Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei. - Page 101

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1929: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
101
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000083-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000083-101
Content
Inhaltsverzeichnis. 81 Hitzky S., Brno 1772. Hladěna Alois, Pardubice 1452. Hladík Anton, Hohenbruck 1420. Hladík Brüder, Falkenau 40G. Hladik Josef, (Bildhauer), Olomouc 455. Hladik Josef, Vichová 1619, 1159. Hladik Marie, Praha 837. Hladik & Smelhaus, Praha 851. Hladíková K. a spol., Prahal854. Hladíš Josef, Neu-Titschein 1729. Hladíš Josef, Uh. Brod 939, 1179. Hladký Férd., Mistek 418. Hladký Fr., Žampach a. d. Saz. 1742. Hladowetz Franz, Piesling 1312, 1146. IHasivec A., spol. s r. o., Praha 1143. Hlasný E. J., Gablonz 485. Hlauschok Karolíne, Brüx 387. Hlava F., Listritz 746. Hlava & Khail, Plzeň 1790. Hlava Ing. & Dr. Kratochvil, Praha 426. Hlaváč A., Německy Brod 1729. Hlaváč Fr., Pisok 682, 778. Hlaváč Josef, Praha 694. Hlaváček Antonín, Praha 881. Hlaváček August Nachfolger, Slaný 816. Hlaváček Eduard, Skuhrov 1350, 1153. Hlaváček František, Beňovy 1123. Hlaváček Josef, Louny 880. Hlavaček Marie, Podtnokly 905. IHuváček P., Litovel 1185. Hlaváček T., Praha 373. Hlaváček & Comp., Praha 1940. Hlaváčkově bratři, Jesan 1331, 1134. Hlnvaj J., Turč. Sv. Martin 382. Hlavaj, 1’alkovič, IJličny, Turč Sv. Martin 440. Hlavatý Josef, Hradec Králově 1377. Hlavatý Josef, Miletin 1111. Hlavatý Karl, Praha 1507. Hlavatý & Kousek, Hohenbruck 644. Hlavica J., Boskovice 1577, 1699, Oels 10J4, 1708. Hlavicova a Seidlová, Boskovice 1699. Illavinka Hugo, Ges. m. b. II., Rakovník 1310. Hlavka J. & L., Brno 843. Hlavnička Jan, Sedletz 816. lllavsa František, Český - Brod 588. Hlavsa Josef, Falkenau 406. lllawač J., Troppau 823. Hlawatschek Rudolf, Teplitz-Schíinau 1732. Hlawaty Anton, Iglau 647. Hliněnský Adolf, Skuteč 1476. Hlinomaz Josef, Bratislava 1857. Hlinsko, Elektr.-Werk, 1218. Hlisnikovsky Franz, Sedlischt 1350. Hlobil Eduard, Brno 402. Hlohovec Elektrizitäts A.-G., Hloliovec 1218. Hloska Samuel, Levice 1748. Hloušek Jaroslav, Kosteletz i. d. Hanna 1842. Hlousök Johann, Jedov 1134. Hloušek & Srnec, Praha 1063. Hlubuček Josef, Železný Brod 1162. Illucháň Jaroslav, Brno 843. Hlucháň Milič, Brno 873. Hnát Rudolf a spol., Praha 373. Hnátek Karl, Karlsbad 1782. Hnévkovský Václav, Praha 1519. Hnldek Jar., Zásada 511. Hnik Franz Ph. Mr., Turnov 1076. Hnik Gottlieb, Úpice 1618, 1681. Hnilica Franz, Austerlitz 983. Hnilička a Procházka, Plana nad Lužnici 682. Hnízdo a Vejvodová, Plzoň 1471. Hnyk Karel, Jablonetz a. d. Iser 1668. Höbaus & Co.,. Cifáře při Vra-blocli 1127. Hobé Datnase&Cie. A.-G., Praha 964. Hobé Frěres & Cle., Trenčín 973. Hobein Friedrich Dr., Aussig 996. Hoboin Walther, Aussig 996, 1045, 1024 VI. Hoblík J., Poděbrady 1547. Hoch Karl, Plan 682. Hoch Wilhelm, Pardubice 962. Hoch- u. Deutschmeisterische Regalienverwalt., Freudenthal 892,929, 918, 988, 1130. Hoch- u. Deutschmeisterorden, Karlsbrunn 1221. Hochborger August,Graslitz 407. Hochberger Wenzel, Trauteuau 439. llochberger Wilhelm, Levice 471. Hochegger K. Ing., Mälir.-Schönberg 772, 1260. Höoher Karl, Bratislava 1878. Hochfeiner Ad., Nový Bohumín 1340, 1304. Hochfelder Arnold, Čadca 1294. Hochfeldor J., Nový-Bohuinín 1304. Ilochfelder Josef, Čadca 1294. Hochfeldor Josef, Turzovka 1314. Hochmann Brüder, Praha 1094. Ilochmann Eduard, Praha 1025. Hoehmann Jakub, Vicomélico 1159, 1356. Hochmann Otto, Pardubice 1789. Hochmuth Julie, Silberbach 1721, 1697. Hochmuth L., A. Smekal, K. Michálek, J. Macháček, Brno 1571. Hochmuth Wilhelm, Lelbitscb 1139. Hoehner M., Jlefmanftv Městec 1779. Hochsieder Josof, Graslitz 407. Hochstetter & Schickardt, A.-G. Brno 1003. Hochwald Isidor,Boskovice 1412 Hochwald Leopold, Pralta 1451. Höck Josef, Iglau 1133. Hocke Anna, Gastorf 1130. Hocke August, Ualda 519. Hocke G. a spol., CeskýBrod 629. Hocke Karl Ing., Keicheuberg 434. Hocke Richard, Warnsdorf 1621. Hodok Břetislav, Praha 1204. Hodek František, Praha 426, 1344. Hodek Václav, Praha 426. Hoelzel G., Rumburg 1404. Hoenig L., Brno 752. Hofbauer Simon & Sohn, Bratislava 1195. Hofer Hermann,Groß Aupa I486. Ilöfer Josef, Graslitz 875. Hofer Rudolf, Komm.-Ges., Lauterwas8er 1489,Sehwarzenthal 1425. Hofer Theodor, Opatovice 455. Hoff Arnold, Nltra 1730. Hoffarth Wilhelm, Brno 621. Hoffe Jakob, Plzeň 1391, 683. Hoffer Friedrich, Luditz 1542 Hoffer Leopold, Luditz 1785. Hoffer Siegmund, Gablonz 535. Hoffert Josef, Jindřichův-Hra-dec 1650. Hoffman J. a synové, Chrudim 1433. Hoffman Jindřich, Vrbově 1697. Hoffmann A., Brno 944. HoffmannAlfred, Warnsdorf 872. Hoffmann Alojz, Nové Zámky 420. Hoffmann Anton, Praha 694, 704 II. Hoffmann C., Petorawald 680. Hoffmann Eduaid, Kratzau 1422. Hoffmann Emílián, Markt Wekelsdorf 773, 1261. Hoffmann Erwin, Mähr.-Ostrau 770. Hoffmann F., Gablonz 535. Hoffmaun František, Studnitz 1615, 1679. Hoffmann Fr., Studnice 1155. Hoffmann Franz, Aussig 609. Hoffmann Franz, Kukan 658. Hoffmann Fritz, Pihanken 525. Hoffmann Gust. W., Rosenthal I. Teil 1641. Hoffmann Gustav, Wekelsdorf 1430. Iloffmann Heinrich,Gablonz 485. Hoffmann Heinrich, Praha 1865. Hoffmann Heinrich, Trautenau 547. Iloffmann Heinrich Nachf., Reichenberg 1097. Uoffmann Hermann Söhne, Znaim 1875. Hoffmann Hugo, Welpert 1512, 1570. Hoffmann J., Kostelec n. Orl. 1449. Hoffmann J. J., Praha 964, 990. Hoffmann Johann, Kroměříž 1784. Hoffmann Johann & Söhne, Alt-Hahendorf 1743. Hoffmann Josef, Graslitz 875. Hoffmann Josef, Praha 1269. Hoffmann Leopold, Fry štát 1446. Hoffmann M., Břeclav 914, 983. Hoffmann’s M. Nfg., Praha 1025. Hoffmann Noe, Dnbovoje 947. Hoffmann Otto W., Oablonz 637. Hoffmann Paul, Praha, 1269. Hoffmann Rudolf, Ascii 467. Hoffmann Kudolť, Rimavská Sobota 1159. 611
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!