Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei. - Page 216

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
216
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000060-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000060-216
Content
180 Šindelář—Štěpánek Šindelář, Ferramonti & Co., Ges. m. b. H., Prag 1676. Šip Franz, Prag 790. Šip V., Plzeň 679. Šíp Y. a spol., Plzeň 451. Šipek Ant., Olmiitz 1368. Šipek Jan, Tinisko 1132. Šipek Johann, Teltsch 1143. Šipek Josef. Prag 1604. Šipek Konrad, Olomouce 1439. Šir Josef, Bistritz am Pern-stein 397. Šiška a Navratil,» Kroměříž _ 1387. Šišma J., Žerotin 1781. Šita Jan a spol., Prag 966. Škarda B. Nfg., Brünn 474. Škaloůd & Yaüura, Reichenberg _ 1721. Škarda E., Brünn 542. Škarka, Kumhera & Kratochvil, Tabor 1322. Škoda Anton, Náchod 664. Škoda Anton, Prag 1641. Škoda E. A.-G., Doudlevce 359. Škoda Jan, Brandýs na Orlicí 865. Škoda Jan, Červený Kosteloc 1588, 1504. Škoda Stan., Kelé 1705. Skoda Josef, Jilemnice 1517, „ 1595. Škoda & Co., Ges. m. b. H., Prag 1199. Škoda & Prášek, Radwaniz 376. Školník Josef, Braunau 1023. Školník Marie, Neuschloß 878. Skop A., Ges. m. b. H., Gr.-Dřewitsch 1545. Škop M. V., Bősig 1587. Škorpil Jaroslav, Vysoké Mýto 542. Škorpil Johann, Welspitz 1136. Škorpil Rudolf, České Budějovice 1285. Škrlandt Jniins a spol., české Budějovice 624, 672 VIII. Šlachta Josef, Prag 791. Šlapák Emil Nimburg 466. Šlapeta Albert, Mistek 1523, 1598. Šlauf Josef, Prag 1660. Šlechta Karl a spol., Hořepnik _ 1028. Šlechta Matěj, Prag 1355. Šlechta P. A. &Sohn, Lomnitz a. P. 1596, Prag 1686, 1604, Briinn 1587. Šlehover Stanislaus, Strakonitz 1756, 1790. Šlejhar a spol., Bpol. s r. o., Prag 701. Šlemr Harry J. jun., Skutsch _ 1396. Šlemr J. jun., Skutsch 1396. Šlemr J. F. Skutec 1396. Šlemr Jan, Skutsch 1376. Šlesinger Jaroslav, Gabel a. d. A. 1760. Šmaha Josef, Prag 1314, 1280 . IV. Šmahel J., Kynice 1114. 1251. Šmakal Wenzel K., Prag 835. Šmarda Jan, Wladislau 890. Šmerák Josef, Kloster 1111. Šmerda Peter, Posořitz 1260. Šmerda & Linhart, Briinn 1825. Šmerek August & Čomp., Brünn . 1452. Šmid A., Prostějov 1646. Šmid A. a spol. Pisek 1786. Šmid Alfred a spol, Prostějov 1646. Šmid E. a spol., Prag 1199. Šmid František, Prag 1314. Šmid František, Rakonitz 1126. Šmid Franz, Herrndorf 553, Hředle 553. Šmid Johann, Ivanovice 645. Šmid, Kolenský a spol., Hra-discht 871. Šmid Václav, Běla 1097, 1277. Šmid a spol., Mřiě 1220. Šmidl A., Plzeň 592. Šmidl Antonin, Mirošov 562. Šmidová Terezia, Jeseny 1109. Šmidt Karel, Běla 1097. Šmolka Adolf, Prag 1660. Šmolka Maximilian, Prag 1046, 1008. Šmula & Požárek, Ges. m. b. H., České Budějovice 1652. Šnabl u. Kosek, Bratislava 1824. Šnajdr Josef, Hořow tz 1292. Šnajdr J., Kladno 1459. Šnobl I., Namiescht b. Olomouc „ 965. Šnobl Frant., Prag 702. Šolc Franz, Debr 1670-Šolc Josef, Kladno 1459. Šolin F., Hradec Králové 1385. Solin Franz, Saar 1395. Šonský J., Jindřichův Hradec „ 409, 364, 1218. Šorfa Johann, Studenetz 1607. Šotek Karel, Ober-Cerekwe „ 1221. Šotola a spol., výroba ovocných vín a likérů, spol. s r. o., Prag-Dolní Krč 944. Šourek Josef, Prag 844. Šouša Eduard, Libomyšl 1115. Špaček Anton, červený-Kostelec 1588. Špaček Boh. Mr. Ph. & Fr. Eder, Brünn 1025. ■ Špaček F„, Soběslau 1166. Špaček František, Brünn 838. Špaček J., Olomouc 1466. Špaček Josef & Söhne,Prostějov „ 1567. Špačkové Bratří Brünn 401. Špála Josef, Sobotka 379. Špalek’s Guido Sohn, Leitmeritz „ 933. Špalek Gustav, Prag 1443. Špalek Jos. a Jos. Frank, Strakonice 1913. Špalek Josef, Plzeň 420. Špalek V. J., Hradec Králové 1702. Špán Lazar, Velký Meder 383. »Špic Alfred, Hodonin 1384. »Špic Martin, Rochlowa 884. Špičák Rudolf, Prag 1641. »Špicar Vladimír, »Solava-Nedvež 1130. Špička Wilhelm, Prostějov 1646. Špička & Skála, Prag 966, 1009. iŠpinar Fr., Polná 1391. Špira Herrmann, Beregovo 1692. Špirk Ant., Tismitz 726. ŠpitálskýWenzelIng., Německý-Brod 765. Šplichal B. V., Prag 1046. Šplíchal Vincenz, Mor. Rudě j o-vice 872. Šporka Jos., Prag 791. Špreňar Karl & Ant. Hertin . 1514, 1592. Šrámek Anton, Prag 597. Šrámek Jos. a spol., Prag’1486. Šrámek Julius a spol., Groß-Seelowitz 407. Šrámek & Co., Prag 1046. Šrámek a Hanzl, Prag 428. Š re kr Ferdinand, Kralowitz 1460. Šretr Ludwig & Co., Dux 1700. Šrom B., Pornitz 1123. Šrotka IC. a J., Dejwitz 750. Šrubaŕ Antonin, Čeladna 1214. Šrůtek Lad., červený-Kostelec 1504, 1588. Štabla F., Ges. m. b. H., Hodonin 444, Lamač 447. »Štaffova Josefa, Leipnik bei Bechov 933. Štamberg Jaroslav, Lochy 1115, Šiancl A., Olomouc 817. »Štancl Josef & syn, Ungarisch-Hradisch 382. Štangler Boh., Košice 1438. »Štantejský Jan, Prag 820. »Štásek Rudoif, Tinischt 726. Štásek Václav a Rudolf Štásek, Dobruschka 924. Štasenka Marie & Co., Břeclava , 1801. Stastná Kamila, Prag 1803. Štastný F., Prag 1836. Slastný Hugo, Brandýs 742. Štastný Josef, Stará Boleslav 722. Štastný Karel, Hořitz 408. Štastný Karel, Prag 1314. Štastný Karl, Prag 791. Štastný Ludwig, Liebstadtl 656. Štastný M., Datschitz 626. Štastný O., Prag 1621. Šta6tný Otokar, Prag 820. Štáva František, Brünn 814. Štěch Jan a syn, Alt-Straschnitz 604. Štěch V. a spol., Prag 1878. Štědrý Jakob Wwe. Anna Štědrý, Prag 597. Štedrý VV., Komotau 1619. Štědrý & Fisch el, Prag 1355, 1344 V. Štefan Ant., Unter-Buöic 1781. „Štefánikov Dom“ Stavební drušstvo Berezo 397. Šteffl A., Senftenberg 721. Štefliček a spol., Prag 1819. Štenc Jan, Prag 1473. Štencl & Karl, Plzeň 1711. Štěp Josef & syn, Hradec Králové 445. Štěpán Fr., Osiček 1121, 1306. Štěpán Frant., Borowltz 1099. Štěpán Franz, Bohuslawitz 1099. Stepan Johann, České Budějovice 403. Štěpán K., Prag 820. Štěpán Rudolf, Plzeň 1775. Štěpán V., Litomyšl 1031. Štěpán V., Manderscheid 877. Štěpán Václav, Dobřejovice 867. Štepánek Antonin, ftibsko 1780. Štěpánek Brüder, Haida 532. Štěpánek Emil, Iglau 645. Štěpánek F. A., Groß-Losenitz 1064.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!