Compass. Finanzielles Jahrbuch 1927: Tschechoslowakei. - Page 21

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1927: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000062-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000062-21
Content
Inhaltsverzeichnis. A.« Seite A. B. Filmfabrik A.-G............... 957, 1388 Abauj-Szepsier Credit-Anstalt, siehe Moldavský úvěrný úslav.................. 309 Aberthamer Sparkassa ...................... 354 Abrechnungsamt................. . . 78—80, 1383 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 906 Aclien siehe Aktien. Adlerkostelelzer Sparkassa................. 355 Adriatische Bank s. Bd. Jugoslawien. Adriatische Versicherung, Triest .... 1229 A. E. G. Union...................... 942, 1388 Aerztlich-Technische Industrie A.-G. 762, 1386 Agrarbank A.-G., Čechoslovakische . . 195 .Agraria“ Allg. Handels-A.-G,.............. 774 — gegens. Brandschaden - Vers. Anst............................1171 — landwirtschaftliche Maschinen u. Lanoesprodukten-Handels-A.-G. siehe „Agraria“, Allg. Handels-A.-G.................... 774 Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . . 342 Agrární Banka Československá .... 195 Agrar- und Industriebank, Deutsche . . 267 — Mährische . 244 Agricola A.-G. f. landw. Betriebe . . . 1166 Agrobank................................... 195 Agroferra-A.-G............................. 783 Agrumaria Handels-A.-G. in Liquid. . 1148 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 819 Akciová cihelna v Komořanech .... 591 — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •.....................1223 — jihočeská továrna na uzené zboži v Táborě ....... 922 — moravská knihtiskárna v Brně 1023 Akciová společnost Besedního domu v Brně..........• . . 1161 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze.............. 874 — — drobových lomů Geisler & Srna . . . 593 — — hospodářského prů- myslu ................1161 — — lučební továrna v Táboře.............• 890 — — P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ............. 771 — — pro dřevářský prů- mysl v Mor.-Ostravě 979 — — pro hospodářství a průmysl dřevářský v Hustu............ 978 — — pro obchod s cukrem v Praze............1110 — — pro obchod s uhlím 702, 1386 Seite Akciová společnost pro průmysl cukrovarnícky ....................................1121 — — — — papir- nický Olšany . . . 1009 — pro výrobu telefonů a telegrafů............. 933 — — pro zpracováni hlíny dřeva a výrobu elektřiny .................. 594 — — první česká sklárna v Kyjově................ 607 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . 1117 — — Silvestr u Tisové . 717 — — stavitelů pro dopravu a stavby v lik. . . 580 — — zámecký pivovar, vý- roba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . 836 — továrna na cukr v Pardubicích 113C — — na cukr v Vysokém Mýtě .....................1139 — — na stroje a slévárna v Táboře........ 790 — — na klih a umělé hnojivo 884 — — na strojená hnojiva a lučebniny v Slaném 888 — — na sici stroje v So- běslavi ................... 790 — — na vyrábění lučebnin v Kolíně................... 859 Akciové ledárny v Praze...................1148 Akciový cukrovar v Karlově.....................1124 — — v Libici n. Cidl. . . . 1126 — — v Močovicích .... 1127 Akciový pivovar se sladovnou v Břeclavě 829 — — — — — Jevíčku 832 — — — — — Kyjově 837 — — — — — Nové Pace . 841 — — a sladovna v Hořicích 834 — — — — Podě- bradech . 845 — — — — v Praze 823, 1389 — — — — v Sokolnicích 851 Akciový pivovar v Nuslich........................... 800 — — — Prostějově .... 848 — — — Pardubicích . . . 844 „Akeros“ Allgemeine keramische Elektro Osmose A.-G., Karlsbad .... 621 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. „Asta“ . 931 — — — .Prager . . 933 „Akmos“, Moravsko-Slezská Železářská akc. spol........................................ 784 Aktien-Banken.......................... 194—343 — — Statistische Übersicht 194—195 — -Bleistift-Fabrik „Grafo“......................1162 2H
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!