Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 2514

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2514
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-2514
Content
2062 Česko-německý seznam. Stroje na plsl — Filzmaschincn Stroj o na potištění rolet — Rouleauxdruckmaschinen Stroje na práškování — Palverisiermaschinon Stroje na přípravu píce — Futterbereitungs-maschinen Stroje na ražení mincí — Münzenprägemaschinen j Stroje na rozdrobňovani pal vovébo dříví — Brennholz-Zerkleinerungsmaschinen Stroje na rozmetání hnoje — Důngerstřeumascbinen ! Stroje na rušení nebo dušeni lesku — Glanzab-zieh- oder Dampfabmasohinen Stroje na řezání šroubů — Schraubenschneidemaschinen Stroje na řezání vzorků a nástroje — Muster-schneidmaschinen und Werkzeuge Stroje na sekání masa — Fleischhackmaschinen Stroje na sekání řípy — Rübenhackmaschinen Stroje na šindele — Schindelmaschinen Stroje na sklízení brambor — Kartoffel-Erntemaschinen Stroje na stáěeni a čistění láhví — Flasclienfüll-u. Reinigungsmaschinen Stroje na štípání kamene — Steinspaltmaschinen Stroje na stříhání hovězího dobytka — Rinder-acliermaschinen Stroje na stříhání koní — Pferdesehermaschinen Stroje na strouhání housky — Semmelreib-maschinen Strojo na sušení vlny — Wolltrocksnmaschinen Stroje na šněrovací řemínky — Schnflrriemen-maschinen Stioje na těstoviny — Teigwarenmaschinen Stroje na tříděni brambor — Kartoffel-Sortiermaschinen Stroje na třídění mincí — Mflnzsortiermaschinen Stroje na třídění uhlí — Setzmaschinen für Kohlensortieranlagen Stroje na uzavírání láhví lepenkovými plátky — Pappscheiben-Flaschenverschließmaschinen Stroje na válcový tisk — Walzendruckmaschinen Stroje na vázání snopů — Garbenbindemaschinen Stroje na vyklepávání pytlů — Sackausklopfmaschinen Stroje na vyráběni magnetů — Maschinen zur Magnetfabrikation , Stroje na vyrábění nábytku (pro nábytek z ohýbaného dřeva) — Mobel abrikations-Maschinen (für Möbel aue gebogenem llolze) Stroje na vyráběni obálek — Kuverterzeugungs-Maschinen Stroje na vyrábění sudů — Maschinen zur Herstellung von Fässern Stroje na vyrážení klínových drážek — Keilnuten-stoBmaschinen Stroje na výrobu cigaret, dutinek — Zigaretten-hülsen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu čokolády — Schokoladefabriks-Maschinen Stroje na výrobu drátěnek — Drahtstiftenma-schinen Stroje na výrobu drátu — Drahtfabriksmaschinen Stroje na výrobu dřevěných perel — Holzperlen-Erz.-Maschinen Stroje na výrobu držátek — Federhaltererz.-Maschinen Stroje na výrobu kartáčů — Bůrstenfabrikations-Maschinen Stroje na výrobu klenotnického zboží — Bijouteriewaren-Erzeug ungsmaschinen Stroje na výrobu krabiček na sirky — Zündholzschach tel-Maschinen Stroje na výrobu kopyt ševcovských — Schuh-leisten-Erzeng a ngsm aschi nen Stroje na výrobu křídy — Kreidefabrikationsmaschinen Stroje na výrobu mýdla — Seifenerzeugungs-maschinen Stroje na výrobu nápodobenin drakokamň — Bd elstei n-1 mi t.-Erz .-Maschi nen Stroje na výrobu podpatků — Scbuhabsätzeorz. -Maschinen Stroje na výrobu sudů — Maschinen zur Herstellung von Fässern Stroje na výrobu umělé vlny — Kunstwolleerzeugungsmaschinen Stroje na výrobu usní — Lederfabrikationa-Maschinen Strojo na vzděláváni půdy a secí stroje — Bodon-bearbeitungs- und Sáěmaschinen Stroje na zdrobnění tvrdého materiálu — Hart-zerkleinerungs-Maschinén Stroje na zpracování brambor — Kartoffel-Verar-bei tungsmaschi nen Stroje na zpracování dřeva — Holzbearbeitungsmaschinen Stroje na zpracováni kamene — Steinbearbeitungsmaschinen Strojo na zpracování kovů — Metallbearbeitungsmaschinen Stroje paličkovací — Klöppelraaschinen Stroje pletací — Strickmaschinen Stroje prací — Waschmaschinen Stroje plátovaci a na spřádání šňůr — Plattier-u. Schnurdrehmaschinen Stroje potáčové — Kopsmascliinen Stroje pro domácnost — Hauswirtschaftliche Maschinen Stroje pro hlinařské továrny — Tonwarenfabriks-Maschi nen Stroje pro lučební průmysl — Maschinen für chemische Industrien Stroje pro perle ářský průmysl — Maschinen fůr Perlmuttěrknopfindustrie Stroje pro sčítání lidu — Volkszahlungsmaschinen Stroje pro škrobárny — Stárkefabriksmascbinen Stroje pro továrny cementu — Zementfabriks- Maschinen Stroje pro továrny briketu — Brikettfabriks- maschinen Stroje pro továrny na cikorku — Zichorienfabrik-M&sohinen Stroje pro továrny na papír a lepenku — Papier-und Pappenfabriks-Maschinen Stroje pro továrny na salámy — Salamifabriksmaschinen Stroje pro továrny osinku — Asbestfabriks- maschinen Stroje pro továrny stearinu — Stearinfabriksma-schinen Stroje pro tovární výrobn chleba — Brotfabriksmaschinen Stroje razltkovací — Briefstempelroaschinon Stroje řádkovaci — Drillmaschinen Stroje Bnímací — Kopiermaschinen Stroje soukací na osnovy — Kettenspulmaschinen Stroje výkružné — Fraismaschinen Strojírny — Maschinenfabriken j Strojky na stříhání vlasů — Haarschneidemaschinen j Strojní a výstrojová litina — Maschinen- und j Armaturenguß I Strojní cínovce — Maschinenzinnsteine Strojní hedvábí — Maschinenseide ’ Strojní hnací řemeny — Maschinentreibriemen ! Strojní hrábě — Rechenmaschinen Strojní hřebíky — Maschinennilgel Strojní krajky — Maschinenklöppelspitzen : Strojní krby — Maschinenherde Strojní }epenky — Maschinenpappén Strojní litina — Masclúnenguů Strojní oleje — Maschinenöle Strojní pily na kovy — Sägemaschinen für Metall Strojní pušky — Maschinengewehre Strojní vyšívání — Maschinenstickereien
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!