Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei. - Page 209

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1928: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
209
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000082-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000082-209
Content
Inhaltsverzeichnis. 183 Štantejský .Tan, Prag 82i. Stark Arpád, Žilina 732. Štásek R., Tiniseht 720. Štásek Václav a Rudolf Štásek, Dobruschka 925. Stastná Kamila, Prag 1813. Štastný P., Prag 1843. Štastuý Hugo, Brandýs n.L. 737. Štastuý Josef, Stará Boleslav 715. Štastuý Karel, Prag 1360. Štastný Karl, Prag 788. Štastný L., Poduioklice 1635, 1046. Štastný Ludwig, Liebstadtl 488. Štastný M., Daéice 620. Štastný O., Prag 1654. Štáva František, Briinn 816. Štěch Jau a syn, Prag 696. Štěch V. a spol., Prag 1893. Štědrý Jakob Wwe. Anna Štědrý, Prag 590. Štedrý W., Komotan 1652. Štědrý & Fiscbel, Prag 1401. Štefan Ant., Unter-Buőic 1160. Štoffl A., Senftenberg 713. Šteflicková Josefa, Königseck 1611. Šteinmann Jakub, Nové-Město n. Váhorn 1505. Štenc Jan, Prag 1511. Štencl & Karl, Plzeň 1745. Štengl Jan, Ing., Praha 129. Štěp Josef & syn, Slezském Predmestí 457. Štěpán Fr., Osiěok 1120, 1351. Štěpán Franz, Bohiislawitz 1100. Štěpán K., Prag 821. Štěpán Hudolf, Plzeň 1155. Štěpán V., Manderscheid 881. Štěpán Václav, Dobřejovico 872. Štěpánek Brüder, Haida 530. Štěpánek Emil, Iglau 638. Štěpánek F. A., Groll -Loseniti 1065. Š'epánek Fr. a spol., Prag 1436. Štěpánek František, Hořovice 1338. Štěpánek Frant. a spol., spol., s r. o., Pardubice 831. Štěpánek J., Pardubice 1797. Štěpánek K., Pelhřimov 1035. Štěpánek O. M. & Co., Mähr.-Ostrau 1503. Štěpánek Ges. m. b. II., Kostelec n. Lab. 646. Štěpánský Jaroslav, Červený-Kostelec 1540. Štěpař J., Hlinsko 1734. Štěrba Jaroslav, Prag 1787. Štěrba Josef, Chotétov 463, 578, 1028. Štěrba & Co., Prag 590. Štěrká F. J., Kroměříž 1263. Štern Eugeu & Co., Levice 1782. Štětka Jan, Prag 696. Štětková E. & Co., Pardubice 1797, 1351. Štibr Jiří, Prag 696. ■ Štiglitz Pavel, Trenčín 969, 951. Štika Jaroslav, České Budějovice 577. Štika Robert & Comp., Plzeň 584. Štika & Co., Prag 590. Štill Vladimír, Kreuzberg lOGO. Štipek F., Prag 1673. Štir V., Plzeň 1353. Štok Josef, Haviovice 1290, 1107, 1336. Štolba Leopold, Hlohovec 1815. Štole Antonína syn, Roudnice . 947, 1936. Štole Hynek, Benešov 1023. Štol fa & Majda, Brěclav 386, Štoll Bedřich, Lochovice 880. Štoviěek F., Matrovice 1116, 1299. Štrainberker Kalkwerke Ges. m. b. H., Stramberg 379. Štrégl Josef, Podmoklieo 1565. Štreibl Hugo, Prag 1471. Štrombach Ant, Louny 1502. Štros Ludwig, Tejnitz 434. CerěaDy 357. Štrunc Václav, Plzeň 1353. Štrup Karel, Čáslav 1493. Štrympl Ed., Pardubice 583,1810 Štufka & Katz^ Prag 821. Šturma Josef, Čelakovitz 523. Štursa, Kraut a spol., Briinn 1492. Štyblan Emanuel, Stará Boleslav 1533. Šubert Johann, Skaliěka 801. Šilbert & Kitzler, Prag 1360. Šubrt B. & Co., Hořice 635. Šubrt Mathias, Hořovice 407. Šubrt R., Briinn 1476. Šuchma Bratfd, Vall. Klobouky 1392. Šuda & Co., Prag 590, 1017, 1826. Šugar Bedřich a spol, Nová Bělá 370. Šuba Josef, Uh.-Ostroh 433. Sula Dominik, Ruda 1695. Šulán Béla, Rožňava 1365. Šulc s. a. Schulz. Šulc Anton, Prag 789. Šulc B., Vranově 955. Šulc František, Kostelec n. Lab. 878. Šulc František, Prag 429. Šulc Jan, Roškopov 1126. Šulc Josef, Bělá 1098. Šulc Josef, Prag 944. Šulc Josef E., Stěžery 379, 1160. Šulc K., Prag 789. ŠulcK arei, červený-KosteleclölO Šulc Karel, Praha 1212. Šulc Karl, Prag 1242, 1752. Šulc L., Luštěnice 389. Šulc-Máslo Jan a spol., Briinn 744. Šulc Richard, Reichenberg 707. Šulcové Bratři, Prag 789, 835. Šulitka a Vychodil, Jasiňá 752. Šuly Jana, Uuter-Kraupen 918. Šumal Wilhelm, Velké Topol-čany 1372. ŠupichJ., Německý-Brod 1301, _ 369, 1348. Šuran František V., Prag 1242. Šuránek Josef, Welka b. Stras-senitz 1320. Šury B., Briinn 615. Šustek F. & O., Spálov 1177. Šuster M., Prag 1687. Šustr V. a spol., Prag 789, 1484- Švab Josef, Plzeň 1229, Rožda-lovice 1126, Vrcovice 1134. Švaclia Viucenz, Prag 1010. Švadlena L. J., Tinischt 1276. Švagera & Comp., Kostelec n. Orlici 1431. Švagerka Vladimir, Ces. Skalice 1541. Švajda a Lojda, Orlau 1667. Švalbe Fr., Čechowitz 1102. Svaňa Jozef, Dunajov 1259. Švanda Josef a spol., Valašské Meziříčí 1178. Švarc Rudolf, Trag 1175. Švarda Josef, Rosenthal 1615, . 1709. Švarz Eduard, Briinn 844. Švec Emil & Karel Schluder-v pacher, 1’rag 790. Švec Front. X., Prag 429. Švec Jan, Třeboň 1422. Švec Jan, Žilina 440. Švec Vojtech, Červene Poříčí „ 1102. Svec & Co., Praha 1843. Švec & Popper, Prag 790. Švéda Ing. & Comp., Prag 790. Švehla B., Theresienstadt 1370. Švehla Brllder, české Budějovice 1218. ŠvejdaF.,Červený Kostelecl540. Švejda Jan a syn, Hungerleiden 1292. Švejda Josef, Prag 850. Švejda O., Německý-Brod 1479. Švejda & Slavík, České-Budé-jovice 1493. Švelch Lad., Prag 790. Šveněk A., Eicht 443. Švertna Jan, Münchengrätz 1742. ŠveBtka Ladislav, Prag 790. Švestka Miroslav, Prag 790. Švidernoch Josef, Königsberg „ 1397. Švikal Josef, Mladá Boleslav „ 1504. Švolba Jindřich, Prag 697. Švorčik Adolf, Červený-Kostelee „ 1510, 1622. Švorčik František, Hronov 1552. Švorěik Gottlieb, Velký Dře-víě 1642. Švub Franz, Nemile 1301. Tabor, Brettsägewerke 1315, 1936 a. Tabor, Elektrizitätswerk 1204. Tabor, Städt. Ziegelei 379. Tábora Alexander, l’raha 790. Táborsky Frauz & Co., Blottondorf 473. Táborsky Jos., Turnov 891. Tachau, Städt. Elektrizitätswerk 1205. Tacheci Vratislav, Bašta 1098. Tächl & Co., Birkigt 1393. Tachovský Ferdinand, Německý Brod 582. Tachovský K., Brünn 1027. Tafel- und Farbenglaswerke Ges. m. b. H., Zuckmantel bei Teplitz 504, 573, 1322. Tafler Moritz, Spiäske-Podhra-die 1275. „Taifun“ Spiritusfabrik A.-G., Užhorod 1087, 918, 954. Tajbner Konstantin, Zbraslawitz 956. Tajö J. V., Plzeň 819. „Tako“ A.-G., Prag 790, 697, 1935. Talacko Alois, Prag 1818. Talacko František, Kostelec nad Orlici 647. Talisman-Werko, Ges. m. b. H., Bodenbach 1080, 976.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!