Compass 1922. Band VI: Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien. - Page 365

Book title
Compass 1922. Band VI: Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien.
Book description
Informationen zu rd. 80.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
365
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000081-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000081-365
Content
Nagy Alexander—Nasch Nikolaus. 3909 Nagy Alexander, Budapest 2647. Nagy Alexius, YVien 1148. Nagy Andor, Budapest 785. Nagy Andor (Papierhdl.), Budapest 2578. Nagy András, Debreczen 2465. Nagy Antal és Társai, Nagy-kanisza 2391. Nagy Elek, Budapest 1926. Nagy Emmerich, Wien 901. Nagy Eugen, Beregsas 2613. Nagy Ferencz, Budapest 3554. Nagy Fer.-ncz, Szabadka 211. Nagy Friedrich, Wien 2416. Nagy Gebrüder, Budapest 3133. Nagy Gebrüder, Fried & Bal-lagi Pordáuy, Budapest 3554. Nagy György,Szombathely 1038. Nagy Gyula, Budapest 3133. Nagy Imre H., Hódmezővásárhely 1033. Nagy István, Kula 2394. Nagy Izsó, Budapest 201. Nagy Izsó & RadoLászló, Budapest 2021. Nagy Josef, Kassa 2431. Nagy József, Budapest 1026. Nagy József, Debreczen 2339. Nagy József, Győr 2027. Nagy K. Lajos, Budapest 3554. Nagy Kálmán, Budapest 2942. Nagy Ladislaus, Tornaija 2238. Nagy Lajos, Budapest 2578. Nagy Lajos, Szombathely 2583. Nagy Lajos, Vácz 1039. Nagy László, Budapest 470. Nagy Miklós & Co., Diószeg 1710. Nagy Mór, Keszthely 3140. Nagy Pál, Sopron 2947. Nagy Péter, Baja 46*. Nagy Sámuel, Budapest 1163. Nagy Sándor, Budapest 3554. Nagy Sándor (Ex- u. Import), Budapest 3399. Nagy Sándor, Szekesfehérvár 2947. Nagy Sándor & Co., Budapest 2251. Nagy & Dacsó, Szeged 254. Nagy & Eichner, Budapest 3295. Nagy és Frank, Budapest 279. Nagy Sí Kertész, Karczag 2582, 2650, 2673. Nagy & Nadás, Budapest 3554. Nagy & Rippouyi, Budapest 1026. Nagy & Strausz, Budapest 201. Nagy és Vértes A.-G., Budapest 2244. Nagy & Watzke, Pinggau 511. Nagyabónyi Chomor Gyula, Budapest 1026. Nagybossányer Lederfabriks-A.-G., Velke BoSany 2301, 2335. Nagykaniszaer Lagerhäuser-A.-G., Nagykanisza 3449. Nagy körös, Bl .'ktrizitätazentrale, Nagykőrös 1838. Nagymaroser Termolitsehiefer Fabriks A.-G., Budapest 252. Nagyvinsky Emil, Budapest 1026. Nahlik Josef, Wien 2889. Nahlik Leopoldine, Wien 2889. Náhlovský Antonin, Červená TřemoSna 2082. Nahodil Johann, Byatritz 2785. Nährmittelwerke Ges. m. b. H., Mähr.-Ostrau 3271. Nahrungs- u. Genußmittel werke Ges. m. b. H., Linz 3264. Naluiann & Comp., Prag 1542. Naiser Adolf, Zabna 1744. Najbr Antonin, Proßnitz 1002. Najman Josef, Königsfeld 682. Najman Josef, Prag 2569. Najmaun Bohumil, Prag 3251. Najmann Franz, Königsfeld 966. Nake, Weber & Neumann, Neu-Wistritz 699. Nakládal a Zajičék, Olmütz 3334. Naklary Julius & Comp., Ges. m. b. H., Wien 1507. Nákupní a dodávkové družstvo, obuvníku v. Mladé Boleslavi z. s. s. r o., Mlada Boleslav 2434. Nákupní a prodejní družstvo obuvníků z. spol. s r. o., Braunsberg 2423. Nákupní a projedni družstvo obchodníků kožemi a obuvnickými přípravami z. spol. s r. o., Prag 2377. Nákupní a výrobní družstvo obuvníků z. spol. s r. o.. Frankstadt a. R. 2428. Nákupní a výrobni družstvo obti-vniků z. spol. s r. o., Mähr.-Ostrau 2433. Nákupni a výrobní družstvo obuvníku, z. s. s r. o. Königsfeld 2431. Nákupni a výrobní družstvo pro výrobu obuvi a nákup surovin, z. s. sr. o. Trebitscb 2445. _ Nákupní družstvo mistru zámečnických a strojnických z. s. s. o., Prag 922. Nákupní družstvo obuvniků z. s. s o. r., Wräowitz 2446. Nákupní, prodejní a dodávkové družstvo obuvníků a sedlářů z. s. s r. o., Prestitz 2440. Nákupní prodejní a výrobní družstvo moravských řezniků a ůzenarů z. sp. s. ob. r. Brünn, 3618. Nákupní, prodejní, výrobní a úveřni družstvo obchodníků uhlira a dřívím pro kral. České v Praze, z. spol. s r. o., Prag 461. Nákupní strojové skiaduí a výrobní družstvo obuvníků v Kolíné z. s. s r. o., Kolin 2431. Nákupni výrobní a dodávkové družstvo mistru obuvnických, z. s. s r. o., Schlan 2442. Nákupni, výrobní a prodejní družstvo délniku a děluickrej-čovských z s. s r. o., Plžen 2921. Nákupní výrobní a prodejní družstvo mistrů klempířských v republice česko-slovensko se sídlom z. s. s r. o. Prag 1160. Nákupní, výrobní a prodejní družstvo mistrů obuvnických, sedlářských a přibližných živnosti pro český Brod a okolí, s sídlem v Českém Brodě z. sp. s. r. o., Böhm.-Brod 2424. Nákupní výrobní a prodejní družstvo samostatných mistrů trůhlářských na Smíchově, zaps. spol. s r. o., Prag 2227. Nákupní výrobní a úsporné obuvnické družstvo z. s. s r. o., Lomnitz 2433 Nákupni výrobni stavební a úsporne družstvo Lidovy podnik vlloŕicich z s. s r. o. Iloŕitz 164. Namic Bráca, Sarajevo 2040. Namiest Gut, Mohelno 1257, Kralitz 1255. Nándor Pál, Budapest 201. Nani R., Split 370. Nanič Brüder, Sarajevo 283. Nanka & Vukovič, Beograd 1930, l-*72 XIV. Napajedier Zuckerfabriks Gesellschaft m. b. H., Napajedí 3177. Napfény (Sonnenlicht) Gasbe-leuchtungs-Unternehmuug A.- G., Budapest 1576. „Naphtan, Chem. Werke A.-G., Budapest 1464. Naphta - Gewerkschaft Opaka, Wien 1621. Naphta - Gewerkschaft Rogi, Wien 1623. Naphta-Gruben Zagórz, Ges. m. b. H., Wien 1625. Naphta Handels-Ges. m. b. H., Wien 1621. Naphta-Treuhand, Ges. m. b. H., Wien 1621. Naphta u. chemische Produkten Handelsges.m. b.H.,Wienl621. Naplavva Karl, Wien 137. Nápravník Antonin, Prag 3207. „Napred“ Druck-u. Verlagsgen. r. G. m. b, H., Sarajevo 2657. Náprstek Vojta, Prag 1304. Narodna Banka Kraljevsta Srba, Hrvata i Siovenaca Beograd 3572, Banja Luka 3571, Bitolj 3572, Cetinje 3574, Ljubljana 8576, Maribor 3576, Mostar 3577, Niä 3577, Novisad 3577, 08ijek 3578, Paneeva 3578, Sarajevo 3580, Skoplje 3580, Split 3581, Subotica 3581, Varazdin 3582. Vk. Becskerek 3582, Zagreb 3584, Zemun 3685. Narodna banka, uč. spol., Báňská Bystrica 3505, Brezno 3509, Detva 3513, Dobroniva 3513, Hronský Sv. Křiž 3516, Ipolskó Šahy 3517, Kremnica 3520, Slovenská Lupča 3536, Zvoleň 3541, Pliešovce 3527, Turiepole 3539. Norodna industrija drva d. d., Gerovo 2264, 2036, Prezid 2039. Narodna industrija za gorski kotár d. d., Ravna gora 2039, Zagreb 2045. Narodna tiskarna,Ljubljana2655, Split 2657- „Narodna Torhowla“ r. G. m. b. H., Lemberg 1328 IV. Národní podnik obchodní a průmyslový akc. spol., Prag 3335, Budějovice 3332. Národní tiskárna a nakladatelství spol. s r. o., Prag 2633. Nasch Nicolaus, Wien 2174.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!