Compass 1922. Band VI: Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien. - Page 130

Book title
Compass 1922. Band VI: Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien.
Book description
Informationen zu rd. 80.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
130
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000081-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000081-130
Content
3692 Czada & Cie.—Dalim. Czada & Cie., Wien 2312. Czadil Franz, Wien 1169. Czaika Brüder, Salzburg 833. Czajanek J.& Comp..Mistek27l9. Czakó Ladislaus, Budapest 775. Czakó Textilfabrik, Albertfalva 2749. Czamsky Emanuel.Freistadtl686 Czap Brüder, Wien 2869. Czap Fr., Miirau 2217. Czap Julius, Wr. Neustadt 2612. Czapek E’.nanuel, Prag 3241. Czapka Ignaz, Ing., Oderiurt 704. Czapka Jakob’s Sohn, Wien 1169. Czapka Martin, Wien 338, 320X111. Czapka Weuzel Jos. n. Franz Linhart, Nieder-Absdorf 10 Czapkowicz Sigmund, Krems 1093. Czapla Carl, Fülnek 2205. Czapp Friedrich & Co., Ges. m. b.H., Wien 3196. Czap, Wiener & Co., Wien3190. Czarlowitz, Gewerkschaft 397. Czastka Ferdinand, Reichenberg 245. Czastka Josef, Wien 123. Czastka Karl, Reichenberg 2231. Czebecz.auer Franz, Ružomberok 2234. Czeoh Albert, Proßnitz 2930. Czech Brüder, Brünn 3094. Czech Emanuel Ing., Sehwarzau i. Gebirge 2069, 1955, Mayerhofeben 2060. Czech Gabriel, Mähr. - Ostrau 2215. Czech Johann, Wien 538. Czech Josef, Wien 2869. Czech Leo & Comp., Maloméřitz 41, 86. Czech Marie, Schönlinde 52. Czech Paula, Proßnitz 2930. Czech Wilhelm, Wien 2869. Czeck Alois, Pöchlarn 2345. Czeczowiczka Salomon & Dr. Arthur, Partschendorf 1295. Czeczowiczka Brüder,Wien3051. Czeczowiczka E. & Sohn, Wien 123, 3353. Czedik Fritz Dr., Wien 852. Czedik & Co., Ges. m. b. H., Wien 852. Czégény A.-G., Kunszentmárton 253. Czegléder Gewerbe Handels A.-G., Lejosmizse 3567. Czegléder Hunnia Dampfmühle A.-G., Czegléd 1749. Czegléder Möbelhallegenossenschaft, Czegléd 2255. Czegléder Walzmühle A.-G., Czegléd 1749. Czeh Lajos, Győr 204. Czeiczner Joh., Ges. m. b. H., Neutitschein 2'66. Czeiger Martin & Bruder, Wien, 3051. Czeiger S., Wien 2597. Czeija, Nissl & Co. A.-G., Wien 1858, Prag 1914. CzeikaRudolf, Neutitscbein 2766. Czeike Heinrich, Neutitschein 272. Czeike Heinrich u. Bruno Won-dra, Neutitschein 174. Czeike Justin & Söhne, Neutitschein 2766. Czeike Leopoldine, Wien 2499. Czeinor János, Budapest 2448. Czeiner Károly, Budapest.2448. Czeisler Lipót, Budapest 3126. Czeizler Zsigmond, Miskolcz 421. Czojka Wilhelm, Brünn 2910. Czokal Karl, Linz 502. Czellár Zoltán, Sátoraljaújhely 1566. Czelldömölker Eisfabrik A.-G., Czelldömölk 1681. Czelot.h Karl, Wien 1143. Czemmel & Manheim, Budapest 2939. Czepa Franziska, Wojes 250. Czepiczka Alfred, Wien 2406. CzepiczkaRudolf, Kathareinl646. Czerch Bruno, Gablonz 295. Czermack R., Teplitz 2824, 756. Czermak Josef, Oberschwarzbrunn 310. Czernek Karl, Freudonthal 3100. Czerney&Co., Steinschönau 316. Czernin Anna, Königstadtl 3175. Czernin Eugen, Chocomischl 1252, Jechnitz 2090, Jindri-chuv-IIradec 1717, 1817. Czernin Jaromír, Brauerei, Ma-schau 1217, Petersburg 1219, Schönhof 1224, Mühle, Zuckerfabrik Schönhof 3181. Czernin Ottokar, Branerei Kbell 1213. Czernin Theobald, Brauhaus, Dimoknr 1207, Zuckerfbr. Dimokur 3172. Czernin - Morziu’sches Rudolf, Forstamt, Hohenelbe , 2088. Czerny Adele, Julius Czerny’s Wwe., Wien 2675. Czerny Anton J., Wien 1373, 1637. Czerny Emmerich, Wien 261. Czerny Ferdinand, Wien 538. Czerny Franz, Jägerndorf 2762. Czerny Franz, Wien 2800. Czerny Heinrich, Wien 222. Czerny Josef, Landskron '2624. Czerny Josef, Lobositz 2625. Czerny Julius, Wien 2155. Czerny Leopold,Wien 1059, 1097. Czerny Rudolf, Wien 1373,Wolf-passing 1405. Czerwenka Gustav, Teplitz-Schönau 2639. Czerwenka Ida, Prag 2922. Czerwenka Josef, Linz 1273. Czerwenka Julius & Co., Mot-tingeramt 2141. Czerwenka Oswald, Wien 2155, Dobra 2128. Czerwenka Paul, Wien 3230. Czerweny Jos., Mähr.-Schönberg 3106. Czerweny L., Hohenelbe 2710. Czerwinka Johann, Hainburg 2308. Czerwinski Karola, Wien 2499. Czesch Adolf, Boidensdorf 232. Czeschner Heinrich, Olmütz 176. Czettel Arpád, Budapest 3545. Czettel Rudolf, Wien 538. Czibakházor Motormühle A.-G., Czibakháza 1749. Czibor Géza, Komárno 2981. Czibulka Adolf, Nova Baňa 2295. Czibulka Rudolf, Levice 169. Czichna C. A., Innsbruck 2590, 2677. Czigler Béla, Budapest 1019. Czike Dénes, Komárno 2668. Csillag & Stern, Budapest 3545. Czillinger Pál & Co., Pécs 3226, 3216 I. Czilok Adolf & Co., Graz 818. Czimeg Georg, Graz 485. Czimcg Henrik, Budapest 1019. Czimmermann Jenő, Budapest 1922. Czinner Wilhelm, Budapest 2017. Czinner & Co., Kassa 3104. Czinner & Co., A.-G., Szeged 3296. Czipauer János & Sohn, Budapest 2245. Czirfüsz Antal, Budapest 1019. Cziring Armin és fiai, Budapest 2336. Czirják Ferencz, Losoncz 3803. Czitron & Kornfein, Wien 1019. Czitter Zoltán, Ges. m. b. H., Wien 3353. Czitter Zoltán, Budapest 3126. Cžjžek Hans, Aich 1203. Czmorko Oszkár, Ogocz-Meny-hért & Co., Szolnok 803, 1930. Czöppan Theresia, Theresien-feld 3189. Czoupek Josef, Wien 434, 1963. Czövek & Co., Budapest 2855. Czuba, Durozler & Co., Budafok 1317, Czuba Josef, Graz 818. Czucker Samuel, Humenné 2430. Czúcz Ferencz, Szeged 801. Czuczitz-Ketkowitzer Grafitbergwerke Josefizeche, Wien 389. Czuczka Groag& Co.,Wien 3477. Czujan Franz, Nikolsburg 174. Czurda Fritz, Schönfeld 3034. Czüry Alois, Pozsony 2197. Czyžes D., Wien 852. Dabeg-Maschinenfabrik A.-G., Wien 538, 512 IX. Dach Paul, Wien 222. Dachauer Max, Ried 1094. Dachdeckerei u. Asphalt Ges. ra. b. H., Wien 1671. Dachdeckungs- und Asphal-tierungsges. m. b. H., Prag 1675. DachlerL., Roth-Neusledell696, 1363. Dachler Michael, Leopoldsdorf 1691. Dacho Jos., Gmünd 1418. Dach- und Bau-Dampfziegelei A.-G., Velika Kikinda 76. Dachs Josef, Salzburg 3460. Dachs & Steinhart, Salzburg 833. Daemlsch Heinrich, Rumburg 1550. Daempf Imre, Pécs 2030. Dafinger & Briggen, Brünn 155. „Daga“ Dachdeckungs-Ges. m. b. H., Wien 1671, 123,128 V. Daghot’er A. jr., Salzburg 3472. Dahlen Karl, Wr. Neustadt 1404. Dahlinger J., Prag-Smichov 2003. Dahm Hugo, Gablonz 347.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!