Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei. - Page 2567

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2567
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000060-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000060-2567
Content
Česko-německý seznam vyráběných druhů zboží. Abbas — Abbas Absorpční oleje — Absorptionsöle Acetin — Acetin Acetogen — Acetogen Acetylén — Azetylen Acetylénové lampy a lucerny — Azetylenlampen und -Laternen Acetylénové pochodně — Azetylenfackeln Adjustovací stužky — Adjustierbänder Adresy, tkané — Adressen, gewebte Aerometry — Aerometer Aeroplány — Aeroplane Akumulátory — Accumulatoren Akumulátory — Akkumulatoren Akumulátory, hydranl. — Akkumulatoren, hydraul. Akvaria (s vodotryskem samočinným) — Aquarien (m. selbsttätigem Springbrunnen) Alba — Albums Alboferin — Alboferin Alfenidové zboží — Alfenidwaren Alizarinové inkousty — Alizarintinte Alkohol amylnatý — Amylalkohol Alkoholometry — Alkoholometer Alpakové plechy, dráty a tyče — Alpakka-Bleche, Drähte und Stangen Alpakové roury — Alpakka-Rohre Alpakové zboží — Alpakkawaren Aluminiová montováni na násadce pro kojence — Aluminiummontagen (für Kindersauger) Aluminiové barvy natěrači — Aluminium-Anstrichfarbe Aluminiové klíče — Aluminiumschlüssel Aluminiové nádobí k vaření — Aluminium-Kochgeschirr Aluminiové ochranné barvy proti rezu a manganové trvanlivé barvy — Aluminium-Rostschutzfarben u. Mangandauerfarben Aluminiové plechy a pásně — Aluminium-Bleche und -Bänder Aluminiové příbory — Aluminium-Bestecke Aluminiové roury — Aluminium-Rohre Aluminiové tyče, desky a slitky — Aluminium-Barren, -Platten u. -Stangen Aluminiové zboží — Aluminiumwaren Aluminiový drát — Aluminiumdraht Aluminiový potah — Aluminium-Überzug Aluminit — Aluminit Americké přitruby — Amerikanische Flanschen Americké rychlovrtačky — Amerikanische Schnellbohrmaschinen Americký kancelářský nábytek — Ameikanische Büromöbel Americký odřezávač klínků — Bolzenabschneider, amerikan. Analyse prostředků apreturních — Appreturmittelanalysen Analytické vážky — Analytische Wagen Anglická náplasť — Englisch-Pflaster Anilinové barvy — Anilinfarben Anody — Anoden Anthracén — Anthracen Antichlor — Antichlor Apreturní lisy, hydranl. — Appreturpressen hydraul. Apreturní olej — Appreturöl Apreturní stroje — Appretnrmaschiuen Armádní revolver (Mod. 98) — Armee-Revolver (Mod. 98) Armatury k topení parou — Dampfheizarmaturen Armatury pro slabý proud — Schwachstrom-Armaturen Armatury kruhových pecí — Ringöfen-Armaturoni Armatury z tvrdého olova — Hartbleiarmaturen Armatury žárovkové — Armaturen f. Glühlampen Arnikové mýdlo — Arnikaseife Arsén — Arsen Armatury — Armaturen Armatury-jisté před krupobitím — Schlagwettersichere Armaturen Asbest viz ősinek ! Ashestová břidlice — Asbestschiefer Ashestovó skříně — Asbestschiänke Asbestové zboží — Asbestwaren Asbestovýcement — Asbestzeíhent Asfalt — Asphalt Asfalt z petroleje — Asphalt aus Petroleum Asfaltová výroba — Asphaltproduktion Asfaltové desky isolační s lověnou deskou — As-phalt-Isolierplatten mit Bleieinlagen Asfaltové roury — Asphaltröhren Asfaltový kámen — Asphaltstein Asfaltový lak — Asphaltlack Atlasy — Atlanten Autogenní sváření — Autogene Schweißung Autograíické tiskací stroje — Autographische Druckpressen Automaty na teplou vodu — Warmwasserauto-maten Automatická topeniště — Automatische Feuerungen Automatické akumulátory — Automobil-Akkumulatoren Automatické měřidlo plynu — Automatgasmesser Automatické napájecí přístroje parn. kotlů — Dampfkesselspeiseapparate, autom. Automatické pece — Autoraatöfen Automatické pistole — Automatische Pistolen Automatické telefonní ústředny — Automatische Telephon-Zentralen Automat, trubkové svorky — Rohrklemmen-Automat Automatické váhy — Automatische Wagen Automatické zbraně střelné — Automatische Feuerwaffen Automatové zámky — Automaten-Schlösser Automaty — Automaten Automaty ku prodeji pohlednic — Ansichtskarten-V erkaúfsautomaten Automaty ku prodeji zboží — Waren-Verkaufsautomaten • Automaty na poštovní lístky — Postkarten-Auto-maten . Automaty na vřelou vodu— Hei Blasser- Automaten Automobilová kola — Automobil-Räder 152 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!