Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 25

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
25
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000082-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000082-25
Content
V. Seidenspinnereien u. Seidenwarenfabriken ................. 1643—1648 VI. Stickerei waren- n. Spitzenerzeugung 1649-1657 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche-nnd Miedererzeuger, Pfaidler 1657—1681 VIII. Teppich-Industrie . . 1681—1684 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 1684-1669 X. Diverse (Posamentenindustrie etc.) 1689-1699 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) 1699—1713 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc. 1713—1723 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur) .... 1723—1761 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger 1761 — 1764 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken . 1765 — 1778 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc............... 1778—1789 V. Továrny na hedbáví, výroba hedbáv. zboží . . . . 1643—1648 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží................. 1649—1657 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba^šněrovaček 1657—1681 VIII. Výroba koberců . . 1681—1684 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky) ... . 1684 — 1689 X. Různé (ozdobné zboží atd.) 1689-1699 XI. Pomocný piúmysl (Barvírny, bělidla, úpravny) . . 1699—1713 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.) .... 1713 — 1723 XIII. Obchod textilními výrobky 1723 1761 XIV. Umělé květiny a ozdobná péra 1761—1764 X. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 1765-1778 II. Továrny na cukrovinky (kanditen atd.).......................... 1778-1789 O. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 1790 II. Drechsler...................1794 III. Fächerindustrie ..........— IV. Federn und Roßhaare . . . 1802 V. Stärke......................1803 VI. Schirmindustrie .............1807 VII. Schwämmehandel . ... 1008 VIII. Spielwaren-Industrie .... 1808 IX. Tabak-Industrie.............1810 X. Film-Industrie..............1810 XI. Diverse .... . 1813 P. Import- und Exporteure . 1821 R. Spediteure und Lagerhäuser 1828 S. Treuhänder und Bücherrevisoren .....................1.850 T. Bankierbuch...................1852 U. Ministerien...................1908 V. Handelskammern, Messen, Industrielle Vereine . . . 1916 Nachtrag......................... 1934 i O. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 1790 II. Soustružníci dřeva .... 1794 III. Výroba vějířů................. — IV. Péra ptačí a konské žíně . 1802 V. Škroby.....................1803 VI. Výroba deštníků...............1807 VII. Obchod houbami.................1808 VIII. Průmysl hračkářský . . . 1808 XI. Tabák.........................1810 X. Filmový průmysl................1811 XI. Různé ... *..................1813 P. Dovoz a vývoz .................... 1821 11. Zasílatelé a skladiště zboží . 1828 S. Revisor! knih.....................1850 T. Banky a bankovní domy . . 1852 U. Ministerstva.......................1908 V. Obchodní komory, veletrhy, průmyslové spolky .... 1916 Dodatek..............................1934 2*ii
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!