Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 2501

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2501
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-2501
Content
č'csko-nômccký seznam. 2049 Odprašované peří — Federnabstaubur Okapové nádržky z pozinkovaného železného plechu — Dachpfannen aus verzinktein Eisenblech Okaríny — Occarinas Okenní karnýzy ze dřeva — Fensterkarnissen aus Holz Okenní kování — Fenstorboschläge Okenní obálky — Fensterkuverts Okenní ventilační přístroje — Ventilatlonsapparate für Fenster Okna a dvéře dřevěné — Fenster und Tttren aus Holz Okna chlóvnť — Stahlfenster — a) z kovaného železa — Schmiedeeiserne — b) z litého železa — Gußeiserne Okna pařenišťová — Frühbeetfenster Okna s drátěným mřížovím — Drahtfenster Okna železná — Eisenfenster Okr (Žluí) — Ocker Okrová žluť — Ockergelb Okrové barvy — Ockerfarben Okurkové konservy — Gurkenkonserven Olej k impregnování kůže — Leder-Imprägnie-r mgsöl Ole; k napouštění vlny — Wollspicköle Olej k praní — Waschöl Olej k zmenšení pěnění — Schaumverringorungsöl Olej na boty ochranný proti vlhku — Lederschuh-Nässeschutzöl Olej na šicí stroje — Nähmaschinenöl Olej na vrtání — Bohrölo Olej pro pissoiry — Pissoiröl Olej řemenový — Riemenöl Oloj pryskyřičný — Harzöl Olej solarový — Solaröle Olej z jeleních rohů — Hirschhornöl Olej z klečí — Latschenöl Olej z kokosových ořechů — Kokosnußöl Olej z pozemnice olejné (ořechu zemského) — Erdnußöl Olej ze smrkového jehličí — Fichtennadelöl Oleje — Oele — a) Bylinné oleje — Vegetabilische Oele — b) Nerostné oleje — Mineralische Oele — c) Technické oleje — Technische Oele — d) Léčivé oleje — Medizinische Oele — e) Kostní oleje — Knochenöle Oleje auýzové — Anisöle Oleje formové — Formenöle Oleje k pohonu Dieselová motoru — Dieseltreiböle Oleje pro elektrické motory — Elektromotorenöle Oleje do vřelé páry — Heißdampföle Oleje ve vodě rozpustné — Wasserlösliche öle Oleje podlahové — Fußbödenöle Olejovaný organtinový papír — Ölorgantinpapier Olejové barvy — Ölfarben Olejové laky — öllacke Olejové obrazy — Ölbilder Olejové rafinerie — Ölraffinerien Olejové snímací listy — Öl-Kopierblätter Olejové třídiče — Olschalter Olejový karton — Ulkarton Olejový odlučovač — Ölabscheider Olejnatý pergamenový papír — Ölpergament-papior Olejomalby — Ölgemälde Olejoplynnó retorty — Ölgasretorten Olejovky — Öl-Sardinen Olivový olej — Olivenöl Olověná rnda — Bleierz Olověné armatury — Blei-Armaturen Olověné broky — Bleischrot Olověné desky — Bleiplatíon Olověné dráty — llleidrähte Olověné knolliky — Bloiknöpfo Olověné kulky (střelivo) — Bleikugeln (Geschoße) Olověné nádobí pro chemický a sklářský průmysl — B'eigeschirre für die chemische und Glasindustrie Olověné plechy — Bleibleche Olověné přístroje pro ehem. průmysl — Bleiapparate für die ehem. Industrie Olověné roury — Bleiröhren Olověné střely — Blei-Geschoße Olověné tuby — Bloituben Olověné zboží — Bleiwaren Olověný kabol — Bleikabel Olověný kiejt — Bloiglätte Olověné kotle — Bleikessel Olovnatý cukr — Bleizncker Olovné hutě — Bleihlitten Olovné lístky — Bleifolien Olovný suřík — Bleiminium Olovo — Blei Olovo antimonové — Antimonblei Olovo v balvanech — Blei in Blöcken Oltáře — Altäre a) dřevěné — aus Holz b) kamenné — aus Stein Oltárni roucha — Paramente Oltářové krajky — Altarspitzen Olůvka — Bleiplomben Omnibusy — Omnibusse Onyxové předměty — Onyxartikel Opálky — Schwingen Opánkovó kipsy — Opankenkipse Operační nábytek — Operationsmöbel Opilky, odpadky, paběrky — Krätzen Oplatková železa — Oblatenelsen Oplatkové uzavírací přístroje — Oblatenverschlußapparate Oplatky — Oblaten Oplatky na léky — Medizinoblaten Opletené láhve (čutory) — Korbflaschen Oprašovače — Abstauber Opředací stroje — Umspinnmasohincn Opředací stroje na klavírové struny — Klavior-saiton-Überspinnmaschinen Optické čočky — Optische Linsen Optické stroje — Optikermaschinen Optické zboží — Optikerwaren Orchestrióny — Orchestrions Organická barviva — Organische Farbstoffe Organtiny — Organtine Orientační tabulky — Orientierungstafeln Orientálni sukna — Orient-Tuche Orly a znaky — Adler und Wappen Ornamentní sklo — Ornamentglas Ornamenty — Ornamente a) kovové a železné — aus Eisen n. Metall b) kamenné a hliněné — au3 Stein u. Erden c) dřevěné — aus Holz d) z cinkového plechu — aus Zinkblech e) cinkovó — aus Zinkguß Ornamenty na rakve — Sargornamente Ortopedická obuv — Orthopädische Schuhe Ortopedické přístroje — Orthopädische Apparate Ořechové dřevo — Nußholz Osazovací kádě — Läuterbottiche Ősinek — Asbest Osinková břidlice — Asbestschiefer Osinková cementová břidlice — Aebestzement-schiefer Osinkové kaučukové zboží — Asbestkautschuk-waron Osinkové podlahy — Asbest-Fußböden Osinkové podlahy z umělého dřeva — Asbest-Kunstholz-Fuüböden Osinkové skříně — Asbestschränke Osinkové desky na vysoký tlak — Asbest-Hooh-drnckplatten Osinkové zboží — Asbostwaren Osinkový prášek — Asbestpulvor 03inosní rámce — Osmose-Rahmen Osmosová voda — Osmosewassty Osobní váhy — Personenwagen Osobní výtahy — Persqnenaufziige
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!