Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 2552

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2552
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-2552
Content
2470 Česko-německý seznam. Dělový materiál — Kanonenraaterial Deltová slitina — Deltametall Demižony — Demijohns Denaturační prostředky — Denaturierungsmittel Desinfekční přístroje — Desinfektionsapparate Desinfekční prostředky — Desinfektionsmittel Desinfekční vápno — Desinfektionskalk Desky — Mappen Desky a torby na spisy — Aktenmappen u. Aktentaschen Desky keramitové — Keramitplatten Desky kožené — Lederroappen Desky ozidnó — Wandplatten Desky do pian — Pianoplatten Desky suché — Trockenplatten Desky na vysoký tlak —■ Hochdruckplatten Desky z lehkého betonu — Leichtbetonplatten Desky vzduchovodové — Luftkanalplatten Destilace dřeva — Holzdestillation Destilační přístroje — Destillierapparate Deštníková držadla — Schirmhalter Deštníková kováni — Schirmbeschláge Deštníkové furnitury — Schirmfournituren Deštníkové hole — Scbirmstöcke Deštníkové látky — Schirmstoffe Deštníkové podstavce — Schirmgestelle Deštníkové svorky — Schirmzwingen Deátníky a slunečníky — Schirme Deštníky — Regenschirme Dětská kola — Kinderfahrräder Dětské automobilky — Kinderautomobile Dětské botičky — Kinderschuhe Dětské houpačky — Kinderschaukeln Dětské hračky — Kinderspielwaren a) z kůže — aus Leder b) z kovu — aus Metall c) z papíru — aus Papier d) z hliny — aus Ton e) různé — diverse Dětské nástroje hudební — Kinder-Musikinstru-mente Dětské oblečky — Kinderkleider Dětské pláSté — KLudermäntel Dětské výživniny — Kindern&hrmittel Dětské prádlo — Kinderwilsche Dětské Sici stroje — Kiudernähmaschinen Dětské slaměné klobouky — Kinderstrohhüte Dětské vozíky — Kinderwagen Dětské židle — Kindersessel Dětský nábytek — Kindermöbel Dextrin (guma škrobová) — Dextrin (Stärke-gummi) Diamantové nástroje — Diamantenwerkzeuge Diamanty k účelům prftmyslovým — Diamanten f. industr. Zwecke Diamanty napodobené — Diamanten, imitiert Dieselový motory — Dieselmotors Dietetické výživniny — Diátetisohe Nährmittel Differenciáiul kladkostroje — Differential-Flaschen-zOge Dílny na opravu elektrických motorů — Elektromotoren-Rep araturanstalten Dinasovky — Dinassteine Diorit — Diorit Diapositivy (vědecké) — Diapositive (wissenschaftl.) Dírkovaci přístroje datumové — Datum-Perforier-maschinen Dírkovaci stroje na známky — Briefraarken-Per-foriermaschinen Dlrkovačky na akta — Lochmaschinen f. Akten Dírkovaci stroje — Lochmaschinen Dírkované plechy — Lochbleche, Gelochte Bleche Dírkované plechy — Perforierte Bleche Dírkové vyšíváni — Luftstickereien Divadelní kostýmy — TheaterkostQme Divadelní kukátka — Operngucker Divadelní nábytek — Theatermöbel Divadelní strojírny — Tbeater-Maschinerien Divadelní železné konstrukce — Theater - Eisenkonstruktion Dívčí klobouky — MádchenhOte. Díže — Backtröge Dlabaci a hadovité vrtáky — Hohl- u. Schlangen-b hrer Dlahy na rámě a nohy — Arm- und Fußschienen Dlahy na zlomeniny — Schienen für Arm- und Beinbrůche Dláta — Stemmeisen, Meißel Dlátové nebozezy — Bohrmeißel Dlážděni — Pflasterungen Dláždění basaltoidové — Basaltoidpflasterung Dlaždice — Fließen Dlaždičkový cement — Plattenzement Dlažební desky — Pflasterplatten Dlažební kameny — Pflastersteine Dlážky z tvrdé sádry — Hartgipsdielen Dmychadla na písmo do kamene — Bláserei fflr Schriften in Stein Dmychadla na vysoký tlak — Hochdruckgeblase Dmychadla, měchy — Gebläse Dobytčí výživniny — Viehnährmittel Domácí a kuchyňské nářadí — Ilaus- u. Küchengeräte Domácí mlýnky — HausmOhlen Domácí obuv — Hausschuhe Domácí požehnání — llauBsegen Domácí spořitelničky — Heim-SparbOchsen Dopisnice citlivé vůči světlu — Postkarten, lichtempfindliche Dopisní papír v kartonech a mapách — Briefpapier in Kartons und Mappen Dopravní nářadí — Transportgeräte Dopravní spirály — Transportschnecken und Spiralen Dopravní pásy — Transportbänder Dopravní popruhy — Transportgurten Dopravní popruhy pletené z ocelového drátu — Transportgurten aus Stahldrahtgeflecht Dopravní zařízení — Transportanlagen Doutnáky křesadlovó — Feuerzeuglonte Doutníkové a cigaretové špičky — Zigarren- und Zigarettenspitzen — a) papírové — aus Papier — b) dřevěné — aus Holz — c) kostěné — ans Horn — d) jantarové a z mořské pěny — Meerschaum und Bernstein — e) kovové — aus Metall — f) z kokosových ořechů — aus Kokosnuß Doutníkové odrezovače a píchače — Zigarrenabschneider und Stecher Doutníkové zapalovače — ZigarrenanzQnder Doutníky — Zigarren Dragées — Dragées Drahokamy, nápodob. — Edelsteine, Imitat. Dráhy, elektr. — Bahnen, elektr. Dráhy, přenosné — Bahnen, transportable Draselnaté hnojivé soli — Kali-Dungsalze Draselnaté soli — Kalisalze Draselnatý ledek — Kalisalpeter Draslo — Pottasche Draslo žíravé, hydrát draselnatý tuhý — Aetzkali fest Draslové mýdlo — Kaliseife Drát — Draht Drát ocelový — Stahldraht Drátěná táhla — DrahtzOge Drátěná lana — Drahtseile Drátěná pletiva — Drahtgeflechte Drátěná sýta — Drahtsiebe Dráténé háky — Drahthaken Drátěné kartáče a drátěná košťata — Drahtbürsten und Drahtbesen Drátěné kartáče na roury — Rohrbürsten aus D ralit Dráténé kartáče pro klenotnický průmysl — Drahtbürsten für die Edelmetallindustrie Drátěné kartáče pro kloboučnictví — Drahtbürsten für die Hutfabrikation Drátěné matrace — Drahtmatratzen
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!