Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 2592

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2592
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-2592
Content
2510 Cesko-německý seznam. Uhlové cylindry — Kohlenzylinder Ukazovací tabule na cesty — Wegweisertafeln Ukazovatele stavu vody — Wasserstandsanzeiger Ukládání benzinu, bezpečné proti ohni a výbuchům — Feuer- und explosionsich. Einlagerung von Benzin etc. Uliční tabulky — Straßentafeln a) plechové — aus Blech b) lité — gegossen Ultramarin — Ultramarin Uložení lihu — Spirituslagerungen Umélá bavlna — Kunstbaumwolle Umélá břidlice — Kunstsehieťer Umélá guma — Kunstgummi Umélá kožená lepenka — Kunstlederpappen Umélá litina — Kunstguß Umélá pryskyřice — Kunstharz Umélá terakota — Kunstterrakotta Umélá vlna — Kunstwolle Uméló hedvábí — Kunstseide Umělé květiny — Kunstblumen Urnélé libné (bakteriologické) — Brutöfen (bakteriologische) Umělé máslo — Kunstbutter Umělé pekárny — Kunstbackofen Umělé sádlo — Kunstschmalz Umělé voštiny — Kunstwabeu Umělé vyšívání — Kunststickerei Umělecké hrnčířství — Kunsttöpferei Umělecké záclony — Küustlervorhänge Umělecké zasklívání — Knnstverglaeungen Umělecký nábytek — Kunstmöbel Umělý asfalt — Kunstásphslt Umělý korek — Kunstkork Umělý led — Kunsteis Umělý med — Kunsthonig Umělý mramor — Kunstmarmor Umělý pokrmový tuk — Kunstspeisefett Umývadla s vodní splaškou — Waschtische mit _ Wasserspülung Úplná vypínací zařízení — Schaltanlagen komplette IJprava potoků — Bachregulierungen Úprava vazného soukroví — Dachbindearmierungen Úprava výkladních skříní — Auslagen-Einrich-tungen Úpravní stroje (k upravování rud) —Aufbereitungsmaschinen Uranové barvy — Uran'arhen Uranové rudy — Uranerze Usměrňovače — Gleichrichter Usměrňovače proudu — Stromgleichrichter Usně — Leder Úsnorné práce na parních kotlech — Dampfkessel-ökonomisierungsarbeiten Úsporné prádlo — Sparwátclie Úsporné rošty — Sparroste Ústavy na loupání semen — Klenganstalten Ústřední kondensační zařízení — Zentral-Kon-densationsanlagen Ústřední řídlci stroje — Zentralstellwerk Ústřední topení — Zentralheizungen Ústrojí vytřepávací — Beutelvorriclitnngen Útek značkovací přístroje — Schuß-Markierapparate Utěrky — Scheuertücher, Wischtücher Utěrky na stroje — Maschinenputztücher Vtkovó čítače — Schußzähler Úvazky na pytle — Sackbandel Uzávěrky na stropní světlíky — Oberlichten-Fenster-Verschlü8se Uzávěrky láhvové — Verschlüsse für Flaschen Uzávěrky k sudům — Faßtürverschlüsse a) olověné, staniolové a cinkovó — ar Blei, Staniol u. Zinn b) sleněné — aus Glas o) papírové — aus Papier d) mechanické — mechanische e) aluminiové — aus Aluminium I Uzávěrky mléčných láhví — Milchflaschen-! Verschlußmaschinen Uzenáři — Fleischselcher Uzenářské stroje — Selchereimaschinen Uzenářské zboží — Selchwaren Uzenářské špejle — Wurstspeile Uzené zboží — Wurstwaren ! Uzené ryby — Geräucherte Fische Úzkolejnó dráhy — Schmalspurbahnen Uzlíčková nebo smyčková příze — NoppeDgarne Vagonová péra — Waggonfedern Vagonovó kování — Waggonbeschläge Vagonovó osvětlení — Waggonbeleuchtung Vagonove osy — Waggonachsen Vagonové sítě — Waggonnetze Vagonovó topení — Waggonheizung Vagonovó váhy — Waggonswagen Vagonovó výtahové okenní řemeny — Waggon-fensterzugrieinen Vagony — Waggons Yagony pro úzkolejnó dráhy — Waggons für Kleinbahnen Váhy — Wagen Váhy a závaží — Wagen und Gewichte Váhy k určování jemnosti příze — Garnsortierwagen Váhy můstkové — BrOckenwagen Váhy na dopisy — Briefwagen Váhy dobytčí — Viehwagen Váhy pružné — Federwagen Váhy řeznické — Fleischerwagen Vaječné konservy — Eierkonserven Vaječné tčstovó zboží — Eierteigwaren Vaječný koňak — Eierkognak Vakuové brzdy — Vakuum-Bremsen Vakuové čerpací zařízení —Vakuumpnmpenanlagen Vakuové přístroje — Vakuuraapparate Válečné koráby — Kriegsschiífe Válníky — Wäscherollen Válce pro knih- a kamenotisk — Buch- u. Steindruck-Walze u Válce pro lanové dráhy — Seilbahnwalzen Válce pro rozličný průmysl — Walzen fůr diverse Industrien Váice pro textilní tisk — Walzen für Textildruck Válce pro železárny a ocelárny — Walzen für Eisen- u. Stahlwerke Válce z tvrdé litiny — Hartgußwalzen Válce z tvrdé litiny rýhované — Hartgußwalzen-Riffelung Válcovaný drobný materiál, t. j. kolejnicové spojky, patky, nárazníkové koleje, podložky kolejnicové a příční spojení — Gewalztes Klein-material (d. s.: Schienenverbindungsmittel, Laschen, Stoßtangschienen, Schienenunterlagsplatten und Querverbindungen) a) pro železniční koleje — für Eisenbahnschienen b) pro stružkové kolejnice (pouliční dráhy) — für Rillen-(Straßenbahn-)Schienen c) pro důlní a rolni kolejnice — für Gruben-und Feldbahnschienen d) a pro závody uvedené pod a) — und die unter a) angeführten Werke Válcované dráty — Walzdraht Válcování silnic — Straßenwalznngen Válcové mlýny — Walzenmühlen Válcové potahy — WalzenbezOge Válcové zubaté drtiče — Gezahnte Walzenbrecher Válcovny — Walzwerke Válcovny na studeno — Kaltwalzwerke Válcovny ocele — Stahlwalzwerke Válcový tisk — Walzendruck Valencianskó krajky — Valenciennenspitzen Valchovací oleje — Walköle Valchovací stroje — Walkmaschinen Valchovací tuky — Walkfett Valchy ku praní — Waschrumpeln Valníky — Rollwagen Vanilinový cukr — Vanillinzucker
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!