Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 185

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
185
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-185
Content
Spindler—Srb. CLXXI1I Spindler Sigmund, Kolin 1473, 341. Spinner J. N., Schönfeld 193. Spinnerei und Färberei A.-G., Náchod 1317, UG9, Prag 1319. Spinnerei u. Weberei, Ges. m. b. H., Klein-Čerma 1162. Spira Abraham, Vranov 1101. Spira Carl, Rosenthal 973. Špira Heinrich, Beregovo 1333. Spira Markus, Košice 687. Spiralia, G. m. b. H., Prag 359. Spire Alexander, Užhorod 494. Spire Ignaz, Ungvár 469. Spirhanzl Wenzel, Pisek 80. Spiritus- u. Pottaschefabrik, Ges. m. b. H., Brüx 637, 562, Prag 571. Spiritus- u. Pottaschefabrik, der Troppauer Zuckerraffinerie A.-G., Troppau 574. Spiritus-, Preßhefe- u. Likörfabrik, Ges. m. b. H., vorm. Eckel mann Gebr., Schönpriesen 572, Teplitz 608. Spiritus- u. Preßhefefabrik, Martinitz 567. Spiritus- u.PreßhefefabrikA.-G., Oliuütz 569. Spiritusbrennerei, r. G. m. b. H., Haugsdorf 564, 619. Spiritusbrennerei r. G. m. b. H., Neuhof 568. Spiritusbrennerei und Gutspachtung Dobrnitz 563. Spiritusindustrie A.-G. (Siag), Mähr.-Ostrau 567, Marienberg 567, Schönbrunn 572, 671. Spiritus-Raffinerien, Vereinigung d. tschechoslov., Prag 1544. Spiritus-Verkaufsvereinigung d. landw. Brennereien, r. G. m. b. H., Prag 1544. Špirk Ant., Tismitz 385. Spiro Ignaz & Söhne, Krumau 1064, 813, Hohenfurth 810. Spisar Marie, Nosalowitz 777. Spišská Stará Veser Creditbank A.-G., Levoöä 1505. Špitálský Wenzel Ing., Německý-Brod 428. Spittank Josef j un., Niemes 1021. Spitz Alexander, Rudolfsthal 1183. Spitz Anna, Kralup 242. Spitz Carl, Brünn 1339. Spitz Carl, Brüx 168. Spitz Heinrich, Horka 619. Spitz Hermann, Brünn 1233, 1147. Spitz Ignatz, Wagstadt 1308. Spitz J., Plzeň 477. Spjtz Karl, Prag 1358. Spitz Markus a spol., Ružomberok 1086. Spitz Markus & Söhne, Pisek 598. Spitz Miksa, Košice 242, 687. Spitz Peter, Brünn 1014. Spitz S. Söhne, Brüx 758. Spitz Siegfried, Prag 1058. Spitz Simon jun., Kežmarok 875. Spitz & Altschul, Saazl050, 1029. Spitz & Reach, Prag 1027. Spitz & Roubíček, Olmütz 1278. Spitz & Soyka,Reichenberg 1362. Spitzer A. Ing. & A. Stern, Olmtitz 651, Sternberg 671. Spitzer Adolf, Znaim 575, 615. Spitzer Alexander, Komárno 1137, 1113. Spitzer Brüder, Bratislava 404. SpitzerBrüder,Mähr.-Ostrau 315. Spitzer C. & Freud, Leitmeritz 590. Spitzer Daniel, Hlinsko 1298. Spitzer Emanuel, Gablonz 583. Spitzer Emanuel, Iglau 642, 586. Spitzer Emil, Mähr.-Ostrau 689. Spitzer Heinrich & Sohn, Mälir.-Neustadt 1300. Spitzer Ignatz, Bratislava 1035. Spitzer Isidor, Liptovský Sväty Mikuláš 647. Spitzer Jos., Mißlitz 649, Mähr.-Ostrau 648. Spitzer Josef, Großdorf 292. Spitzer Josef, Prag 1449. Spitzer Julius & Cie., Gablonz 474. Spitzer Leo, Senica 462. Spitzer Leopold, Bratislava 868. Spitzer Leopold, Janowitz 587. Spitzer Leopold, Teschen 891. Spitzer M., Humpoletz 1343. Spitzer Michael, Lenica 462. Spitzer Otto & Co., Neudorf 650. Spitzer S. & Sohn, Karlsbad 1274. Spitzer Viktor & Co., Brünn 408, 352X111. Spitzer & Co., Olomouc 845. Spitzer & Klappholz, Neu-titschein 1350. Spitzl Brüder, Fischern 583, Karlsbad 587. Splichal B. V., Prag 704. Šplichal Vincenz, Moravské Budějovice 487. Spojené mlýny uč. spol. Bratislava 757, Caňa 759, Košice 770, Lučenec 773, Spišská Nová Ves 788, Velký Saryš 792. Společenská cihelna spol. s.r.o., Wischenau 41. Společenská knihtiskárna v Kroměříži spol. s r. o., Kroměřiž 1114. Společenská krfthová cihelna, spol. s o. r. Wostre8chan 39. Společenská sladovna, z. s. s r. o. Leipnik 551. Společenské mlýny spol. s r. o., Prag 782, 784. Společenský pivovár a velkostatek hostinských spol.s o. r. Klein-Rohosetz 531. Společná akciová sladovna Přikaž 553. Společná knihtiskárna, z. s. s r. o., Pardubitz 1120. Společná parní cihelna, spol. s o. r., Stauding 35. Společná továrna na cukr,Wel-warn 1384. Společnost knihtiskárny, spol, s r, o., Hohenstadt 1111. Společnost nájemců právovareč-ného pivovaru, Josefstadt 530. Společnost pro technické potřeby spol. s r. o., Prag 452. Společnost s. r. o. pro průmysl žulový, Belčitz 101. Společný cukrovar, Klobuk 1376. Společný pivovar v Dašicich, Daschitz 525. Společný rolnický akciový cukrovar, Holitz 1375. Spoléčny válcový umělecký mlyn, české Budějovice 759. Spölgen Wilhelm, Schlucke-nau 118. Spolková cihelna ve Vys. Mýtě z. sp. s r. o., Vysoké-Mýto 40. Spolková škrobárna, Pilgram 800. Spolkový cukrovar rolnicky, spol. s r. o., Kralup 1376. Spona & Co., Chotieschau 61. Sponar Antoniu, Prag 969. Sponer Brüder, Zwittau 1199, 1256, 1324. Sponer Josef & Sohn, Kornitz 1163, 799. Spork’sche Stiftsdomäne, Grad-litz 527. Sporka Jos., Prag 452. Sporschill & Co., Lobendau 1368. Sport, výroba a prodej velocipédu etc., spol. s r. o. Mladá Boleslav 319. Sposta K., Brünn 59. Spott J., Prag 1138. Spousta Franz, Zditz 100. Sprenar Karel & Antonin, Hertin 1158, 1238. Sprenger Franz & Co., Görsdorf 839. Springer Bruno, Trautenau 466. Springer Emanuel & Söhne, Proßnitz 1290. Springer Ferdinand, Klein-Mohrau 769. Springer Franz Naclifg. Römerstadt 973. Springer Fridolin, Lichtewerden 590. Springer G., Römerstadt 1250, 1265. Springer Josef, Brünn 1090. Springer Josef, Olomouc 430. Springer Karl, Lösch 551. Springer Ludwig, Deutsch-Gabel 871, 1453. Springer Max, Römerstadt 1265. Springer Rudolf, Erstes Näh-maschinen-Haus, Trautenau 466. Sprinzl Anton, Zlabings 1230. Sprinzl M. & Co., Bratislava 936. Sprinzl Mór, Bratislava 898. Sprinzl Moritz Bratislava 868. Spriska Jan, Žilina 1135. Šprongl Emil, Pilgram 1120. Sprung & Grünhut, Gablonz 184. Spudil Wenzel, Přerov 668. Spurný Ed., Ledetach 1065. Spurný J., Königsfeld 1368. Spurný Karel, Prag 540. Spurný L. J., Konitz 1018. Spurny & Ludwig, Rfeichenbcrg 1465. Šrámek Anton, Prag 251. Šrámek Jan, Prag 502. Šrámek Jos. a spol., Prag 1138. Šrámek Julius a spol., Groß-Seelowitz 65- Šrámek & Co., Prag 704. Šrámek a Hanzl, Prag 38. Srb B., Prag 1285. Srb Brüder, Brtinn 836. Srb Julius, Karlsbad 69. Stanislau Srb, Telč 95. Srb a spol., Prag 856. Srb a Štys, Prag 490.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!