Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 2547

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2547
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-2547
Content
Cesko-německý seznam vyráběných druhů zboží. Abbas — Abbas Absorpční oleje — Absorptionsöle Acetin — Aeetin Acetogen — Acetogen Acetylén — Azetylen Acetylénové lampy a lucerny — Azetylenlampen und -Laternen Acetylénové pochodně — Azetylenfackeln Adjuatovací stužky — Adjustierbänder Adresy, tkané — Adressen, gewebte Aerometry — Aerometer Aeroplány — Aeroplane Akumulátorová vozidla — Akkumulatorenfahr-zeuge Akumulátory — Accumulatoren Akumulátory — Akkumulatoren Akumulátory, hydraul. — Akkumulatoren, hydraul. Akvaria (s vodotryskem samočinným) — Aquarien (m. selbsttätigem Springbrunnen) Alba — Albums Alboferin — Alboferin Alienidové zboží — Alfemdwuren Alizarinové inkousty — Alizarintinte Alkohol amylnatý — Amylalkohol Alkohol ometry — Alkoholometer Alpakovó plechy, dráty a tyče — Alpakka-Bleche, Drähte und Stangen Alpakové roury — Alpakka-Rohre Alpakovó zboží — Alpakkawaren Aluminiová montování na násadce pro kojence — Aluminiumraontagen (für Kindersauger) Aluminiové barvy natěrači — Aluminium-Anstrichfarbe Aluminiové klíče — Aluminiumschltlssel Aluminiové nádobí k vařeni — Aluminium-Kochgeschirr Aluminiové ochranné barvy proti rezu a manganové trvanlivé barvy — Aluminium-Rostschutzfarben n. Mangandauerfarben Aluminiové plechy a pásně — Aluminium-Bleche und -Bänder Aluminiové příbory — Aluminium-Bestecke Aluminiové roury — Aluminium-Rohre Aluminiové tyče, desky a slitky — Aluminium-Barren, -Platten u. -Stangen Aluminiové zboží — Aluminiumwaren Aluminiový drát — Aluminiumdraht Aluminiový potah — Aluminium-Überzug Alum ini t — Aluminit Americké píítruby — Amerikanische Flanschen Americké rychlovrtačky — Amerikanische Schnellbohrmaschinen Americký kancelářský nábytek — Amerikanische Büromöbel Americký odřezávač klínkfi — Bolzenabschneider, amerikan. Ampermetry —Amperemeter Analyse prostředků apreturních — Appreturmittelanalysen Analytické vážky — Analytische Wagen Anglická náplasť — Englisch-Pflaster Anilinové barvy — Anilinfarben Authracén — Anthracen Antichlor — Antichlor Apretarní lisy, hydraul. — Appreturpressen hydraul. Apreturni olej — Appreturöl Apreturnl stroje — Appreturmascbiuen Apretury na kůže — Lederappreturen Armádni revolver (Mod. 98) — Armee-Revolver (Mod. 98) Armatury k topení parou — Dampfiieizarmaturen Armatury pro slabý proud — Schwachstrom-Armaturen Armatury kruhových peci — Kingöfon-Armatureu Armatury z tvrdého olova — Hartbleiarmaturen Armatury žárovkové — Armaturen f. Glühlampen Arnikové mýdlo — Arnikaseife Arsén — Arsen Armatury — Armaturen Armatury jisté před krupobitím — Schlagwettersichere Armaturen Asbest viz ősinek 1 Asbestocementová břidla — Asbestzementschiefer Asbestová břidlice — Asbestschiofer Asbestové skříně — Asbestschiänke Asbestové zboží — Asbestwaren Asbestový cement — Asbestzement Asfalt — Asphalt Asfalt z petroleje — Asphalt aus Petroleum Asfaltová výroba — Asphaltproduktion Asfaltové desky isolační s lověnou deskou — Asphalt-Isolierplatten mit Bleieinlagen Asfaltové rou.y — Asphaltröhren Asfaltový kámen — Asphaltstein Asfaltový lak — Asphaltlack Atlasy — Atlanten Autogenní sváření — Autogene Schweißung Autografickó tiskací stroje — Autographische Druckpressen Automaty na teplou vodu — Warmwasserauto-maten Automatická topeniště — Automatische Feuerungen Automatické akumulátory — Automobil-Akkumulatoren Automatické měřidlo plynu — Automatgasmesser Automatické napájecí přístroje parn. kotlů — Dampfkesselspeiseapparate, autom. Automatické pece — Automatöfen Automatické pistole — Automatische Pistolen Automatické telefonní ústředny — Automatische Telephon-Zentralen Automat, trubkové svorky — Rohrklemmen-Automat Automatické váhy — Automatische Wagen Automatické zbraně střelné — Automatische Feuerwaffen Automatové zámky — Automaten-Schlösser Automaty — Automaten Automaty ku prodeji pohlednic — Ansichtskarten-V erkrufsautomaten Automaty ku prodeji zboží — Waren-Verkaufs-automaten Automaty na poštovní lístky — Postkarten-Automaten Automaty na vřelou vodu— Heißwasser-Automaten Automobilová kola — Automobil-Räder 155 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!