Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 2544

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2544
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000082-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000082-2544
Content
2434 Česko-némecký seznaln. Zařízení bytů — Wohnungseinrichtungen Zařízení čerpací — Pumpanlagen Zařízení cihelen — Ziegeleieinrichtnngen Zařízení chemických prádelen — Chem. Wäscherei-einriehtungen Zařízení chlévů a stájí — Stalleinrichtungen Zařízení cukrárenské — Konditoreieinriohtungen Zařízení čistíren vody — Wasserreinigungsanlagen Zařízeni elektr. signálních hodin ku kontrole hlídačů — Elektr. Wáchterkontroll-Signaluhr-Anlagen Zařízeni hasící — Feuerlösch-Einrichtnngen Zařízoní hotelových kuchyní — Hotelkücheneinrichtungen Zařízení hvézdáren — Sternwarteeinrichtungen Zařízení jatek — Schlachthauseinrichtungen Zařízení kaváren — Kaffeehauseinrichtungen Zařízení kávových třídíren a čistíren — Kaffée reinigungs- und Sortieranlagen Zařízení kinematografů — Kino-Einrichtungen Zařízení kolečkových skluzavek — Rollenrntsclien-anlagen Zařízení kováren — Schmiedeeinrichtungen Zařízení listových registratur — Kartonregistratur-einrichtungen Zařízeni na chlazení vzduchu — Luftkühlanlagen Zařízeni slepičáren — Geflügelhofeinriehtungen Zařízeni topenišť — Feuerungsanlagen a) ze železa — aus Eisen b) z kamene — aus Stein Zařízení topenišť parních kotlů — Dampfkesselfeuerungsanlagen Zařízeni k dobýváni uhlí — Rohlenfěrderungs-anlagen Zařízení k mletí brambor — Kartoffelmahlanlagen Zařízení k obstarávání ohnišťových roštů — Rostbeschickungsanlagen Zařízení k odmanganováni vod — Wasser-entmanganungsanlagen Zařízení k mčkčení vody — Wasserenthártungs-anlagen Zařízení k sterilisování vody — Wassersterilisationsanlagen Zařízení k vysušování dřeva — llolztrockenanlagon Zařízení k výrobě kyslíku — Sauerstoffgewinnungsanlagen Zařízení k zaopatřováni vodou — Wasserversorgungsanlagen Zařízení k zpracováni mršin — Kadaververar-arbeitungsanlagon Zařízení kyslíkových lázní — Sauorstoffbáder-einrichtungen Zařízení laboratoří — Laboratoriumeinriohtungen Zařízení továren laků — Lackfabrikseinrichtungen Zařízení na výpravu rud — Erzaufbereitungsanlagen Zařízení na vodíkový plyn — Wasterstoffgasanlagen Zařízeni na vodní plyn — Wassergasanlagen Zařízení na výrobu klihu — Leimfabrikseinrich-tung Zařízení na vypravení uhlí — Kohlenaufbereitungsanlagen Zařízení na vypraveni tuhy — Graphitaufbereitungsanlagen Zařízení nemocniční — Krankenhauseinrichtungen Zařízoní niklovacích ústavů — Vernickelungsanstaltseinrichtungen Zařízení obor — Wildparkeinfriedungen Zařízoní octáreň — Essigfabrikseinrichtungen Zařízení olejáren — Ölfabrikseinrichtungen Zařízení na olejový plyn — Ölgasanlagen Zařízení papíren — Papierfabriksanlagen Zařízení petrolejových rafinerií - Petroleum raffinerieeinrichtungen Zařízení pil — Sšlgewerkseinrichtungen Zařízeni pivovarská — Brauereieinrichtungen Zařízení pivovarů — Branereianlagen Zařízení plynáren — Gasanlagen Zařízeni plynových generátorů — Generatorgas-anlagen Zařízeni prádelen — Wäschereianlagen Zařízení přípraven teplé vody — Warmwasserbereitungsanlagen Zařízeni umýváren — Waschoinrichtungen Zařízení rafinerií — Raffinerieeinrichtungen Zařízení restauraci — Rostaurationseinrichtungen Zařízeni řeznické — Fleischhauereieinrichtungen Zařízení skladišť — Lagerhauseinrichtungen Zařízení sladoven — Malzfabrikseinrichtungen Zařízení správkových dílen — Reparaturwerkstätte nei nri chtnngen Zařízeni topení teplou vodou — Warmwasserheizungsanlagen Zařízení továren na buničinu — nolzstofffabriks-einrichtungen, Zellulosofabriks-Einrichtnngen Zařízení továren na cementová zboží — Zement-fabriks-Maschinen Zařízeni továren na cukrovinky — Zuckerwaren-fabrikseinrichtungen Zařízení továren na dehet — Teerfabriksein- richtungen Zařízeni továren na kandity — Kanditenfabrikseinrichtungen Zařízení továren na konservy — Konservenfabrikseinrichtungen Zařízeni továren na likéry — Likörfabrikseinrichtungen Zařízení továren na lisované droždí — PreĎhefo-fabri k s-Ei nr ich tungen Zařízeni továren na makarony — Makkaroni fabrikseinrichtungen Zařízeni továren na margarin — Margarinefabrikseinrichtungen Zařízeni továren na porculán — Porzellanfabriks-einrichtungén Zařízení továren na rostlinná tuky — Pflanzen fett-Fabrikseinrichtungen Zařízeni továren na slaměné látky — Stroh- stoffabrikseinrichtungen Zařízení továren na suchary — Zwiebackfabrikseinrichtungen Zařízeni továren na sušenky — Biskuit- (Kakes-) Fabrikseinrichtungen Zařízeni továren na šamotové zboží — Schamotte-fabrikseinrichtungén Zařízení továren na zavařeniny — Marmelade- fabrikseinrichtungen Zařízení továren sádry — Gipsfabrikseinrichtungen Zařízeni uhličitých lázni — Kohlensäurebäder- einrichtungen Zařízení ústředních elektr. hodin — Zentraluhr-anlngen, elektr.. Zařízení válcoven — Walzwerksoinrichtungen Zařízení válcoven elektr. — Walzwerkseinrich- tungen, elektr. Zařízení vápenic — Kalkwerkseinrichtungen Zařízení vodních nádrží a strojů — Wasser- haltungsanlagen und -Maschinen Zařízení vodních stanic — Wasserstationsein- richtungen Zařízeni vodáren — Wasserwerkseinrichtungen Zařízeni výkladů — Schaufenstereinrichtungen Zařízení vzdušného topení — Luflheizungsanlagen Zařízení záchodků — Pissoiranlagen Zařizování isolačních rour — Isoliereinrichtuugen Zařizování kompresorů — Kompressorenanlagen Zařizování ústředního topeni — Zentralheizungsanlagen Zásaditý octan hlinitý — Basisch-essigsaure Tonerde Zasóvačky jetele — Kleesäemaschinen Zasílací krabice na vejce z vluitó lepenky — Eierversandschachteln aus Wellpappe Zaskliváni olovem — Bleiverglasungen Zástěny — Paravents Zástěry — Schürzen Zástěry z kožené látky — Ledertuchschürzen Zásuvná okna a dvéře — Schiebefenster u. Tůren
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!