Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei. - Page 229

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
229
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000060-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000060-229
Content
Vom áčka—Waagtaler. 193 Vomáčka Jan, Dačice 1239,1285. Vomáčka Karel a spol., Prostějov 1581. YonachOtto & Co., Zwickau 1552. Vonásek Josef, Bratislava 744. Vonásek Rudolf, Chrudim 1361. Vonášek a spol., Prag 705. Vonbun Otto Allons, Reichenberg 1535. Vondörfer Franz, Prag 898. Vondra J. V., červený-Kosteletz 1504. Vondra Josef ml., Červený Kostelec 1504. Vondra Karel, Orlice 1121. Vondráček Alois & Comp., Schwarz-Kosteletz 519. Vondráček Eduard, Prag 857. Vondráček Ferdinand, Schwarz-kosteletz 1775. Vondráček Karel, Elbe-Kostelec 868. Vondráček a spol., Prag 705. Vondrák B. & Bruder, Tabor 1648. Vondraäek Josef, Jaroměřitz 1728. Vondráček Karl, Kolin 1728. Vondráček Matěj, Předni Zboro-viee 1025. Vondřich F., Straschitz 723. Vondrouč Franziska, Dvůr Králové 1628. Vondrůška E. & J., Zbraslav 1481. Vonka Franz, Prag 1474. Vončovsky Josef, Sulkov 1094, 1015. Vonwiller & Co.. Brünn 1557, Senftenberg 1570. Vopalka A. a spol., Prag 945. Voráček& Huber, Prag 705,1788. Vorbach Hugo, Morchenstern 536. Vorbach Karl Ing , Reichenberg 800. Vorei Josef, Prag 1915. Vorei K., Jičin 409. Vořiček Josef, Prag 1201. Vořiček Josef a spol., Prag 820. Vorlieek Alois, Nimburg 1304. Vorliček Alois, Prag 1775. Vorliček a synové, Prag 1755. Vorlický & Cie., Prag 1010,1788. Vorreith F., Aujezd 1234, 1097. „Vorwärts“ Druck- u. Verlagsanstalt, Ges. m. b. H., Ka-tharein 1459. Vosáhlo J., Prag 1879. Vosáhlo Josef, Dačice 1334, 1349. Vosátka Albert, Groß-Hammer 407. Vosátka Jindřich, Diwischau 1506. „Vos-Ka“ Wachs Industrie Ges. m. b. H., Poděbrad 1082. Voskamp Cornelius, Prag 1490. Vosmík Vincenc, Prag 453. Vočňakovsky a spol., Dőlni Bousov 1180. Vočtřel Frantiček, Pardubice 842. Vostrovský R., Prag 1355. Vostrovský a Šturma Čela-kowitz 523. Votava Josef, Hrottowitz 363. Votava Václav, Korouhev 1114, 1250. Votická Růžena, Schlan 1648. Voticky Richard, Kladno 1364, 1350. Votický & Co., Aussig 1021. Votoček Ignaz, Prag 1444. Votruba Josef, Prag 1315. Votrubee Charles & Cie., Turn-au 822, 502. Votrubee Emil, Turnov 1169. Vozdecky Frantiček Briinn 824. Vozenilek Jan, Prag 1201. Voženílek Josef, Předměřitz 1124. Voženilek Vincenc, Hruschau 1108. Voženílek & Šorel, Brandeis 1099, 1446. Voženilkova Marie, Temečvar 1132. Voznica Fr., Olomouc 1710. Vrabcova Anna, Náchod 817. Vrana Franz, Klosterbrück - 1111. Vrana Fr. J., Znaim-Louka 1138. Vrána J. V., Mähr.-Neudorf 1116. Vrána Karel, Tscheitseh 1133. Vrána & Smékal, Ilikovice 716. Vraný a Rybář, Neu Bydžov 765. Vraný a spol, Prag 845. Vrátil Alois, Choceň 404, 1285. Vrba J., Plzeň 769- Vrba Josef & Co., Prag 857. Vrba Otto, Prag 1431- Vrba Rudolf, Kojetein 757. Vrba a spol., Prag 1642. Vrba & Pražak, Prerov 1719. Vrkoč Jos., Mühlhausen 1831. Vrla Jos., Prostějov 1475, 1487. Vrtčna Josef, Nědweditz 937. Vrtilek A., Hustopeč 1246. Vrzal Eman. Votice 1272. Vrzalové Bratři, Brünn 621. Všeobecně prospěšné stavelmi a bytové družstvo, z. s. e r. o., Ledeč 412. Všetečka’s Fr. Nachf. F. Hűnek, Prag 494, 1034, 1919. Včetečka Johann, Trebitsch 381. Včetečka Karel, Prag 1048. Všetečká Lad., Znaim 439. Včetečka Lad. & J. F. Maly, Znaim 394. Včetečka, Šašek a spol., Prag 1144. Včetečka Theodor, Hořitz 408. Včetička & Co., A.-G., Prag 391, 453, Radotin 376. Vuchtrl & Červenka, Prag 795. Vulcan Industriefeuerungen Ges. m. b. H., Brünn 621. „Vulcan“^ Zündwarenfabrik A.-G., Činadievo 983, 1239. „Vulkan“ Chemische Ind. Unternehm. Bratislava 1023. „Vulkan“ Eisen-Handelsges. m. h. H., Bratislava 744. „Vulkan“ Oil Company, Pro-chaska u. Klein, Zilina 1076. „Vulkan“ Schuh-Ind. - Unternehmen, Bratislava 1381. „Vulkania“, Mhr. Kunstgewerbl. Metallindustrie, Ges. m. b. H., Prostějov 710, 813. Výborný Josef, Hrbskov 1246, 1292. Výborný Josef, Zbyslau 1781. Vyčislik A. & Co., Žilina 1821. Vydavatelské a tiskové družstvo „Mladé Proudy“ v Praze, z. s. s r. o., Prag 1474. Vydavatelské družstvo „Moravský Sever“, r. G. m. b. H., Hohenstadt 1457. Vydra Alois, Ketkowitz 1248. Vydra Antonin, Telč 1051. Vydra Ferdinand, České Budějovice 387, 403. Vydra Ferdinand, Prag 706. Vydra Josef, Prag 429. Vydra’s Nahrungsmittelfabrik, Prag 1780. Vydra & Bohuslav, Prag 706. Vydržel Ant , Olomouc 1033. Vydržel & Co., Katharein 930. Vykysala Anna, Český • Brod 387. Vymetal Ant., Jaroměřitz 646. Vymětal Fr., Littau 1115. Vymětal Fr., Olomouc 1795. Vyorálek F. Dr., Ung. - Hra-disch 1018. Výroba a prodej obuvnických kopyt a provozování jiných do oboru toho spadajících dřevo obráběcích práci čor-dona spol. s r. o., Střešovice 1322. Výroba drévené bavlný uč. spol., Dolny Kubin 1286. Výrobni družstvo s. a. Prouuk-tiv-Gen. Výrobni družstvo cvokařů a malokovářu, z. s. s r. o., Mauth 661. Výrobni družstvo dělníků knihařských a ozdobníekých, Prag 1486. Výrobní družstvo dělníku zlatnických a oboru příbuzných, z. s. s o. r., Prag 820. Výrobni družstvo elektromontérů z spol s r. o., Prag 1201. Výrobní družstvo řemenářů sedlářů brasnářů a koželuhu z. s. s r. o., Öls 1352. Výrobní družstvo zámečnické z. s. s r. o., Prag 706. Výrobni družstvo železářů a jich pomocných rémesei v Blansku, z. s. s r. o., Blansko 608. „Vysčo“ Výrobni společnost českých obuvníků, Briinn, 1382. Vyskočil Johann, Startsch 1130, 1267. Vyskočilova Anna a spol.,Louny 1830. Vysloužil Josef, Radvanice 430. Vysloužil Julius a Adolf, Fried-land 406, 437. Vysloužil Klemens, Mhr.-Ostrau 415. Vysočaner Zuckerfabrik Ges. m. b. H., Prag 1741. Vysoké Mýto, Akciová továrna na cukr, 1744. Vystavěla M., Polička 420. Vystrčil Josef & Sohn, Teltsch 724. Waagtaler Agrar- u. Gewerbo-bank A. - G., 'Žilina 1889, Čadca 1854, Považská Bystrica 1872, Vel. Bytča 1888. 13 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!