Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei. - Page 179

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
179
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000060-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000060-179
Content
Požár—Preisinger. 143 Požár P. & Söhne, Böhm.-Běla 1500, 1140. Požár MiloS, Böhm. Běla 962. Pozsonyer Essigfabrik A.-G., Bratislava 921. Prachatitz, Städt. Elektrizitätswerk 1163. Prachowny A., Troppau 1446. Pracht Emil R., Haida 483. Pracner Jan. Kaudnitz 713. Pracny Benedikt, Branka 397, 1236. Prade Anton, Morehenstern 1301. Prade Franz, Einsiedel 1508. Prade & Co., Gablonz 529. Prade & Goth, Niemes 1340. Prag, Elektrizitätswerk 1163. Prag-Yinohrady, Städt. Elektr. Werk 1163. Prag-Žižkov Elektrizitätwerke 1163. „Praga“ Čechoslovák. Sped.-A.-G., Brünn 1825. Praga insertní a novinářský závod spol. s. r. o., Prag 1443. Praga výroba a prodej uzenářského s r. o. Prag 1797. rPraga“ Waffenfabrik, Ges. m. b. H., Pras 698. Prager s. a. Pražská. Prager Accumulatoren-Fabrik A.-G., Prag 1197, Jungbunzlau 1186. Prager Aktien-Druckerei, „Národní Listý“. Prag 1472. Prager Aktien-Ziegelwerke,Prag 374, 416 Vlil, Jenerálka 364, Jinonice 364, Nebušice 370, Uhříněves 382, Wokowitz 383, Zlejéin 385. Prager Asbest- u. Gummiwerke Ges. m. b. H., Prag 1062. Prager Augustin, Gablonz 635, Prager Beton- und Eisenbetonbau-Ges. m. b. H., Prag 427. Prager Chemische Fabrik A.-G. Králup 990. Prager Creditbank, Aussig 1845, Bratislava 1849, Brünn 1853, Brüx 1854, česká Třebová 1854, české Budějovice 1853, Chrudim 1855, Kolin 1862, Košice 1863, Kralup a. d. Moldau 1863, Leitmeritz 1864, Mähr.-Ostrau 1865, Náchod 1868, Olomouc 1870, Pisek 1870, Plzeň 1872, Prag 882, 1878, Roudnice 1881, Rakonitz 1881, Ung.-Hradisch 1887. Prager Dacluleckungs- und As-phaltierungsges. m. b. H., Prag 1093, 427. Prager Eisenindustrie - Gesellschaft, Prag 568, 594, Zentral-verk.-Büro (Koblenabteilung) Althütten 544, Chrustenitz 549, Jinoöany 554, Kladno 556, Königshof 557, Libušin 559, Neujoachimsthal 563, Vinaříce 577, Zditz 579, Žeh-rowitz 579. Prager Emailwerk, Ges. m. b. H., Prag 698, 543, 812. Prager Farbenfabrik A. G., Prag 1007, 9 92 HI. Prager Franz, Reichenberg 799, 1202. Prager Franz, Uheröice 437. Prager Geld - Ges. m. b. H., Prag 1878. Prager Gemeinde - Gasanstalt. Prag 1056. Prager Generatoren und Ofen-bauges. m. b. H., Prag 698- Prager Glashütten A.-G., Hostivař 484. Prager graphisches Farben-Werk, Ges. m. b. H., Prag 1007. Prager Gustav, Břevnov 1617. Prager Handels-u. Kommissions-Gejf. m. b. H., Prag 787. Prager Handelskammer 1897. Prager Heinrich, Tepi.-Schönau 1723. Prager Holzindustrie A.-G., Prag 1225, 1261, 1313, Eger 1214, Görkau 1243, Hradec Králové 1216, Kalsching 1248, Plzeň 1222 Rokycany 1263, St. Gabriele 1264. Prager Ignaz, Rossitz 948. Prager Joachimjr., Namiest 937. Prager Kabel fabrik, Ges. m. b. H., Prag 1197. Prager Kohlenhandels-Ges. m. b. H., Prag 596. Prager Kohlenverein, Ges. m. b. H. Prag 596, Radlitz 376. Prager Kohlenverkaufsstelle, Ges. m. b. H., Prag 596. Prager Metallurgie, Ges. in. b. H., Prag 698. Prager Mineralwässer, Schöpf-und Vertriebs-Ges. m. b. H., Prag 961, Miltigau 961. Prager Mustermesse j.899, 2196 11. Prager Neusiedler Vereinigte Papier-, Zellulose u. Holz-stoffabriken-A.-G., Plzeň 1413, Joseflhütte 1409, Prag 1414, Ratimpv 1415. Prager Ölindustrie, A.-G., Prag 1084, 1007. Prager Realitäten- u. Kreditbank Ges. m. b. H., Prag 1878. Prager Städtische Druckerei, Prag 1472. Prager Tagblatt s. Heinrich Mercy Sohn. Prager Verzinkerei Ampére (Ing. B. Langer), Prag 813, 692. Prager Viktor, Hronov 1594. Prag 1604, „Prago“ Buštěhrader Bergwerke der Prager Creditbank, Ra-pice 570, Cvrcovic 549, Dubi 550. „Pragoarma“, Ges. m. b. H., Prag 787. „Pragochemia“, Chemikalien Handels-Ges. m. b. H., Prag 1007. Pragoferra A.-G., Prag 698, 723. „Pragolea* Ges. m. b. H., Prag 1044. Prášek J., Skutsch 1396. Prášek V., Ges. m.b.H., Prag453- Prášil B. Inž. & G. Benédetti, Přívoz 429. Prášil Brüder & Co., Prag 698. Prasnowski Hermann, Wig-stadtl 1481. Prasse Heinrich, Warnsdorf 1548. Prasse Josef A., Warnsdorf 832. Prasse Karl Jos., Warnsdorf 733 Prasse Reinhold, Warnsdorf 1680. Prassek Jos., Rautenberg 1126, 1262. „Prato“ Bekleidungsindustrie Eduard Robinson, Rubin et Kalwill et Sternberg,Prostějov 1645. Prauschke Josef M. Tetsehen805. Prause Franz, Freiwaldau 1629, 1590. Prause Franz, Rokitnitz 1375. Pravlovsky Karl & Sohn, Sternberg 1648. Právovareční měštanstvo, siehe Brau berechtigte Bürgerschaft u. Pivovár Právovareěnebo městanstvo. Pražák Ferd., Prag 1754. Pražák T. & P. Moravec, Ges. m. b. H., Prag 427. Pražáková Marie, spol. s r. o., Prag 1754. Pražan F., Poliöka 1260, Borowa 1236. Pražská s. a. Prager. Pražská jednota řezniku pro sceněni koži a vedlejších výrobku z. s. s r. o., Prag 1372. Pražská súčtovaci banka, Prag 1878. Pražska továrna na isolačni trubky, spol. s r. o. Prag 1197, Mtiglitz 1186. Pražska továrna likérů rumu a francovsky spol. s. r. o. Prag 944. Pražské akciové cihelny, s. Prager Aktien-Ziegelwerke. Pražské umělecké dílny pro umél-cký průmysl a nábytek spol. s r. o., Prag 1313. Prážsky Josef a Antonín, Prag 1062. Prchal J., Kněživka 1111. Prchal V., Olomouc 1710. Prchal B. K. & Co., Kolin 1183. Prchalové Bratři a spol. Tre-bitsch 1781. Přeéek D. & B., Tobitschau 1133, 1270. Precision Produktivwagen Gen. r. G. m. b. H., Prag 701, 704 XIII. Preciosa, G. m. b. H., Prag 819. Prediger Johann, Ober-Tannwald 671, 1915. Prehm Karl,Theusing 1664,1397. Preibisch C. A., Dittersbach 1506, 1670. Preidl Franz, Böhm.-Karanitz 1500, 1625, Rumburg 1537. Preidl Rudolf, Bodenbach 1380. Preiniscb Rudolf, Einsiedel 405. Preis Augustin, Prag 819. Preis Franz, Ober-Roehlitz 418, 1257. Preis & Co., Swiadnow-Mistek 1542. Preisak Franz, Bratislava 1348. Preisenhammer Joh. Nep., Neu-titschein 1565. Preisenhammer Max, Neutit-schein 1566. Preising Carl, Brünn 1697, 1617. Preisinger Franz, Sternberg 600, 1838.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!