Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 2495

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
2495
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-2495
Content
Cesko-nčraecký seznam. 2043 Litografické ryehlolisy — Lithographische Schnellpressen Litografické válce — Lithographiewalzen Litografické závody — Lithographische Anstalten Lítopony — Lithopone Livreje — Livreen Livrejové knoflíky — Livreeknöpfe Livrejové kožichy — Livreepelze Livrejové sukno — Livreetuch Lněná, konopná a jutová vlákna k ěisténí — Flachs-, Hanf- und Jutefäden zum Putzen Lněná příze — Leinengarn Lněné hadice — Flaehssehläuche Lněné hnací řemeny — Flachstreibriemen Lněné nitě — Leinenzwirn Lněné véhy — Leinenwehen Lněné střevíce — Leinenschuhe Lněné papíry k technickým účelům — Leinen-papiere f. techn. Zwecke Lněné plátno na chmel — Leinenhopfentuch Lněné příze — Linegarne Lněné příze — Flachsgarne (Linegarne) Lněné příze — Flachsgarne (Tomgarne) Lněné stužky — Leinenbänder Lněné zboží, r&znó — Leinenwaren aller Art Lněný olej — Leinöl Lodě a loďky dřevěné — Schiffe und Kähne aus Holz Lodě a loďky železné — Schiffe n. Kahne, eiserne Lodenová sukna — Loden Lodenové klobouky — Lodenhůte Lodenové sukno pro stejnokroje — Loden für Uniformen Loďky létadlové — Flugboote Loďky — Kähne Lodní a jeřábové řetězy — Schiffs- u. Kranketten Lodní armatury — Schiffsarmaturen Lodní čočky pro reflektory — Schiffslinsen für Reflektoren Lodní kbelíky plechové — Schiffseimer aus Blech Lodní kotvy — Schiffsanker Lodní kování — Schiffbeschlage Lodní kufry — Schiffskoffer Lodní lana — Schiffstaue Lodní motory — Schiffsmotoren Lodní nýty — Schiffsnieten Lodní podlahy — Schiffsböden Lodní řetězy — Schiffsketten Lodní stroje — Schiffsmaschinen Lojové svíce — Talgkerzen, Unschlittkerzen Lokomobilové osy — Lokomobilachsen Lokomobilové kotle — Lokomobilkessel Lokomobily — Lokomobile Lokomobily na surový olej — Eohöl-Lokomobile Lokomobily na tekuté hořlaviny — Lokomobile für flüssige Brennstoffe Lokomotivové zdviháky — Lokomotiv-Hebeböcke Lokomotivové kotle — Lokomotivkessel Lokomotivový lak — Lokomotivlack Lokomotivy — Lokomotiven — a) normální rozpětí — Normal- und Schmalspurbahnen — b) úzkokolejky — Engglóisige Bahnen Lokomotivy elektrické — Lokomotiven, elektr. Lorfiony — Lorgnons Louh sulfitový — Sulfitablauge Louh z chloridu zinečnatého — Chlorzinklauge Louh žíravý n. draselnatý — Aetzkalilnuge Louhoochranné nátěry — Laugenschutz-Anstriche Louhový kámen — Laugenstein Loukotě — Radfelgen Loukotě ocelové pro létadla — Felgen aus Stahl für Flugzeuge Loukotě ohýbané a vyřezané — Felgen, gebog. n. geschnitten Loupači stroje — Schälmaschinen Loupaný hrách — Schälerbsen Loupárny kávy — Kaffeeschälereien Loupárny rýže — Reisschälereien Loutky — Puppen Loutny — Lauten Lovecká ténata — Jagdnetze Lovecké boty — Jagdstiefel Lovecké broky — Jagdsehrot Lovecké nářadí — Jagdgeräte Lovecké ozdoby — Jagdschmuck Lovecké sklopce — Jagdlappen Lovecké tažené ručnice — Jagd stutzen Lovecké vesty — Jagdwesten Ložiska transmisní — Transmissionslager Ložiskové oleje chladivé — Lagerkühlöl Ložiskové kovy — LagermetaU Ložní látky vulkanisované — Bettstofťe,vulkanisiert Ložní plátna — Bettuchleinen Ložní prádlo — Bettwäsche, Bettzeug Ložní přikrývky — Bettdecken Ložní vložky — Betteinlagen Ložní zboží — Bett waren Lubrikatory — Lubrikatoren Lučebniny — Chemikalien Lucerny — Laternen Luční brány — Wieseneggen Lufové zboží — Loo-fah-Wareu Luisinovo světlo — Luisinlicht Lůj — Talg, Unschlitt Lupeny, umělé — Laub, künstliches Lupkový lak — Schellack Lustrové skoby — Lusterhaken Lustrové ženušky — Lusterweibchen Lustry korunní — Kronleuchter Lustry pro plyn a elektr. světlo - Lqster für Gas und elektr. Licht — a) kovové — aus Metall — b) železné, umělecky kované —Eisen, kunstgeschmiedet — c) hranolové — Aus KristaU — d) parohové — aus Geweihen Luxferské hranoly — Luxfer-Primsen Luxusní čluny — Luxusboote Luxusní kamenné zboží — Luxussteinwaren Xjuxusní kartonáže — Luxuskartonnagen Luxusní nábytek — Luxusmöbel Luxusní obuv — Luxusschuhe Luxusní papír — Luxuspapier Luxusní papírové zboží — Luxuspapierwaren Luxusní porculán — Luxus-PorzeHan Luxusní prádlo — Luxuswäsche Luxusni předměty porcelánové, skleněné a kovové — Luxusartikel aus Glas, PorzeUan und Metall Lůžkové a polní židle — Liege- und Feldstühle Lýko a lýkové úvazky — Bastbänder und Bast „Lydin lak“ a prostředky k odstraněni barev — „Lydin-Lack“ u. Farbenentfernungsmittel Lysol — Lysol Lysolová náhražka — Lysolersatz Lýže — Skier Lžice — Löffel Maccová příze — Maccogarn Maccové tkaniny — Maccoweběn Mackayova obuv — Mackay-Schuhwaren Máčecí hmota Tunkmassen Magnesie — Magnesia Magnesit — Magnesit Magnesitové kameny — Magnesitsteine Magnesitové osvětlení — Magnesiumbeleuchtung Magnesitové pochodně — Magnesiumfackeln Magnesitý siran — Schwefelscure Magnesia Magneto-elektr. zapalovače pro výbušné motory — Magnet-elektr. Zündapparate für Explosionsmotoren Magnetická ocel — Magnetstahl Magnetovec, ruda — Magneteisenerz Magnety — Magnete Magnolitové obkládání podlah — Magnolith-Fußbodenbelag Majolikové zboží — Majolikawaren 129*11
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!