Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 50

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
50
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-50
Content
XXXVIII Cerny — Cinnel. Gem y F., Prag: 1392. Černý Prant., Brünn 405. Černý František, Chlumetz bei Wittingau 562. Černý Františok, Neustadt r. M. .. 244. černý František, Trenčín 51. černý Franz, Zásada 196. černý Gottlob, Prag 82. Černý Hynek, Prag 1007. Cěrny Jan., Lundenburg 313. Černý Jindřich, Rostok bei Prag 374. černý Jos. & Comp., Prag 82. Černý Josef, Královice 771. černý Josef, Prag 1479. Černý Josef, Rakonitz 1029. Če rný Karl, Gabel a. d. Adler 1434. Černý Oldřich a Jan Doupovec, _ Prag 654. Černý Petr a syn, Příbram 194. Ceruy Rajmuiul a Adolf Alazal, Hodonín 414. černý W., Prag 113. černý a spol., spol. s r. o., Prag 693. Černý & Briider Roubíček, Radlic 369. Černý & Konír, Pardubitz 330. Černý & Půža, Ges. m. b. H., Přibyslav 1178. červenka A , Plzeň 652, 691. červenka Anton, Straschnitz 35. Červenka Fr., Fraukstadt a. Radhošt 412. Červenka Frant., Pardubitz 1318. Červenka V., Plzeň 1478. Červenková Josefa, Prag 340. Červený Josef, Klattau 875. Červený St., Kladno 69. Červený V., Prag 340. Červený V. F. et Söhne, Ges. m. b. H., Hradec Králové 512. červinka A., Luze 592. Červinka A., Zlin 1055. Prag 1046. Červinka Jan, Prag 340, 436, Hrdlořez 298. Červinka Jan (Rollbalkcn-erzeugung) Prag 340. Červinka Jaroslav, Tinischt 381. Červinka Josef jun., Alähr.-Weisskirchen 1043. Červinka Karel, Nimburg 739. červinka & čebič, Rana 1265. Červinka & čihak, Čelakowitz 275. červvinka Karl, Reichenberg v 1360. Čerwinka Theodor & Co., Prag 1460. čerých A. & Söhne, Joscfstadt 1162. Cerýcli B., Chlnmnetz a. d. Cidlina 524. česák Josef B., Předmčřitz a. d. Elbe 970. česká banka, Prag 1515, Brandeis 1490, Brünn 1493, Holle-schowitz 1499, Hradec Králové 1500, Jaroměř 1501, OlmUtz 1510, Plzeň 1512, Poděbrad 1512, Schlan 1521, Taus 1522, Tnrnau 1525. Česká chmelařská vývozní spol. v s. r. o., Prag 555. česká grafička Unie akciová společnost, Prag 1121. česká Maltosová spol. s r. o., Dolni Alécholupy 582. česká prodejna naftových výrobků spol. s r. o., Prag 733, 746. čéška Rudolf, Tremles 1190. Česká společnost pro obchod s uhlím z. s. s r. o., Prag 247. Česká společnost pro průmysl zukerny, Baschnitz 1371, Aleinik 1378, Modřán (Elektrizitätswerk) 817, Prag 1380, Wrutitz 1385. česká velkojatečni spol. s. r. o., v Prag 1436. Česká výrobá a prodej lihovin a likérů, spol. s r. o., Bos-kowitz 577. České Budějovice Handelskammer 1535. České stavobni družstvo, na Kral-Yinohradeeh z. s. s. r. o., Prag 82. české stavební družstvo v Duchcově, z. s. s. r. o., Dux 62. Českobudějovická banka, spol. s r. o., české Budějovice 1496. Českomoravská Kolben A.-G., Prag 847, 340, 347, Brünn ■834, Allada-Boleslav 844. Českomoravská stavební učas-tinna spoločnost,Bratislava 44. Česko - moravské knihkupectví spol. s. r. o., Prag 1141. českomoravské, podniky tiskařské a vydavatelské z. s s o. r., Prag 1121. Českoslovanskáakciovátiskarna, Prag 1121. československá delegace producentů chilského ledkň, Prag 693. Česko-slovenska dovozni obchodní společnost s. r. o., Praha 1460. československá lesnicko- drevařská banka, Prag 1515. československá společnost pro vývoz a dovoz spol. s r. o., Lobositz 189. „Československý atlantié“ velkoobchod dřevem aprůmyslovými výrobky, Bratislava 867,1452. Česky Lloyd Morcantil, Ges. ra. b. H., Plzeň 191, 431, 1459, Prag 436, 1460, 1549, 1552 b. česky papimický průmysl spol. s. r. o., Krumau 1079. Cetlovsky Tom., Prag 340. Chaimoiwicz & Kneisler, Braun-ölliiitteu 1200. „Chalkografie“, Gravieranstalt, Ges. m. b. H., Brünn 492. Chaloupecký Jan, Bavorov 54. Chaloupka & Čapek, Trebitsch 1132. Chálupa Franz, Prostějov 458. Chalupa & Co., Briinn Í035. Chalupa & Ludwig, Troppau 1.95. Chalupníček Jan, Prag 1046-Chalupniček Josef, Chrudim 1037, 1014. Chalus Vojtech, Trhové Duš-niky 545. Champagne Compagnie, Ges. m. b. H., Leitmerltz 615, 590. Chäntacs Jakob, Skalica 890. piiarousek Ladislav, Veselá 792. Charvát Brüder, Prag 963, Dolauy 941. Charvat Fl., Weseli 794. Charvát Frant., Blansko 678, 736. Charvat Josef, Bratislava 1136. Chaudoir Metallwerke A.-G., Bodenbach 263. Cheaure Maur., Böhm.-Roth-niiihl 1268. „Chema“, Ges. m. b. H., Prag 655. „Chemica“ A.-G., Bratislava 633. „Chemica“, Ges. m. b. H., Leit-rueritz 646. „Chemika“, Fabrik ehem. Produkte, Ges. m. b. H., Prag 718, 113. Chemisch-Industrielles Laboratorium, Ges.m.b. H., Hodonín 641. Chemisch-technisches und analytisches Laboratorium, Aussig 627. Chemische Fabrik, Ges. m. b. H., Komoräu 644. Chern. Fabrik und Terpentinöl-Raffinerie, Ges. m. b. H., Alähr.-Ostrau 648. Chemische Unternehmung, Ges. m. b. H., Brünn 736. Chemocentra, Zentralverkaufsstelle der chemischen und Nahrungsmittelindustrie, Prag 693. Chemolea Ges. m. b. H., Prag 693. ,,Chemza“ chemische Werke, Ges. m. b. H., Prag 655, 650 II. „Cliepa“ Fabrik chemischer Papiere, Ges. m. b. H., Prag 1081, 655. „Cheteva“ Chemische u. technische Werke, Ges. m. b. H., Aussig 628. Chicago Film-Ges. m. b. II., Prag 1412. Chicken William, Eger 411, 837. Chimani Otto Dr., Alähr.-Ostrau 688. Chitz & Meller, Prag 655. Chládek Josef, Brünn 1002. Chlanba Wilhelm, Ober-Leu-tensdorf 960. Chlebeček Josef, Brandýs 55. Cbleborád Josef, Kolilenhdl., Prag 247. Cbleborád Josef (Zuckerwaren), Prag 1393-Chlistovský O. E., Pecka 537. Chlubna Karl, Iglau 67. Chlubna a spol., Prostějov 367. Chlnmetzej1 Maschineufabr., Kesselschmiede u. Eisengießerei, Ges. *m. b. H. Chlumetz 278. Chlumsky Jaroslav, Prag 1479. Chlumský Jaroslav spol. s r. o., Prag 28. Chlumsky Josef, Prag 1479. Chlupaček Joh. & Sohn, Jä-gerndorf 1207. Chmátal Karl, Prag 693. Chmel A., Jägerndorf 1222, 1207. Chmel Antonín, A.-G., Pragl436. Chmel Emil, Jägerndorf 1207. Chmel Franz, Prag 719.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!