Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 196

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
196
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-196
Content
172 Inhaltsverzeichnis. Slovakische Baumaterialien Ilan-delsges. m. b. H., Žilina <177. — Branerei u. Malzfabrik A.-G., Vyhne 913, 1990. — Holzau8niit7.ungs-A.-G., Dolné Lieskove 1295. — Kohlen- und Handels-A.-G., Žilina 606. — landwirtschaftliche Zucker-fabriks A. G., Farkašin 1814. — Molkereigenossenschaft, Bratislava 1188. — Papierfabrik A.-G., Ružomberok 1494, Demčiny 1485. — Portlandcement - Fabriken A.-G., Bratislava 386, Ladce 389, Liesava-Lučka 390. — Schilfwarenfabrik Ges. m. b. H., Malacky 1385. — Spiritusindustrie A.-G., Levoča 932, 954, Malacky 933. — Spiritus- u. Preßhefe-Fabrik A.-G., s. Erste Slovak, etc. — Wald- u. Holzindustrie A.-G., Žilina 1360, 1316. — Ziegelwerke A.-G., Hodonín 361, Devinská Nová Ves 359, Ratiškovice 574. „Slovenka“ A.-G., Banská Štiavnica 1646, Turč Sv. Martin 1657. Slovenská banka, Bratislava 1909, 64 III. Báňská Bystrica 1904, Banská Štiavnica 1904, Bardijov 1904, Berehov 1905, Brezová 1910, Čadca 1913, Chust 1914,Hlohovec 1918, Komárno 1923, Košice 1924, Levice 1926, Lučenec 1927, Michalovce 1920, Modra 1930, Mukačevo 1930, Myjava 1930, Nitra 1931, Nová Baňa 1911, Nové Mesto n V. 1932, Nové Zámky 1932, Pezinok 1934, Pieštany 1934, Piešov 1945, Puchov 1946, Ružomberok 1948, Šahy 1949, Senica 1950, Spišská Nová Ves 1950, Tren-čin 1954, Trnava 1954, Trstená 1955, Užhorod 1956, Vráble 1957, Vrbovón957, Žilina 1958, Zlaté MoraVce 1958. Slovenská Grafia A.-G., Bratislava 1529, 1565. Slovenská Keramička úd. spol. Modra 524. Slovenská ludová banka, Bratislava 1909, Galanta 1918, Malacky 1928, Pezinok 1934, Samoryu 1.949, Šaštin 1949, Senec 1950, Velke Leváre 1956, Zohor 1959. Slovenské dobytkářské družstvo, Bratislava 1165, 1991. „Slovensko“ A.-G. für Filmhandel u. Industrie, Bratislava 1857. Slubek’s A. Wwe., Bratislava 943. Sluka A., Dönis 631, 1370. Slumečko Jan,,Lysá 900. Sluše A. a spol., Vacanovice 735. Smaltesia Ges. m. b. H., Prag 706. Smejkal Heinrich, Sternberg 817. Smejkal M., Černič 1126, 1322' Smejkal O. Černič 1126. Smejkal Rudolf, Mnhr.-Oslrau 1260. Smekal F., Olomouc 1789. Smekal R. A., Ges. m. b. II., Praha 706. Smékal Stan., Litovel 1182. Smelý A., Velká Ledhuj 912. Smélý & Dembowski, Prag 802. Smerda a Hermann, Praha 1715. Smeták Bedřich, Prag 1473. Smetany A. syn, Litovel 1541. Smetana Antonin, Podivín 986 Smetana B., české Budějovice 1777. Smotana C., Ziiaim 1756. Smetana Josef, Nový Bohumín 593. Smetana K., Plzeň 1059. Smetana Samuel, Trenčianska Teplá 464, 381. Smotana Ing. u. Pomeranz, Nový Bohumín 849. Smeykal Heinrich, Okrouhlice 1852. Smichover Aktienbrauerei, Prag 905. Smichover Dampfmolkerei und Milchindustrie, Prag 1193. Smíchovský K., Praha 802, 1070. Smiřické mlýny akc. spol., Smiřice 1153, Nový Bydžov 1144. Smiřitz, Brauerei des Staatsgutes 909, Zuckerfabrik 1821. Smita Wilhelm, Odrau 985. Smital Johann, Olomouc 371, Kŕelov 365. Smok Fr., Nekoř 670. Smola & Comp., Prag 1308. Smolík František, Oustí 1146. Smolík Josef, Prag 1892- Smolík & Co., Aussig 1290. Smolík & Co., Schreckenstein 1312. Šmolka Franz, Mähr.-Ostrau 416. Šmolka & Cie., Pardubice 1471. Šmolka u. Janisch, Zohsee 1689. Smrčok Alex., Prostějov 1719. Smrček F., Branná 170C, 1577, 1661. Smrček M. J., Prešov 1867. Smrčka Adolf, Písařov 1838. Smrčka Ant. K. a syn, Humpolec 1633. Smrčka Gebrüder, Mor.-Budě-jovice 668. Smrčka Josef, Humpolec 1633. Smrčka Richard, Humpolec 1634. Smrčka Vlncenz, Nieder-Eisen-berg 1144. Smrčka Vinzenz, Bušin 1126. Smrčka Ing. & Co., Kralupy 1013. Smrhová Hedy, Prag 1206. Smr8ch Josef, Břeclav 1836. Smrtka Ant., Borohrádek 386, 468, 585. Smrž Jan, Brtinn 1775. Smrž Jan, Třeboň 440. Smutný Rudolf, Hradec Králové 761. Smutný Vojtěch L., Kácov 1053. Smyčka Joh., Unter-Themenau 395. Snižek Anton, Janovice n. Úhl 931. Snížek J., Německy Brod 774. Snižek Josef, Hostouň 895. Snižek & Grössl, Bratislava 617. Sobeck M. I., Luditzv880. Sobeck-Skal Viktor, Štablovice 938. Sobek Bruno, Briinn 1166. Sobek Einaunel u. Jakob Vrútkv 465. Soběslavský Johann, Mährisch-Ostrau 865. Soběslavský u. Co., Mährisch-Ostrau 665. Soběslavští pravovárečnicí, Soběslav 909. Sobol Vilibald, Brno 1499. Sobota Wendelin, Prag 706, 545, 479. Sobotka F. & Sohn, Prag 1608, Kerhatice 1594. Sobotka Franz, M. - Kromau368, Rakšice 375. Sobotka J. C., Plzeň 1889. Sobotka Josef & Co., Prag 1608, Lodenice 1596 Sobotka Wenzel, Lužec 880. Soc Josef, Dobronivá 1189. Soc Rudolf, Badín 1188. Socha & Bugarsky, Košice 1435. Sochor Eduard, Prag 431. Sochor Job., Dvůr Králové 1584, 1726. Sochor Josef, Prag 431. Sochor V., Prag 1206. Sochor Václav, Ústí n. Orlici 826. Sochor & Co., Kanitz Stadt 1851. Sochovský Alois, Prag 1457. , Sochurek Nechvátal a spol. Täeät 1722. Société Anonyme des Glaceries et Carbonnages de Bohéme, Prag 502, Holleischen 490, 658, Stankau Dorf 505. Sodawassererzeugung s. Seite 982—988. Sodawasserfabrik d. voreinigten Gastwirte im polit. Bez. Proß-nitz, Prostějov 986. Sodomka Josef, Vysoké Myto 737. Sofer Friedrich, Louny 1707. Soffer D. & Sohn, Brünn 1367. Soffer Heinrich, Hodonín 761. Soffer & Bittner, Briinn 945. Sofka Franz, Irritz 363. Sohmen Ernst, Sauborsdorf 462. Sohmen Rudolf, Saubsdorl' 462. Sojak Josef, Prag 600. Sojka Otokar, Louny 1450. Sojka a Stádník, Prag 1308. Sokl Leopold & Richard Schaal, Mähr.-Schönberg 773. Sokol Franz, Chlumec 1495. Sokol Jan, íflinsko 1446. Sokol Josef, Prag 803. Sokol Rudolf, Hlinsko 1747. Sokol & Comp., Prag 1439. Solansky & Co., Mähr.-Ostrau 772. Sollberger Gottfried, Malhotice 1191. „Solo“ chemische Radiergummi-u. Farbstifte-Fabrik, Ges. m. b. H., Prag 1087. „Solo“ Vereinigte Čechoslovák. Zündholz- u. ehem. Fabriken A.-G., Prag 1032, Banská Bystrica 998, české Budějovice 1005, Lipník 1014, Sušice 1039, Trnava 1040, Troppau 1041.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!