Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band II: Tschechoslowakei. - Page 15

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1924, Band II: Tschechoslowakei.
Book description
Darstellung der staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie der Tschechoslowakei.
Consecutive pagination
15
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000059-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000059-15
Content
Inhaltsverzeichnis. A. A. B. Filmfabrik A.-G..................... Abauj-Szepsier Sparcassa und Pfand- leih-Anst............................... Aberthamer Sparkassa ..................... Aciéries et Domaines de Re§ita Société Anonyme................................. Ackerbodenflächen in der Tschecho- slovakei................................ Aclien siehe Aktien. Adlerkosteletzer Sparkassa................ Adriatische Bank. s. Jugoslawien, Bd. III. Adriatische Versicherung, Triest.... A. E. G. Union Eleätr. Ges................ Agrarbank A.-G., Malaczka................. — Tschechoslovakische .... .Agraria“, landwirtschaftliche Maschinen u. Landesprodukten-Handels-A.-G. . . Agrárná Banka, Zlatomoravecká . . . Agrární Banka Československá .... Agrar- und Industriebank, Deutsche . • — Mährische Agrobank.................................. Agroferra-A.-G............................ Agrumaria Handels-A.-G.................... Akcionářský pivovar na Smíchově . 624, Akc. spol. český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze — dopravní a živelní pojišťovna v Praze . • . . . . ........... — jihočeská továrna na užene zboži v Taborě ............... Akciová moravská knihtiskárna v Brně Akciová společnost Besedního domu v Brně . . . . • . . Akciová společnost drobových lomů Geisler & Sina . . . — — dřeva a výrobu elek- třiny ............... — — lučební továrna v Táboře .............. — — P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ............ — — stavitelů pro dopravu a stavby........... — — pro dřevářský prů- mysl v Mor.-Ostravě — — pro obchod s cukrem v Praze ............. — — pro průmysl papir- nický Olšany . . . — — pro výrobu telefonů a telegrafů.......... — — zámecký pivovar, vý- roba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně . . . — továrna na stroje a slévárna v Táboře .............. Seite Akciová tovarná na šicí stroje v Soběslavi ..................................... 599 — — rolnického cukrovaru v Čelechoviclch . . . 851 — — na cukr v Pardubicích 8G4 — — na cukr v Vysokém Mytě........................... 855 — — hospodářského prů- myslu ......................... 890 — — na vyrábění lučebnin hnojiv a v Kolíně • . 656 — — na strojená hnojivá a lučebniny v Slaném 679 Akciové ledárny v Praze........................... 882 Akciový pivovar se sladovnou v Břeclave 639 — — — — — Jevičku 633 — — — — — Kyjově 633 — — — — — Nove Pace. 643 — — a sladovna — Podě- bradech . 647 — — a sladovna v Sokolnicích 651 Akciový pivovar v Nuslích .... 606, 1111 Akciový pivovar v Prostějově...................... 649 — — — Pardubicích . . . 645 „Akeros“ Allgemeine keramische Elek- troosmose A.-G., Karlsbad...................... 441 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. .Asta“ . 711 — — — Prager . . 712 Aktien-Automobilfabrik J. Walter & Co. 591 — Banken.............................. 92—249 — — Statistische Übersicht . . 92 — -Bleistift-Fabrik .Grafo“.................... 897 Aktienbrauerei Asch • 628 — Eger, Erste................ 632 — Graslltz................... 634 — Hohenelbe.................. 634 — Mähr - Ostrau, Tsche- chische ....................... 640 — Nusle bei Prag . . . 606, 1111 — Pardubitz ...................... 645 — PUsen, Erste................621 — Prossnitz.................. 649 — Smichow............. 624, 1111 — Staab...................... 050 — Stienowitzer, Pilsen . . 646 — und Mälzerei, Gay a . . 633 — — — Gewitsch 633 — — — Klos'er an der Iser . 635 — — — Neu-Paka 643 Aktienbrauerei u.Mälzerei, Poděbrad . . 647 — — Malzfabrik, Littau . 638 — — — Lunden- burger . 639 — — — Sokolonitz 651 Aktien-Brauhaus in Budweis, Böhm. . 613 Aktien-Buchdruckerei in Brünn, Mähr. 778 A.-G. Della Valle & Lustig............................896 Seite 881 235 255 1080 697 255 1086 725 206 93 584 169 93 162 140 93 590 882 1111 669 948 903 778 898 417 418 680 581 405 740 847 765 712 636 600
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!