Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 2527

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2527
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000082-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000082-2527
Content
Cesko-německý seznam. 2417 Prošívané přikrývky — Steppdecken Protézy — Prothesen Protahovačky — Schuhelastik Protirezovó laky — Rostschutzlacke Protirezové oleje — Rostschutzöle Protykací oleje — SpickOle Proudové motory — Strommotore Provazcovó lisy — Strangpressen Provázky — Rebscküre Provaznické prize — Seilgarne Provaznické zhoží — Seilerwaren Provazové zhoží — Schnurwaren Provazy kladkostroju! — Flaschentugstolle Provazy z dřevěné vlny — Holzwollseile Prstence na ubrousky — Serviettenringe Prsteny (talmovó) — Fingerringe (Talmi) Prsteny z drahých kovů — Ringe aus Edelmetall Průbojné lisy — Lochpressen Průbojné dírkovače a lisy — Lochstanzeu und -pressen Průbojné dirkovače a nůžky — Lochstanzen und Scheren Průčelní barvy — Fassadefarhen Průčelní desky — Fassadeplatten Průčelní kameny — Passadesteine Průčelní okrasa — Fassadenputz Průčelní výzdoby — Fassadendekorationen Pruhovaná látka (gradl) — Matratzengradl Průmysl drahokovný — Edelmetallindustrie Průmyslová topeniště — Industriefeuerung Průmyslové dráhy — Industriebahnen Průmyslové košíky — Industriekörbe Průmyslůvó mlýny — Industriemůhlen Piůmyslová mýdla — Industrieseifen Průmyslové nože — Industriemesser Průmyslové stavby — Industriebauten Průmyslové stroje — Industrie-Maschien Průmyslové stroje na knoflíky — Kuopfindustrie-Maschinen Průpravné stroje — Vorbereitungsmaschinen Průpravné stroje pro přádely — Spinnereivorbereitungsmaschinen Průsečnice — Stanzen Průsečné rytiny — Stanzengravuren Průsečné nože — Stanzmesser Průsekový olej — Stanzöl Průseky a štance — Schnitte und Stanzen Průsvitné hodiny — Transparente Uhren Průsvitný papír — Scheibenpapier Průtažné lenošky — Streckfauteuil Pružinové hamry — Federhammer Pružná tkaniva — Elastische Gewebe Prýmkářšké předměty — Tapisserie Prýmkářské zboží — Posamentierwaren Prýmkářšké stroje — Posamenteriemaschinen Prýmky — Litzen, Börteln, Borten Pryskyřičná poleva — Ha zglasnr Prysayřice a výrobky pryskyřičné — Harze und Harzprodukte Pryžové knoflíky — Gummiknöpfe Pryžové pásy upravené — Gummigürtel adjustiert Pryžové potřeby iétadlové — Flugzeug-Gummi artikel Pryžové tahy do bot — Schuhzüge Přádelnicke konvice — Spinnkannen Přádelnické oleje — Spinnöle Prádelní stoje — Spinnereimaschinen Přádelny lnu — Flachsspinnereien Přádelny bavlny — Baumwollspinnereien Přádelny konopí — Hanfspinnereien Přádelny hedvábí — Seidenspinnereien Přádelny na česanou přízi — Kammgarnspinnereien Přádelny odpadků — Abfallspinnereien Přádelny odpadků bavlněných — Baumwollabfall-spi nn erei en Přádelny ovčí viny — Schafwollwebereien Přádelny a tkalcovny juty — Jute-Spinnerei und -Weberei Předzné koňské žíně — Roßhaare, gesponnen Předený papír — Spínnpapier Předhřívače — Vorwärmer Předhřívače napájecí vody — Speisewasser-Vorwärmer Předložky — Vorleger Předměty k vyučování — Unterrichtsmittel Předměty pro zimní sport — Wintersportartike Předměty z bavlny — Schaft-Baumwollartikel Předměty vojenské výzbroje — Militärausrüstungsgegenstände Předti kove modely — VordruckmodeUe Předvozíky k žacím strojům — Mähmaschinenvor-karren Přehřátá normální smůla -Überhitztes Normalpech Přehřívače — Überhitzer Přejímací tužky — Kopierstifte Překládači zařízeni — Verladevorrichtungen Překrývání dvorů — Hoi Überdachungen Přeměňovače — Umformer Přemítaeí kola — Schwungräder Přenosná mlýnská složení — Transportable Mahlgänge Přenosné dráhy — Transportable Bahnen Přenosné mlýny — Transportable Mühlen Prepálený cukr — Farbzucker Přepáský, šerpy — Echarpes Přesky, háčky a t. d. — Scbnallenwaren Přesky střevíčkové — Schuhknotenhalter. Přesné práce Iétadlové — Flugzeugpräzisionsarbeiten Přesné vyměřovací nástroje geodetické — Geodät Präzisions-Instrumente Přeforim.vače — Umformer Přesuvny — Schiebebühnen Převésné šátky — Umhängtücher a) bavlněné — BaumwoUe b) vlněné — Schafwolle Převodně elektr. centrály — Überlandzentralen elektr- Přezky — Schnallen (Agraířeu) Přezmeny či rycblováhy — SchneU- od. Stangen Wagen Příbory jídelní — Eßbestecke Příboudlinový olej — Fuselöl Přídavkové předměty — Zugabeartikel Přldrožvaci tyče — Anhaltstangen Přihrádkové kufříky — Sehrankkoffer Příklopové tiskací stroje — Tiegeldruckpressen Přilbice — II elme Připojovací přístroje na silný proud — Anschlußapparate f. Starkstrom Přípravek antif ikčnl — Antifriktions-Präparat Přípravky koniferové — Con feren-Präparate Přípravky kresolového mýdla — Kresolseifen-präparate Přípravky na hnědění železa—Eisenbrünierungs-präparate Přícravky proti polním myším—Feldmäusepräparate Příruby — Flanschen Přístroje aluminiové — Aluminium-Apparate Přístroje apretnrní — Appreturpräparate Přístroje artistické Apparate, artistische Přlstr je a zařízení k zavlhovánl vzduchu — Luftbefeuchtungs-Anlagen und Apparate Přístroje bělící — BleiCnpparate Přístroje diktovaci — Dik'ierraaschinen Přístroje k hromadění dřev — Uolzstappelapparat Přístroje k mazání olejem — Olsclimierapparate Přístroje k odkrucovánl hrušových prstenců — Schleifring- A bd rek- A ppar» te Přístroje k počítání a balení mincí a známek — Münzen u. Marken-Záhl- u. Verpuckungsapparate Přístroje k čistění naftalinu — Naphtalinwá-che. Přístroje k dobývání tuku z kostí — Knochenentfettung- apparate Přístroje ku stavování kouře — Rauchverzeh-rungsapparate Přístroje ke krmení drůbeže — Geflflgel-Stopf-apparate Přístroje k analyst plynů — Gasanalysen-Apparat 152 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!