Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei. - Page 64

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
64
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000060-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000060-64
Content
44 Dřevo—Dunckel. Dřevo a spol., Prag 1309. Drexler Dominik, Kojetein 649. Drexler Johann, Waltersdorf 1272. Drexler Josef, Petersdorf 1122. Drexler Otto, Weikersdorf 1136. Drexler & Totzaner, Prostějov 429. Drissitz, Gemeinde Steinbruch, Drissitz 442. Drnek Hans, České Velenice 750. Drnek Johann, České Velenice 625. Drobilek Josef, Slatinan 456, 1266. Drobnik Carl & Söhne, Haida 986. Drobny Johann & Wenzel Lukl, Brünn 356. Drochýtková L., Kroměriž 1706. Droese & Fischer, Ges. m. b. H. Teplitz-Schönau 1071. „Drogéria*1 spol. s r. o., Kolin 1030. „Diogica“ spol. s r. o., Prag 1037. Droguenhandlsg. u. Chem. Ind. A.-G., Bratislava 1022. Droppa Péter, Lipt. Sv. Mikulás 1338. Drosen & Prautseh, Bodenbach 740. Drost Otto, Biünn 745. Drost Otto & Comp., Brünn 824. „Drotár“ Rovnéthaler Metallwaren u. Konservenfbk. A.-G., Kovné 717, 1788. Drozd A., Trnava 1133. DrSata Karl, Friedrichsdorf 1091, 388. Drtina Eduard, Červený-Kos-telec 1503, 1588. Drtina Josef, Heřman 927. Drtina Stefan, Červený-Kostelec 1503. Drtinová Baruäka Červený-Kos-telec 1503. Druck u. Verlagsanst., Ges. m. b. H., Teplitz-Schönau 1478. Druck- u. Veilagsanstalt, Ges. m. b. H., Leitmeritz 1461, 1484. Drucker Alois, Neuötting 1709. Drucker D., Brünn 1237, 1281, Butschowitz 1238, 1284, Kaitz 1262, 1317. Druckerei u. Verlagsges. ,,Handelsdruckerei“ Ges. m. b. H., Blansko 1449. Druckereien, s. S. 1447—1482. Druck-Industrie Ges. m. h. H. Prag 1472. Druec František, Prag 834. Družstevní s. a. Genossenschaftliche. Drušstevní cihelna, Ratiškovice 376. Družstevni elektrárna a mlýn z. s. s r. o., Alt-Possigkau 1096. Družstevni hospodářský lihovar, z. s. s o. r. Krumpach 907. — — Mileschowitz 909. — — Milostovice 909. — — Neuhof 910. — — Rakovník 913. — — Řepnik 914. Družstevni hospodářský lihovar, z* s. s r. o. Tieschitz 915. — — Wičap 916. Wischenowitz 917. Družstevni lihovar, z. s. s r. o., Chlum 904. — — Keblau 907. Kožly 907. — — Marschowitz 909. — — Mochtin 909. — — Neweklau 910 — — Nymburk 910. — — Ober-Cerekwe — — Planitz 911. — — Počátek 911. Radhoscht 913. — — Rokitzan 948. ' Wiiimow 917. — — Zahrádka 917. Družstevní podniky na zpracování bramborů z. s. s r. o., Böhm. Schützendorf 1099, 1140. Družstevni rolnický lihovar etc., Bistritz 903. — — Martinitz 909. Neustadt 910. Družstevni soukenická tkalcovna a úpravna, z. spol. s r. o., SenfteDberg 1570. Družstevní válcový mlýn pec-nářstvi a vodní pila z. s. s o. r., Sedlischka 1129, 1266. Družstvo s. a. Genossenschaft. Družstvo cihelny, s r. o., Sár-dice 377. Drňžstvo československých octáreň, Prag 1906. Družstvo domácích tkalců z. s. s r. o., Diwischau 1506. Družstvo hospodářského lihovaru pro Vežnou a okolí, Wežná 916. Družstvo knihtiskárny, Hranice 1458. Družstvo obuvníků papůčářů a koželuhů z. spol. s r. o., Brumov 1381. Družstvo pro hospodářské El-čoviee z. s. s r. o., Eltscho-witz 1104. Družstvo pro stavbu rodinných domků z. s. s r. o., Příbram 429. Troppau 436. Drúžstvo pro výrobu cihel a cementovéhe zboži z. sp. s r. o., Ratimov376. Družstvo pro výrobu sodové vody a lihovin z. s. s r. o., Stankau Markt 966. Dryák Alois, Prag 422. Dryje Mathias, české Velenice 387, 393, Suchenthal 358. Državna žeijezara, Vareš 576 V. Dub Alfred, Prag 1000. Dub Alois, Warnsdorf 1690. Dub Emil, Teplitz-Schönau 1204. Dub I., Aussig 1691. Dub Ignaz, Böhm.-Leipa 1332. Dub J., Iglau 1336. Dub J., Pilgram 1761. Dub Josef, Karbitz 1337. Dub Leopold, Lobositz 1351. Dub, Löbl & Co., Saaz 1789. Dub M., Gablonz 524. Dub M.j Trautenau 952, 967. ’ Dub Philipp, Prag 374. Dubec Josef, Sezemitz 1396. Dubec a Papež, Neustadt 1526. „Du bois“, Holzindustrie Ges. m. b. H., Prag 1260. Breznice 1237. Duboscq Henri et Compagnie, Prag 1369, 1794, 1816. Dubsky Albrecht, Forstamt, Lissitz 1252. Dubsky Alois, Prag 1369. Dubsky Heinrich, Gablonz 525. Dubsky Herm. & Sohn, Franzensthal 1104. Dubský Hynek, Popowitz 881. Dubsky J., Prag 774. Dubsky Josef, Suchenthal 951, 967. Dubský Wilhelm, Branschau920. Dubsky & Štěpánek, Ges. m. b. H., Pardubitz 1786. Dubsky’sche Drahtstiften- und Schrauben fahr. Drnowitz 628. Ducháč-Antonin, Bavorov 1145. Ducháček Ladislaus, Turnau 862. Dúcban & Co., „Duko“, Prag 684. Duchatsch A., Červený-Kostelec 1503. Duchna Jaroslav, Prag 1309. Duchoslav Maximilian Ing., Prag 422. Dückert Albert, Brünn 1024, 979. Duda Alois, Prag 1190. Duda Augustin, Althammer 1233. Duda Václav, Zakolany 1138, 1054. Důdás Antal & Co., Galanta 1105. Dudek Gebr., Settenz 1014, 993 VI. Dudek Gebrüder Braunkohlenwerke, Ges. m. b. H., Settenz 573,- 1058. Dudek Gebrüder, Zinkhiitten-Ges. m. b. H., Settenz 573. Dudel Gebrüder, Weißkirch 1550, 1680. Dudešek L. & Co., Brünn 1381. Dudik Ed., Kojetein 588. Dudych Jan, Prag 683. Dufek Josef & Söhne, Ptačow 1125, 1262. Duffée Frant. & J. Křemen, Prag 1915. Duffek Max, Taus 1723. Dufka Jaroslav, Iglau 408. Dukacz & Reitler, České Budějovice 923. Dukász Julius, Banská Štiavnica 522. Dukát Ludwig, Brünn 1626. Dukes Simon, Pohrlitz 373. Dukes és Herczog, Dunajská Streda 1141, Hlohovec 1141. Dukla prodej vysokotlakých naftových motorů spol. s r. o. Prag 774. „Duko“ Duchan & Co., Prag 684. Dunajska Banka Uč. Spol., Micholovce 1867. Dunckel Werke, A.-G., Bratislava 1175, 612.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!