Compass. Finanzielles Jahrbuch 1926, Band II: Tschechoslowakei. - Page 19

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1926, Band II: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
19
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000061-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000061-19
Content
Inhaltsverzeichnis. A.» Seite A. B. Filmfabrik A.-G...................... 913 Abauj-Szepsier Credit-Anstalt, siehe Moldavský úvěrný úslav .... 312, 1340 | Aberthamer Sparkassa ...................... 340 Abrechnungsamt ............................. 76 Aciéries et Domaines de Resita Sociétó Anonyme................................. 1313 Ackerbodenflächen in der Čechoslovakei 873 Actien sielie Aktien. Adlerkosteletzer Sparkassa................. 341 Adriatische Bank, s. lugoslawien, . . Bd. III. Adriatische Versicherung, Triest . 1178, 1257 Aerztlich-Technische Industrie A.-G. . . 726 Agrarbank A.-G., Malaczka.................. 288 — Čechoslovakische..................... 178 .Agraria“ Allg. Handels-A.-G,.............. 737 — gegens. Brandschaden u. Vers. Anst............................1123 — landwirtschaftliche Maschinen u. Lamiesprodukten-Handels-A.-G. siehe „Agraria“, Allg. Handels-A.-G.....................737 Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . . 327 Agrární Banka Československá .... 178 Agrar- und Induslriebank, Deutsche . . 247 — Mährische 225 Agrobank................................... 178 Agroferra-A.-G............................. 746 Agrumaria Handels-A.-G.....................1096 Akcionářský pivovar na Smíchově . . . 784 Akciová dopravní a živelní pojišťovna v Praze . •.....................1173 — jihočeská továrna na uzené zboži v Táborě .......................1117 — moravská knihtiskárna v Brně 975 Akciová společnost Besedního domu v Brně............• . . 1111 — — český průmysl pro výrobu kyseliny . . uhličité a kyslíku v Praze.................. 838 — — drobových lomů Geisler & Sina . . . 556 — — dřeva a výrobu elek- třiny 557 — — hospodářského prů- myslu 1111 — — lučební továrna v Táboře 852 — — P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elek- trárenského a vodá- renského 735 — — pro dřevářský prů- mysl v nor.-Ostravě 933 — — pro obchod s cukrem v Praze 1056 — — pro obchod s uhlím 668 — — pro průmysl papir- nický Olšany . . . 961 — — pro výrobu telefonů a telegrafů 892 — — rolnického cukrovaru v Čelechovicich . . . 1063 — — stavitelů pro dopravu a stavby v lik. . , 543 Seite Akciová společnost zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve vel- kém v Kolíně . . . 799 — — na cukr v Pardubicích 1076 — — na cukr v Vysokém Mýtě...............1084 — továrna na stroje a slévárna v Táboře.............754 — — na strojená hnojiva a lučebniny v Slaném 851 — — na šicí stroje v So- běslavi .............................. 753 — — na vyrábění lučebniu a hnojiv v Kolíně . . . 823 Akciové ledárny v Praze.................1096 Akciový cukrovar v Karlově . . . . 1069 Akciový pivovar se sladovnou v Břeclavě 794 — — — — — Jevičku 797 — — — — — Kyjově 801 — — — — — Nove Pace . 805 — — a sladovna — Podě- bradech . 810 — — a sladovna v Sokolnicích 815 Akciový pivovar v Nuslích............................ 762 — — — Prostějově .... 813 — — — Pardubicích . . . 808 „Akeros“ Allgemeine keramische Elektro Osmose A.-G., Karlsbad .... 586 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. „Asta“ . 890 — — — Prager . . 892 „Akinos“, Moravsko-Slezská Železářská akc. spol......................................... 747 Aktien-Automobilfabrik J. Walter & Co. 722 — Banken............................ 177—329 — — Statistische Übersicht . . 177 — -Bleistift-Fabrik „Grafo“.......................1112 Aklienbrauerei Asch......................• 790 — Eger, Erste........................ 795 — Hohenelbe ....... 798 — Mähr.-Ostrau, Čeckische 803 — Nusle bei Prag ..... 762 — Pardubitz ......................... 808 — Pilsen, Erste...................... 781 — Prossnilz.......................... 813 — Smichow............................ 784 — Staab...............................815 — Stienowitzer, Pilsen . . 809 — und Mälzerei, Gaya . . 801 — — — Gewitsch 797 — — — Kloster an der Iser . 799 — — — Neu-Paka . 805 Aktienbrauerei u.Mälzerei, Poděbrad . . 810 — — Malzfabrik, Littau . 802 — — — Lunden- burger . 794 — — —- Prag ... 788 — — — Sokolonitz 815 Aktien-Brauhaus in Budweis, Böhm. . 772 — — in Prag „Pragovar“ . 789 — — u. Malzfabrik Hořitz . 798 Aktien-Buchdruckerei in Brünn, Mähr. 975 A.-G. Della Valle & Lustig...........................1110
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!