Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 2586

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2586
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-2586
Content
2504 Česko-německý seanam. Stolní zapalovače — Tischfeuerzeuge Stoly — Tische Stoly na květiny a) z rákosu a ze dřeva — Blumentische a) aus Kohrgeflecht und Bolz Stolky na žehlení — Bügeltische Stely pro nemocné — Krankentische Story — Stores Stoupy na stlačený vzduch — Preßluftstampfer Stožáry na elektr. vedení — Leitungsmaste Strojba porculánu — Porzellanmontierung Stroje a lisy na drážkové tašky — Falzziegelmaschinen u. -Pressen Stroje a nářadí orné — Aekermaschinen und Gerate Stroje a přístroje pro skelné hutě — Glasfabriksmaschinen u. -Apparate Stroje a zařízení továren na umělá hnojiva — KunstdQngerfabriks-Maschinen u. Einrichtungen Stroje běličské — Bleichereimaschinen Stroje dekatovací — Dekatier-Apparate Stroje drtící — Desintegratoren Stroje drtící a mlecí na tvrdé hmoty — Hartzer-kloinerunga-Maschinen Stroje k mražení — Ge riermaschinen Stroje k naplňování krabiček leštidlem — Wichs-sehachtelfüllmasühinen Stroje k obýbání obručí — Reifenbiegemaschinen Stroje k opletání hadic — Schlauchumflecht-maschinen Stroje k paličkování krajek — Spitzenklöppelmaschinen Stroje k rýhování tyči — Stangenschrám maschinen Stroje k setí řípy — Robensäemaschinen Stroje k ncpáváni rour — Rohrdichtmaschinen Stroje k vyrábění kos — Sensenwerkmaschinen Stroje k výrobě bonbonů — Bonbonsmaschinen Stroje k výrobě vaty — Wattefabrikationsmaschinen Stroje k vyzrňování kukuřice — Maisrebler Stroje k žetí kukuřice — Maiserntemaschinen Stroje ku klepáni koberců — Teppichklopfmaschinen Stroje ku krájeni těsta — Teigteilmaschinen Stroje lámací, trdlice — Brechmaschinen Stroje leptací — Beizmaschinen Stroje pro brusírny drahokamů — Edelsteinschleiferei-Maschinen Stroje na cementové tašky — Zementdachstein-Maschinen Stroje na cigaretový papír — Zigarettenpapier-Maschinen Stroje na čistění ječmene — Gerstenputzereimaschinen Stroje na čistění jetelového semene — Kleesamen-reinigungsraaschinen Stroje na čistění peněz — Můnzenschabmaschinen Stroje na dobýváni petroleje — Petrolenmberg-baumaschinen Stroje na drátěná lana — Drahtseilmaschinen Stroje na drobné zboží železné — Kleineisenzeugmaschinen Stroje na impregnování — Imprägniermaschinen Stroje na knoflíky — Khopfmaschinen Stroje na kosení trávy — Rasenabschneider Stroje na kožené zboží ozdobné — Ledergalanteriewarenmaschinen Stroje na krájení cigaretového tabáku —Tabak-schneideraaschinen für Zigarettentabak Stroje na lití svíček — Kerzengießmaschinen Stroje na míchání malty — Mörtelmischmaschinen Stroje na míchání tmele — Kittmischmasehinen Stroje na míšení bramborové mouky — Kartoffelmehl-Mischmaschinen Stroje na míšení mouky — Mehl-Mischmaschinen Stroje na mražené — Gefrornes-Maschinen Stroje na nitě — Zwirnmaschinen Stroje na obrábění plechu — Blechbearbeitungs-maschinen Stroje na opřádání sklem — Glasüberspinn-maschinen Stroje na papírové sáčky — Papiersackmaschinen 8troje na párátka — Zahnstochermaschinen Stroje na plechové obaly — Blechemballagen Maschinen Stroje na pletené zboží — Wirkwarenmaschinen Stroje na plsť — Filzmaschinon Stroje na potištění rolet — Rouleaux druck maschinen Stroje na práškování — Pulverisiermaschinen Stroje na přípravu píce — Futterbereitungs-maschinen Stroje na ražení mincí — Můnzenprágemaschinen Stroje na rozdrobňovaní pal vovóho dříví — Brennholz-Zerkleinerungsmaschinen Stroje na rozmetání hnoje — Dttngerstreumaschinen Stroje na rušení nebo dušení lesku — Glanzab-zieh- oder Dampfabmasohinen Stroje na řezáni šroubů — Schraubenschneidemaschinen Stroje na řezání vzorků a nástroje — Muster-sehneidmaschinen und Werkzeuge Stroje na sekání masa — Fleisohhackmaschinen Stroje na sekání řípy — Rübenhackmaschinen Stroje na šindele — Schindelmaschinen Stroje na sklízení brambor — Kartoffel-Erntemaschinen Stroje na stáčení a čistění láhví — Flaschenfttll-u. Reinigungsmaschinen Stroje na štípání kamene — Steinspaltmaschinen Stroje na stříhání hovězího dobytka — Rinder-schermasohinen Stroje na stříháni koní — Pferdeschermaschinen Stroje na strouhání housky — Semmelreib-maschinen Stroje na sušení vlny — Wolltrockenmaschinen Stroje na šněrovací řemínky — Schnürriemenmaschinen Stioje na těstoviny — Teigwarenmaschinen Stroje na třídění brambor — Kartoffel-Sortiermaschinen Stroje na třídění mincí — Münzsortiermaschinen Stroje na tříděni uhlí — Setzmaschinen für Kohlensortieranlagen Stroje na uzavírání láhví lepenkovými plátky — Pappscheiben-Flaschenverschließmaschinen Stroje na válcový tisk — Walzendruckmaschinen Stroje na vázání snopů — Garbenbindemaschinen Stroje na vinutí rohlíků — Kipfelrollmaschinen Stroje na vyklepávání pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na vyrábění magnetů — Maschinen zuř Magnetfabrikation Stroje na vyrábění nábytku (pro nábytek z ohýbaného dřeva) — Möbel ábrikations-Maschinen (für Möbel aue gebogenem Ilolze) Stroje na vyrábění obálek — Kuverterzeugungs-Maschinen Stroje na vyrábění sudů — Maschinen zur Herstellung von Fássern Stroje na vyrážení klínových drážek — Keilnuten-stoßmaschinen Stroje na výrobu cigaret, dutinek — Zigaretten-hülsen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu čokolády — Schokoladefabriks-Maschinen Stroje na výrobu drátěnek — Drahtstiftenma-schinen Stroje na výrobu drátu — Drahtfabriksmaschinen Stroje na výrobu dřevěných perel — Holzperlen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu držátek — Federhaltererz.-Ma-schinen Stroje na výrobu kartáčů — Bürstenfabrikations-Maschinen Stroje na výrobu klenotnického zboží — Bijoute-riewaren-Erzeugungsmaschinen Stroje na výrobu krabiček na sirky — Zůndholz-schachtěl-Maschinen
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!