Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 23

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-23
Content
19 II. Sckafwollwarenfabrikeu 1626-1643 III. Strick- und Wirkwarenerzeuger 1643—1660 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 1660—1683 V. Seidenspinnereien u. Seidenwarenfabriken .................. 1683—1689 YI. Stickerei waren- u. Spitzenerzeugun g 1690-1698 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsclie-und Miedererzeuger, Pfaidler 1698—1723 VIII. Teppich-Industrie . . 1723—1727 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1727-1732 X. Diverse (Posamentenindustrie etc.) 1732-1742 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1743—1757 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc. 1757—1767 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1767—1807 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ..................... 1807—1810 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken . 1811—1824 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.............. 1824 — 1835 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1836 II. Drechsler...................1840 III. Fächerindustrie ..........— IV. Federn und Roßhaare . . . 1848 V. Stärke.....................1850 VI. Schirmindustrie .............1853 VII. Scliwämmehaudel..............1854 VIII. Spielwaren-Industrie .... 1855 IX. Tabak-Industrie..............1856 X. Film-Industrie................1857 XI. Diverse.................... I860 P. Import- nnd Exporteure . 1869 R. Spediteure und Lagerhäuser 1876 S. Treuhänder und Bücherrevisoren . ............1899 T. Bankierbuch...................1902 U. Ministerien..................... . I960 V. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 1968 Nachtrag:........................1987 II. Továrny na vlněné zboží 1626—1643 III. Výroba pleteného a stávkového zboží.................... 1643 -1660 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . . 1660—1683 V. Továrny na hedbáví, výroba hedbáv. zboží . . . 1683—1689 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží.......................1690-1698 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba áněrovaček . 1698—1723 VIII. Výroba koberců . . 1723—1727 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky)................... 1727—1732 X. Různé (ozdobné zboží atd.) 1732-1742 XI. Pomocný pí úmysl (Barvírny, bělidla, úpravny) . . 1743—1757 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1757—1767 XIII. Obchod textilními výrobky 1767-1807 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1807—1810 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1811-1824 II. Továrny na cukrovinky (kanditen atd.).................... 1824-1835 O. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1836 II. Soustružníci dřeva .... 1840 III. Výroba vějířů .............— IV. Péra ptačí a koňské žíně . 1848 V. Škroby.......................1850 VI. Výroba deštníků ...... 1853 VII. Obchod houbami................1854 VIII. Průmysl hračkářský . . . 1855 XI. Tabák.........................1856 X. Filmový průmysl..............1857 XI. Různé.........................I860 P. Dovoz a vývoz ............... 1869 It. Zasílatelé a skladiště zboží . 1876 S. Revisoři knih..................1899 T. Banky a bankovní domy . . 1902 U. Ministerstva......................I960 Y. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1968 Dodatek..............................1987 2*u
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!