařme'ade- fabrik8einrichtungen Zařízení továren sádry — Gipsfabrikseinrichtungen Zařízení uhličitých lázni — Kohlensäurebäder- einrichtungeu Zařízení ústředních elektr. hodin — Zentraluhr- anlagen, elektr.. Zařízení válcoven — Walzwerkseinrichtungen Zařízeni válcoven elektr. — Walzwerkseinrich- tungen, elektr. Zařízeni vápenic — Kalkwerkseinrichtungen Zařízeni vodních nádrži a strojů — Wasser- haltungsanlagen und -Maschinen Zařízeni vodních stanic — Wasserstationsein- richtungen Zařízení vodáren — Wasserwerkseinrichtungen Zařízeni výkladů — Schaufenstereinrichtungen Zařízení vzdušného topení — Luftheizungsanlagen Zařízeni záchodků — Pissoiranlagen Zařizování isolačních rour — Isoliereinrichtuugen Zařizování kompresorů — Kompressorenanlagen Zařizování ústředního topení — Zentralheizungsanlagen Zásaditý octan hlinitý — Basisch-essigsaure Tonerde Zasévačky jetele — Kleesäemaschinen Zasílací krabice na vejce z vluitó lepenky — Eierversandschachteln ans Wellpappe : Zaskli vání olovem — Blei Verglasungen : Zástěny — Paravents j Zástěry — Schurzen ' Zástěry z kožené látky — LedertuchscliQrzen j Zástrčky — Steckkontakte Zásuvná okna a dvéře — Schiebefenster n. Türen i Zátkovací stroje — Verkorkmaschinen
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!