Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-21
Content
17 O. Lebensmittel-Industrie. I. Mühlen-, Reisschälereien und Roll-gerste.....................1122—1163 II. Teigwarenfabriken, Brotfabriken 1163-1165 III. Wurst- und Selchwarenfabriken 1165—1170 IV. Konservenfabriken . 1170—1181 V. Kaffeeröstereien . . . 1181—1184 VI. Kaffeesorogate . . . 1184—1188 VII. Milchindustrie, Käsereien 1188-1195 VIII. Speiseöle, Kokosfett u. Margarineerzeugung . ... 1195—1196 IX. Großhandel mit Lebensmittel 1196-1209 IT. Elektrizität und Elektrotechnik. I. Elektrische Zentralen 1210—1243 II. Elektrische Bedarfsartikel, Elektrotechniker .................. 1244—1289 J. Holz-Industrie. I. Holz- und Forst-Industrie, Holz-und Waldexploitation 1290—1316 II. Sägewerke (Dampf- und Wassersägen) ......................1317—1360 III. Holzwaren- und Möbelerzeugung und Handel .... 1360—1414 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 1414-1416 K. Leder- und Schuh-Industrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 1417—1431 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren . . . 1431—1441 III. Handelm. Leder,Lederwaren,Gerbstoffen, Häuten etc. . 1442—1462 IV. Schuhe u. Schuhwaren 1462—1479 V. Handschuhe .... 1479—1482 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 1483—1497 II. Papierwarenerzeugung 1497—1512 III. Papier- und Papierwarenhändler 1512-1526 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . 1526—1564 V. Buchbinder, Geschäftsbücherrabrik und Etuimacher . 1564—1570 TI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. . . . . 1570—1571 VII. Kunsthandlungen, Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc. 1571-1573 M. Textilindustrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 1574—1626 G. Potravinářský průmysl. I. Mlýny, rýžárny a výroba krup 1122-1163 II. Výroba těstovin, pekárny 1163-1165 III. Továrny na uzenářské zboží 1165-1170 IV. Továrny na konservy 1170 — 1181 V. Pražírny kávy . . . 1181—1184 VI. Kávové náhražky . . 1184—1188 VII. Průmysl mléěny, sýrárny 1188—1195 VIII. Jedlé oleje, kokosové tuky a výroba margarínu...........1195 — 1196 IX. Velkoobchod potravinami 1196-1209 H. Elektřina a elektrotechnika. I. Elektrické centrály . 1210—1243 II. Elektrické potřeby, elektrotechnické závody .... 1244 — 128(1 J. Dřevo průmysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . 1290 — 1316 II. Pily (parní a vodní pily) 1317—1360 III. Dřevěné zboží a výroba nábytku, obchod nábytkem . . 1360—1414 IV. Kork a průmysl korkového zboží 1414—1416 K. Kožní a obuvní průmysl. I. Výroba koží, iirchárny, kožešiny 1417-1431 II. Továrny koženého zboží, Čepice a kožesnické zboží . . 1431—1441 IH. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřeby atd. . 1442—1462 IV. Obuv a potřeby obuvnické 1462-1479 V. Rukavice............... 1479—1482 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu . . . 1483—1497 II. Výroba papírového zboží 1497 -1512 III. Obchod papírem a papírovým zbožím.....................1512—1526 IV. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . 1526—1564 V. Knihařství, továrny obch. knih a kartonáží .... 1564 - 1570 VI. Dřevorytiny, štočky, klišé atd. 1570-1571 VII. Obchod uměl. výrobky, olejomalby, olej otisky, akvarely atd. 1571—1573 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 1574-1626 211
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!