Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 2507

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2507
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-2507
Content
Česko-německý seznam. 205§ Přádelnické konvice — Spinnkannen Přádelnické oleje — Spinnöle Pfádelní stoje — Spinnereimaschlnen Přádelny lnu — Flachsspinnereien Prádelny bavlny — Baumwollspinnereien Přádelny konopí — Hanfspinnereien Přádelny hedvábí — Seidenspinnereien Přádelny na česanou přízi — Kammgarnspinnereien Přáňelny odpadků — Abtállspinnereien Přádelny odpadků bavlněných — Baumwollabfall-spinnereien Přádelny ovčí viny — SchafwollWebereien Přádelny a tkalcovny juty — Jute-Spiunerei und -Weberei Předzué koňské žíně — Roßhaare, gesponnen Předený papír — Spinnpapier Předbřívačo — Vorwärmer Předhřfvače napájecí vody — Speisewasservorwärmer Předložky — Vorleger Předměty k vyučování — Unterrichtsmittel Předměty pro zimní sport — Wintersportartikel Předměty z bavlny — Schaft-Baumwollartikel Předměty vojenské výzbroje — Militärausrüstungs-gegenstände Pŕedti kové modely — Vordmckmodelle Přehřátá normální smůla — Überhitztes Normalpech Přehřívače — Überhitzer Přejímací tužky — Kopierstifte Překládači zařízeni — Verladevorrichtnngen Překrývání dvorů — Hoťůberdachungen Přemítací kola — Schwungräder Přenosná mlýnská složení — Transportable Mahlgänge Přenosné dráhy — Transportable Bahnen Přenosné mlýny — Transportable MQklon Prepálený cukr — Farbzucker Přepáský, Šerpy — Eeharpos Přesky, háčky a t. d. — Schnallen waren Přesky střevíčkové — Schuhknotenhältor. Přesné práce létadlové — Flugzeugpräzisionsarbeiten Přesné vyměřovací nástroje geodetické — Geodät. Präzisions-Instrumente Preform..vaée — Umformer Převěsné šátky — Umhängtücher a) bavlněné — Baumwolle b) vlněné — Schafwolle Převodnó elektr. centrály — Überlaudzentralen elektr- Předvozíky k žacím strojům — Mähmaschinonvor-karren Přezmeny či rychlováhy — Schnell- od. Stangen-Wagen Fříbory jídelní — Eßbestecke Příboudliuový olej — Fuselöl Přídavkové předměty — Zugabeartikel Pridržovači tyče — Anhaltstangen Přihrádkové kufříky — Schrankkoffer Príklopové tiskací stroje — Tiegeldruckpressen Přilbice — Helmo Připojovací přístroje na silný proud — Anschluß-apparate f. Starkstrom Přípravek antifrikční — Antifriktions-Präparat Přípravky koniferovó — Couiferen-Práparate Přípravky kresolového mýdla — Kresolseifen-präparate Přípravky na hnědění železa — Eisenbrünierungspräparate Přípravky proti polním myším — Foldmäuseprä-parate. Přístroje aluminiové — Aluminium-Apparate Přístroje apreturní — Appreturpräparate Přístroje artistické — Apparate, artistische Přístroje a zařízení k zavlhovánl vzdnchu — Luftbefeuchtungs-Anlagen und Apparato Přístroje bělicí — Bleichapparate Přístroje diktovací — Diktiermaschinen Přístroje k hromaděni dřev — Holzstappelapparat Přístroje k mazání olejem — ölschmierapparate Přístroje k odkrucování hrušových prstenců — Schleifrlng-Abdreh-Apparate Přístroje k počítání a balení mincí a známek — Münzen u. Marken-Zähl- u. Verpackungsapparate Přístroje k čistění naftalinu — Naphtalinwäsche Přístroje k dobývání tuku z kostí — Knochen entfettungsapparate Přístroje ku stravování kouře — Rauchverzeh-rungsapparate Přístroje ke krmeni drůbeže — Geflügel-Stopf-apparate Přístroje k analysi plynů — Gasanalysen-Apparate Přístroje lékařské — Apparate, ärztliche, medz. Přístroje na desinfekci vzduchu — Luftdesin-fektions-Apparate Přístroje na eloktrisování a indukční — Elektrisier- u. Induktionsapparate Přístroje na fotografování způsobem Talbotovým — Lichtpausapparate Přístroje na jasněni vosku — Wachsklärapparate Přístroje na měsíční světlo — Mundlichtsapparate Přístroje na opisování not — Musiknoten-Schreibapparate Přístroje na petrolejové osvětleni — Petrolenm-belenchtungs-Apparate Přístroje na řezáni skla — Glasschneidewerkzeuge Přístroje na sodovou vodu a zařízeni — Sodawasserapparate u. Einr. Přístroje ua stáčení lahví — FlaschenfOllapparate Přístroje na stlačený vzduch — Preßluft-Apparate Přístroje na sušení — Dörrapparate Přístroje ua vřelou vodu — Heißwasserapparate Přístroje na výrobu filmů — Filmfabrikationsapparate Přístroje na vysoké napětí — Hochspannungsapparate Přístroje pro voskárny — Wachsíábriks-Apparate Přístroje teplovzdušné — Heißluft-Apparate Přístroje zavěrací — Blockapparate ^ Přiváděče papíru, autom., pro knihtiskaře* rycblolisy — BogenzuführungBapparate, autom., fár SchneUpressen Přívěsky k lustrům — Lusterbehangartikel Přívěsky na korunní svícny — Kronleuchterbehänge Přívěsné kufříky — Hängokoffer Přítrubv — Flanschenrohre, Flanschen Přítruby plynových rour — Gasrohrflanschen Příze merceri80vaná — Morcerisierte Garne Příze k háčkování — Häkelgarn Příze k pleteni — Strickgarn Příze ku tkaní — Webgarne Příze na koberce — Teppichgarn Příze nopková — Noppengarne Příze odpadkové — Abíállgarne Příze z kozích chlupů — Ziegenhaargarne Příze v ovčí vlny — SchafwoUgarne Příze z velbloudí srsti — Kameelhaargarne Psací nářadí — Schreibzeuge Psací péra — Schreibfedern Psací potřeby — Schreibwaren Psací soubory — Schreibgarnituren Psací stoly — Schreibtische Psací stroje — Schreibmaschinen Psací stroje cizozemské — Schreibmaschinen ausländ. Psí karabáče — Hundepeitschen Psi tuky — Hundofette Psí známky — Hundemarken Pšeničný škrob — Weizonstärke Pštrosí fantastická péra — Strauß- u. Phantasiefedern Ptačí kleee — Vogelbauer 1'tačí lep — Vogelloim Pudry — Pudor Pudiugovýpryšek — Puddingpulver Pudlovací pece — Puddelöfen . Pudlovaná ocel — Puddelstahl
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!