Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei. - Page 183

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1923, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Tschechoslowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
183
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000058-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000058-183
Content
Slovenská—Sommer. CLXXI 1499, Hlohovec 1499, Host 1500,Ipolské Šahy 1501, Komárno 1502, Košice 1503, Levice 1505, Lučenec 1505, Michalovce 1507, Modra 1508, Mukačevo 1508, Myjava 1508, Nitra 1509, Nova Baňa 1509, Nové Mesto n V. 1509, Nové-Zamky 1509, Pezinok 1511, Pieštany 1511, Prešov l5l9, Pruské 1519, Puchov 1519, Pukance 1519, Rajec 1519, Ružomberok 1521, Senec 1522, Senica 1522, Spisšká Nova Ves 1522, Trenéin 1524, Trnava 1524, Trstená 1525, Užhorod 1525, Vráble 1526, Vrbovo 1526, Žilina 1527, Zlaté Moravce 1527. Slovenská Grafia A.-G., Bratislava 1101. Slovenská knihtlačiareň «Slovenský Denník“ Bratislava 1105. Slovenské dobytkářské družstvo, Bratislava 1434. Slovensky Gebrüder, Kassa 307. Slubeks A. Wwe., Bratislava 578. Sluše A. a spol, Watzanowitz _ 393. Šrnahel J., Kynice 910. 722. Smakal Wenzel K., Prag 494. Šmarda Jan, Wladislau 548. Smeibldl Josef Nachf., Eidlitz 762. Smejkal F., Cernitz 759. Smejkal M., Cernitz 759, 899. Smejkal Rudolf, Marienberg 843. Smekal F., Olomouc 1351. Smekal R. A., Ges. m. b. H., Prag 359. Smékal Stan., Littau 1414. Směly A., Groß-Ledhuj 528. Smerák Josef, Kloster 769. Smerda Peter, Posoŕitz 918. Smorda & Linhart, Brünn 1470. Smerek August & Comp., Brünn 1107. Smeták Bedřich, Prag 1048. Smetana A., Littau 1116. Smetana Antonin, Sohlan 377. Smetana Josef, Oderberg 881. Smetana K., Plzeň 692. Smetana Samuel, Trenčianska Teplá 120., Smetana a černý, Kolin 1398. Smeykal Heinrich,Okrohlitz 800. Smichover Druckerei Typus Ges. m. b. H., Prag 1127. Smíchovský R., Prag 359. Smichow Aktienbrauerei, Prag 539. Smichow Elektrizitätswerk, „ Prag 822. Šmid A., Proßnitz 1289. Šmid A. a spol. Pisek 1425. Smid Alfred a spol, Proßnitz 1289. Smid František, Prag 969. Smid František, Rakonitz 784. Smid Franz, Herrndorf 207, Hfedlo 208. Smid Johann, Eiwanowitz 282. Smid Josef, Karlsdorf 768. Šmid, Kolenský a spol., Hra-discht 530. Šmid Václav, Běla 755, 934. Šmid a spol., Mřič 879. Smidl A., Plzeň 246. Šmidl Antonin, Mirošov 216. Šmidová Terezia, Jeseny 767. Smidt Karel, Běla 755. Smlřitz, Bierbrauerei 543, Zuckerfabrik 1382. Smita Wilhelm, Odrau 621. Smital Johann, Olomouc 25. Smok Fr., Nekař 321. Smola & Comp., Prag 886. Smolik Josef, Prag 1481. Smolik Matěj, Prag 859. Smolik Rudolf, Münchengrätz 1459. Smolik Vaclav, Tabor 1482. Smolik & Co., Krammel 876. Smolik & Co., Prag 886, 1464. Smolka Brüder, Ges. m. b. H., Pardubitz, 1044. Smolka F., Mähr. - Ostrau 75. * Polanka 27. Smolka Maximilian, Prag 704. Smrček F., Hennersdorf 1158, 1238. Smrček u. Pßtzuer, Prostějov 1289. Smrčka Adolf, Schreibendorf 1402. Smrčka Ant. K. a syn, Humpo-letz 1206. Smrčka Gebrüder, Mähr.-Bud-witz 320. Smrčka Josef, Humpoletz 1206. Smrčka Richard, Humpoletz 1206. Smrčka Vincenz, Nieder-Eieen-berg 777, Ober-Eisenberg 1401. Smrcňa František, Chrinéves 389. Smrsch Josef, Lundenburg 1400. Smrž Jan, Wittingau 100, Smuk Karel, Wagstadt 1430. Šmula & Požárek, Ges. m. b. H., české Budějovice 1296. Schmutka Hugo, Brünn 1339. Smutny Jan, Plzeň 1447. Smutný Vojtěch L., Kácow 686. Smyčka .Tan a spol., Unter-Themenau 98. Smyčka Joh., Unter-Themenau . 51, 120. Snablu. Kosok, Bratislava 1169. „Snaha“ Realitäten- u. Geldges. m. b. H., Witkowitz 1527. í Snajdr J., Kladno 1113. Snižek Anton, Janowitz, 565. Snižek Josef, Hostotin 529. Snižeky & Grössl, Bratislava268. Snobi Fr., Prag 502. Šnobl 1., Namiescht bel Olmütz 620. Sob a Pražak, spol. s r. o. Prag 359. Sobeck M. I., Luditz 513. Sobeck-Skal Viktor, Stablowitz 573. Sobek Em. u. Jak. Vrútky 120. Soběslavský Johann, Witkowitz 504. Soběslavský u. Co., Witkowitz 395, 504, 35 2X1. Sobčslavšti pravovárečnici, So běRlau 543. Sobol Ant. a spol., Brünn 1296. Sobol L., Brünn 1339. Sobota Jaroslav, Prag 158, 193. Sobotka F. & Sohn, Prag 1178. Sobotka Franz, M.-Krumau 2 t, Rakschitz 31. Sobotka J. C., Plzeň 1478. Sobotka Josef & Co., Prag 1178, Lodenitz 1165. Sobotka Wenzel, Lužec 513. Sochoi Br. L. a. V., Prag 1395. Sochor Eduard, Prag 8Š. ^ Sochor Jos., Dvftr Králové 1151. Sochor Jos., Prag 88. Sochor Ludwig, Eiwanowitz 9. Sochor V., Prag 664, Podol 653. Sochor & Co., Kanitz Stadt 799, 1405. Sochovec & Koštál Ges. m. b. H., Eipel 1325. Sochovsky Alois, Prag 1027. Societa Italiana di Crodito Commerziale, Mailand, Ins.: Comp. V. Vorderer Vorsatz X. Société Anonyme des Glaceries et Carbonnages de Bohéme, Holleischen 147, 207, Stan-kau Dorf 161, 227, Vittuna 166, 232. Sodawasserfabrik der Gastwirte r. G. m. b. H., Karwin 619. Sofer Brüder, Teplitz-Schönau 1292. Sofer Friedrich, Laun 1276. Soffer D. & Sohn, Brünn 938. Soffer Heinrich, Hodonín 414. Soffer & Bittner, Brünn 580. Sofka Franz, Irritz 14. Sohilla S., Košice 1018. Sojak Josef, Prag 251. Sojka Antonin, Lobes 312. Sojka Ottokar, Laun 101,9. Sokol Franz, Chlumetz 1037. Sokol Johann, Hlinsko 1016. Sokol Josef, Prag 452. Sokol & Comp., Prag 1009. Sokolnitzer Brauerei, Brünn 523. „Solan“ Ges. m b. II., Prag 1427. Solansky & Co., Mähr.-Ostrau 243, 425. Sole Franz, Debr 1313. Sole Josef, Kladno 1113. „Solida“, Schuhvertriebs-Ges. Brünn 1035. Šoliti F., Hradec Králové 1039. Solin Frant. a spol., Saar 1050. Solin Václav a František, Koschtin 785. „Solo“ chemische Radiergummi-u. Farbstifte-Fabrik, Ges. m. b. H., Prag 664, 720. „Solo“ Kaö'eesurrogat - Unternehmung Ges. m. b. H., Brünn 1416. „Solo“ Vereinigte Čechoslovák. Zündholz- u. cliem. Fabriken A.-G., Prag 664, Barzdorf 631, České Budějovice 637, GroB-Aujezd 639, Groß-Hei-lendorf 639, Krasna 646, Kuntschitz 646. Leipnik 646, Schmicdcberg 671, Schiitten-liofen 671, Triesch 673, Trop-pau 674. Solpera Ignaz, Neuhaus 1274. Solvay-Werke, Nestomitz 650. Sommer Alfred, Alt-Leipa 11. Sommer Alfred (Bankier), Bhm.-Leipa 1490.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!