Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 170

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
170
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-170
Content
146 Inhaltsverzeichnis. 1812, Kojetín 931, 1815, Zbo-rovice 1821. Popper Adolf, Pečka 1605. Popper Alfred, České Velenice 1733. Popper Alfred, Prag 1456. Popper Berthold, Prag 798. Popper Brüder, Prag 1397. Popper Emil, Prag 1274. Popper Ernst, Karlsbad 1053. Popper Ernst, Trautenau 1075. Popper Ernst & Co., Praha 1482. Popper F. L., Chrudim 1465. Popper Filip, Světla 1406, 1352. Popper Frédéric, Praha 1796. Popper Friedr. & Comp., Tiop-patt 824. Popper Georg & Sohn, Praha 1456. Popper Heinrich, Prag 1030-Popper Ignaz, Prag 1397. Popper J., Wekelsdorf 1756. Popper Jakob, Nővé Zámky 675. Popper Josef, Klatovy 590, 471. PopperJ osef, Pelsdorf 1146,1342. Popper Josef, Prag 1891. Popper Josef, Sopotnitz 1614. Popper Josef, Vášárut 940. Popper Klara, Praha 1731. Popper L., Boskovice 1463. Popper L. & Sohn, Noubistritz 1600. Popper Leopold, Gablonz 1778. Popper M. & N., Plzeň 1452. Popper Max & Josef, Čatay 928. Popper Otakar, Plzeň 1710. Popper P., Reieheuberg 1720. Popper Philipp & Söhne, Brünn 587. Popper Richard, Prag 1508. Popper Rud., Leitmeritz 1449. Popper Rudolf, Tepl.-Schönau 1726. Popper Theodor & Hübscher. Prag 1205-Popper Vilém, Prag 1205. Popper W., Weiskirchlitz 1441. Popper & Loebl, Litomyšl 1469. Popper & Weil, Prag 1456. Popperi Franz, Ossegg 903. Poppy & Comp., Ges. m. b. H., Rokycany 393. Porák Brüder, A.-G., Kienberg 1488, 122t, 1504 II. Porges Alfred, Prag 1456. Porges Bratia, Žilina 1806. Porges Edmund, Prag 799, 800 H, 703. . Porges Eduard, Žilina 1316. Porges Heinrich, Prag 1103. Porges Hermann, Zvolen 1360. Porges Josef, Prag 374. Porges Max, Prag 965. Porges Maximilian, Žilina 1316. Porges Paul, Karlsbad 590. Porges Rudolf, Plzeň 1203. Porges a Grtinwald, Žiline 1723. Porgesz Arpád, Levice 471. Pořízka a spol., Prostějov 1718 Porkert Alois, Abertham 1479. Porkert J., Rosahütte 720. Porkert Kamill, Abertham 1179. Porkert V. a synové, Náchod 669. Porkert Wilhelm, Platten 682. Porkert & Co., Skuhrow a. d. Alba 724, 704 VI. Pörncr & Schuldes, Taschwitz 1353, 1156. Porr A., Lítonbau-Unter-nehmung, Ges. m. b. H. & Co., Ges. m. b. H., TepL-Schönau 438, 416 I. Praha 430. Porsche Heinrich.Harzdorf 1590. PorscheKarl, Alt-Harzdorf 1290, 444, Friedrichswald 1325. Porsche Wilhelm Inh. Hubert Porsche, Mitnkendorf 1142. Porsche Willy, Gablonz 833,639. Porsche & Sinek, Gablonz 537. Porstendorfer Molkerei r. G. m. b. H., Porstendorf 1192. Porstmann Josef, Eichwald 633. Port Bohuš., Plzeň 1547. Pořt Brüder, Lobositz 413. Port Hanuš, Husák a spol., Plzeň 1547. Portele František, Prag 869. Portele Franz, Vierzighuben 383. Portisch Franz, Mähr.-Trübau 1671. Porupka Marie, Křoví 1138, 1334. Porupka lg., Křoví 1334, 1138. Porzellanfabrik A.-G., Janessen 515. Porzellanfabriken s. Seite 479 bis 512. Porzellanindustrielleu, Wirtschaftsverband, Karlsbad 1976. Porzellan-Union, Vereinigte Porzellanfabriken A.-G., Karlsbad 516, Klösterle 516, Turn 519. Pörzler & Comp., Teplitz-Schönau 1570. Posamenten - Fabrikation im Allg. Deutschen Textilver-band, Fachgruppe d., Weipert 1986. Posamenten-Haus - Industrie d. Allg. Deutschen Textilver-baudes, Weipert 1986. Posázavský spol. s. r. o., Německý Brod 1228. Pösch Franz, Karlsbad 1516. Pöschl Fr., Prag 703. Pöschl Franz, Böhm.-Wiesenthal 1480. „Poseidon-Grube“, A.-G., Brüx 554. PöbcI Josef, Mähr.-Altstadt 1424. Poselt A., Boskow 1577. Pošik Dr. W. L., Prag 799. Posluschni Franz & Co., Unter-Tannowitz 1411. Posnansky & Strelitz, Mähr.-Ostrau 1117. Pospíchal Josef, Telü 972. Pospiech’8 Em. Sohn, Friedek 1586, 1778. Pospischel Emil, Falkenau 758. PospischilBrnst, Niederullischen 1673. Pospischil Franz, Mhr.-Neustadt 865. Pospischil V. J., Wie8entbal510. Pospíšil Alois, Alt-Kolin 386. Pospišil Alois, Kroměříž 1055. Pospíšil F. A. Nachf., Prag 799. Pospisil J., Vyškov 441. Pospišil Kaspar, Olomouc 678. Pospišil Klement, Brodek 1367, 468. Pospišil Leopold, Ilulváky 409. Pospišil Thomas, Mähr.-Ostrau 1567. Pospišil & Fejfar, Kladno 1256. Pospišil & Kobza, Stihle 725, 1990. Posselt A. Söhne, Reichenberg 1800. Posselt Anton & Co., Josefsthal 491. Posselt Emil jun., Gablonz 639. Posselt Franz, Gablonz 639. Posselt Franz, Kukán 658. Posselt Franz, Reichenberg 1073. Posselt J., Gablonz 1106. Posselt Karl, Seidenschwanz 724. Posselt & Scheibler, Gablonz 537. Posselt & Tschoehe, Blotten-dorf 481, 530. Posselt & Ullrich, Gablonz 537. Pössner Josef, Ing., Prag 799, 353. Posteiberg R., Friedland 635. Postranecky Antonin, Krasko 1138. Pošumav8ká tiskárna podniků tiskařských a vydavatelských, z. s. s o. r., Strakonice 1559. Pošva V. K. & Co., Hradec Králové 510. Potměšil Eduard, Brno 1166. Potschka Artur, Mähr.-Kromau 414. Potůček Ferd., Pardubice 422. Potůček V., Hradec-Královó 833. Potuczek August, Brno 1531. Pötzl Adam, Wildstein 1659, Pötzl Josef, jun.,Schönbach 884. Pötzl Karl, Schönbach 881. Pötzl Wenzel, Schönbach 884. Poulson Geo, Prag 852. Pour Alois, kamenoprůmysl Aujezd Podhorny 441. Pouzar František, Ústí n. Oil. 1562. Považská Bystrica Elektrizitätswerk u. Dampfmühle A.-G. 1233. Povážsko - Bystrická palenica etc., Považska Bystrica 935. Požar F. & Söhne, česká-Běla 1580, 1850. Požárek V., České Budějovice 1728. Prachatice, Städt. Elektrizitätswerk 1223. Prachowny A., Troppau 1525, 1109. Pracht Emil R., Haida 489. Pracner Jan, Roudnice 720. Pracný Benedikt, Branka 1319, 399. Pracný a Bazika, Kněževes 1333. Prade Anton, Morchenstern 1386. Prade Franz. Einsiedel 1585. Prag, Elektrizitätswerk 1233. „Praga“ Čechoslovák. Sped.-A.-G., Brünn 1879, 1856III. Prager s. a. Pražská. Prager Akkumulatoren-Fabrik A.-G., Prag 1271, Mladá Boleslav 1261. — Aktion-Druckerei, „Národní Listý“, Prag 1553, Prešov 1555. — Aktien - Ziegelwerke, Prag 374, Jenerálka 361, Uhříněves 382, Zlejôin 385. Prager Archiv, Praba 1856-1V.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!