Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 217

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
217
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000082-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000082-217
Content
Inhaltsverzeichnis. 191 Urban Brüder, Rakovník 1302. Urban Bruno, Troppau 1250. Urban Carl, Deutsch-Liebau 1623. Urban Emanuel, Unhoscht 892. Urban J. L. Olomouc 451. Urban Josef, Praha 1361. Urban Kohlenhandels A.-G., Bratislava 576. Urban Ludwik, llakovnik 1143. Urban Oldřich, Rakovník 964. Urban Václav, Prag 1072. Urban Wenzel, Kralup 515, 755. Urban Wenzel, Prag 792. Urban Zikmund, Mirovice 1117. Urban & Cie., Prag 1072. Urban & Co., Prag 1436. Urban & Co., Sclieles 1826. Urbanczyk Franz, Ing., Fryštát 360, 1288. Urbanec Jan, M.-Budwitz 1386. Urbánek B., Hartmanitz 1336, Chumo 1285, 1331. Urbánek Ferdinand a synové, Prag 1528. Urbánek Fr. A. a synové, Prag 1818. Urbánek Iiugo, Trenčín 381. Urbánek Josef & Comp., Ges. m. b. H., Vysoké Mýto 1278, 1936 b. Urbánek Mojmír, Prag 862. Urbánek Václav, .Sadska 1126. Urbánek & Co., Gablonz 827. Urbaník Jan, Vrbčtice 1134. Urbanovský K., G. m. b. H., Rosice 710. UrbanowskyVinzenz, Brünn 615. Urbaschek Kari, Máhr.-Schön-berg 761. Urchs Anton, Windisch-Kamnitz 811. Úřednický peněžní ústav spol. s o. r., BrUnn 1862. „Ureus“ spol. s. r. o., Praha 1673. Urr Georg, Košice 1343. „Ursus“, Leitn- und Gelatine-Werke G. m. b. H., Gabel 987. Ušák Jaroslav, Prag 1444. Ústav pro hospodárné využité , paliv, Prag 1818. Ústi nad Orlicí, Städt. Elektrizitätswerke 1207. Ústredná pálenica družstevná a továrna na výrobu rumu a likérov, Nitra 933, Nové Mesto 939- Ústredná predajňa dreva úč. spol., Bratislava 1256. Ústřední banka českých spořitelen, Prag 1893, Bratislava 1859, Brünn 1862, Dux 1864, Leitmeritz 1875. Ústřední elektrárny akc. spol., Prag 1201, Ervěuice 1185, Štěchovice 1204. Ústřední prodejna úlili ze státničil delú z. s. s r. o., Prag , 591. Ústrední Sváz Československých Průmyslníku, siehe Zentralverband der čsl. Industriellen. Utitz Brüder, Prag 1388, 1419, 1440 III. Utitz Gustav, Prag 1101, 1444. Utner Herbert Ing. Jauernig, 1293, 1339, 363, 446. Utschig Karl Söhne, Saaz 906. Úvěrná banka úč. sp. s. Creditbank A.-G. Úvěrní spolek záložna a zastavárna, Prostějov 1895. Uxa Brüder, BrUnn 615. Uzel Anton, Brünn 1811. Uzeniařské sdruženi legionářů, spol. s. r. o., České Budějovice 1140. Užhorod Elektrizität^ A.-G. 1207. Královský Chlumec 1191, Saču-rov 1202, Sevljuš 1203. Užhorodská továren na tehlu, Užhorod 382. Vaca V. J., Přeštice 702. Vacásek Alois, Schlan 393. Vacek Ferdinand, Eidlitz 513. Vacek J., Hradec Králové 1834. Vacek J., Prag 1818. Vacek Jaroslav, Dobruška 1028. Vacek Jaroslav, Slaný 469, 593, 801, 1845. Vacek Karl Ges. m. b. II., Lysá 652. Vacek & Jansa, Jabloncé n. Orl. 1292. Vachalovó Bratři, Prag 1361. Vachata Štěpán a spol., Kozá-rovice 447. Vachata & Co., Prag 1893. Vachek A., Hohenbruck 1337. Vačkař Otmar, Brünn 475. Váci Vr., Prag 1793. Václavek Brüder, Prag 1361. Pisek 1352, 1305. Václávek Frant., BrUnn 402. Václavik A., ZehuftU37, 1321. Václavik & Sucliarda, Kruh 1555, 1629. Vaculík Fr. & Sohn, Břeclav 1327. Vacuum Oil Company A.-G., Prag 1078, 1075. Vadas Jaroslav, Pardubice 1228. Vaget Josef, Kuttenplan 1341. Vagner Fr. a spol., Brno 826. Vagner K., Brünn 744. ' Vagszamarder Ziegel- u. Ton-warenfabr. A.-G., Somárovce 378, Trenčín 381. Vagyon Moško,Nitra-MoInos 371. Vaicenbacher A., Ing., Unhoscht 1372, 1318. Vaina V., Melnik 1116. Vaina Fr., Skuhrov 1128. Vaincenbacher Jos. Al., Městečko 1300. Vainer Vilém, inž. Městečko nad Sáz. 1116, 1195, 1300. Vajda Emil, Užhorod 810, 1936 b. Vajda Isidor, Nyitra 1349. Vajinar Jaroslav, Prag 697. Vajmar Josef,Vysoké Mýto 1185. Vajsar V. Ges. m. b. H., Pardubice 669. Vala Václav, Prag 1861. Vulacsay & Bartel, Bratislava 1110. Valášek Jindřich A., Hradec Králové 1735. Valášek V., Senftenberg 1203. 1128- Valašská knih a kamenotiskárna z. spol. s r. o., Val,-Meziřičé 1522. Valchář M. & Lukáš, Jablůnka 1292. Valchařová Marie, Zahradka 1321, 1136. Válcový mlýn a elektrárna, spol s r. o., Oasek a. B. 1198, 1304. Valda J., Mähr.-Kromau 1116. Valeček Karel a spol., Lipnik n. B. 1311. Válek Bedřich, Plzeň 674. Válek F., Czeladna 746. Válek Josef It., Aujezd 1097. Valenta Anton, Prag 1752. Valenta Jan, Sykořice 1130. Valenta Karel, Zablat 1136. Valenta Václav, Vodňany 726. Valenta Vinzenz, M.-Ostrau 389, 466. Valentin F. & Söhne, Halda 482. Valeš Franz, Plzeň 390. Valešová Msrie, Bystrice u. Benešova 1622. Valha Jos., Turnov 501. Valihrach Tomeček a Sýkora, Olomouc 1506. Vališ Ferd., Prag 886. 1936. Valka Julius, Unter-Loučka 1318, 1133. Valka u. Maděr, Prostějov 1677. Valle & Lustig, Bratislava 1024. Valnoha Lad., Jaukovice 1109. Valoueh Karel, Littau 1398. Valousek Rudolf, Prostějov 430. Valoušek Wenzel, Prag 901. Vambera Gebrüder, Češke Budějovice 1258. Vambera Josef, Cikánka 620. Vámos Mór, Lévice 532. Vaua & Pelka, Klein-Kaliu 642. Vaněa Antonin, Olomouc 1707. Vančura Gottlieb, Poděbrady 1507. Vančura Jan, Časlau 357. Vančura Jan, Königstadtl 389, 1296. Vančura Jan Ges. m. b. H., Prag 915, 1201. Vančura V., Zábrdovice 1321, 394. Vančura a Mužik, Staré Hamry 1275. Vandas Jan, Litomyšl 992. Vaněk A., Velké Meziříčí 810. Vaněk Anton, Benešov 1425. Vaněk Fr., Prag lOll. Vaněk Jan, Hradec Králové 1029. Vaněk Josef, Dobruška 621. Vaněk Josef, Prag 698, 1243, 1243. Vaněk Karel, Littau 1162. Vaněk Karl, Prag 1787. Vaněk M., Velké Meziříčí 810. Vaněk & Mařik, Prag 792. Vaněk & Oxenbauer, Prag 698. Vaniček B., Chlumec 1407. Vaniček František, Geiereberg 1108. Vaniček Štefan a syn, Bratislava 607. Vaniček & Malec, Prag 1020. Vanický Alois Jan, Hradec Králové 928. Vanický K., Sudslavice 1315, 1275. Vanický Rud., Kostelec nad Orlici 932. Vanik Josef, Prag 1243.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!