Compass 1909, I. Band - Page 47

Book title
Compass 1909, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns; Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren der Aktiengesellschaften und Sparkassen.
Consecutive pagination
47
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000050-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000050-47
Content
Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren. XXXIX Seite Csató Dr. Sándor, Máté Szalka............I. 584 Csató Dr. Zsigmond.............................II. 1197 Csavossy Béla v., KönHR., Grssgrd., Budapest, IV. Väczi-ut. 79, . . I. 452, 590, 1245 Csávossy Julius Baron..........................II. 1242 Cseh Ervin v., WGhR., Esseg.............I. 730 Cseh Joh........................................I. 502 Cseh Dr. Josef.................................II. 1246 Cseh Vilmos.....................................I. 501 Csekey Vilmos...................................I. 571 Csekonics Graf Andr., Budapest, IV. Zöldfa- ut. 26 I. 1186, II. 1245 Csellei Dr. Kálmán.............................II. 81 Csencjacz Jovan.................................I. 645 Csendes Lajos...................................I. 671 Csengeri Antal, Margittá........................I. 580 Csengery Lorand v., Budapest, IV. Petöfi- tér 1 I. 329 Csépai Jenő....................................II. 477 Csépi Daniel von, Komárom. . . I. 223, II. 1221 Csepreghy Béla, Mező-Keresztes..................I. 586 Cserha Károly................ ............. I. 541 Cserháti Jenő...........................II. 338, 1292 Cséri Herm., HKR., GR., Varannó ... I. 706 Csermák Ágoston................................II. 422 Cserniczky Johann..............................II. 108 Csernovics Agenor, Szeged.......................I. 661 Csernovics Dr. Didor v.........................II. 1170 Csernyánszky Imre, Dunaföldvár..................I. 513 Csernyus Elek...................................I. 698 Cserta Antal...................................II. 928 Csertán Károly..........................II. 1203, 1251 Cservény Antal.................................II. 1324 Czerveny Gustav.................................I. 729 Cserwenka Miklós...............................II. 754 Csesznák Benő II. 12 Csesznák Gyula..........................II. 16, 454 Csete Mihály....................................I. 607 Cseti Robert...................................II. 340 Csics Emerich...................................I. 609 Csiha Márton....................................I. 537 Csikár Antal II. 930 Csikay Imre II. 1207 Csiky Dénes.....................................I. 530 Csiky Gyula....................................II. 1253 Csiky jun. József, Kolozsvár....................1. 565 Csillag József v...............................II. 841 Csillag Koloman II. 520 Csillag Máté I. 461 Csillaghy György I. 622 Csillaghy Josef v.................... II. 760, 1172 Csillaghy Stephan II. 1172 Csipkés András......................I. 601, II. 757 Csiszár Gyula I, 565 Csiszer Dr. Mik I. 501 Csizér Mich I. 578 Csohány László v II. 1186 Csóka József II. 1169 Csöke Dr. Josef.....................I. 706, II. 1244 Csöke Franz v., Min,-R. Budapest, I. Lisznyay- u. U I. 442, 762, II. 1048, 1222 Csolnoky Dr. Ferencz II. 931 Csongor György II. 921 Csongvay de Maroscsesztve et Csegez Ludwig, Marosvásárhely ... I. 115, II. 230 Csonka Árpád II. 513 Csonka Lajos I. 510 Csorba de Szakácsi Eduard v., könR., Kaposvár...................I. 114, 223, 450, 550 Csöreg Károly I. 552 Csorvássy Balázs II. 561 Csúcs Antal I. 667 Csttdör Lajos I. 596 Csuka Domokos I. 577 Seite Csukay Gyula ................................II. 1194 Csullag Mihály................................II. 623 Csursin W. Nikolaus, Pancsova..................I. 115 Csury Dr. Jenő v. Sekt. R. . . I. 762, II. 1216 Csuts József, Maros Illye......................I. 581 Cubelié Filip..................................I. 733 öuk Nikolaus, Agram............................I. 725 Cukor Béla.....................................I. 453 Cunradi Eugen, R. d. bayr. Mich.-O. I. Fiume. II. 556, 577, 1324 Currie Laurence................................I. 1214 Curró Baron Rosario, Triest, Via Fonta-none 5 . . . . I. 427, 1086, II. 63, 836, 837 čutic Josef, Vinkovce..........................I. 751 Cutsem Albert van.............................II. 75 Cvetkovió Stevo................................I. 756 Cvetkovics Anton, GR., Csáktornya ... I. 500 Cwiklicer Dr. Ludwig, Dobromil.................I. 792 Cybulski Julius . . II. 310 Cyvin Dr. Anton, Kolin.........................H. 884 Cyvin Dr. Josef, Klagenfurt, Alter Platz 34, Concipist I. 300 Czabán János...................................I. 666 Czajkowski Dr. Felix, Krosno I. 830 Czakó Emil...........................I. 442, II. 913 Czakó Ignáz...................................II. 82 Czárán Márton I. 476 Czecsioneszku Sándor II. 1244 Czecz-Lindenwald Karl v II. 1108 Czeezowiczko Rudolf II. 1138 Czeczowiczka Salamon, Partschendorf . .II. 199 Czedik Otto Freiherr v. Bründelsberg und Eysenburg, Wien, VI. Magdalenenstr. 24 u. Weidlingaull. 36, 1005, 1069, 1076, 1099, 1105 Czeglédy Dr. Mihály, Debreczin...............I. 506 Czeiczner Ferdinand..........................II. 1119 Czeidler Otto II. 917 Czeiner Nándor................................II. 107 Czeke Gustav v...............................II. 1204 Czekelius Aurel...............................II. 317 Czekelius Dr. Daniel.........................I. 335 Czell Karl, Kronstadt (Brassó)...............I. 114 Czell Lörincz................................I. 714 Czell Dr. Wilh...............................H. 895 Czepiczka Josef..............................I. 424 Czermak Carl.................................I. 1093 Czermak Franz................................II. 383 Czermak Gustav................................II. 883 Czermak Karl, Ober-Ing.......................II. 171 Czermann József............................... . I. 497 Czerneczky Aladár Dr..........................II. 66 Czerneczky Gyulané...........................II. 66 Czernin Theobald Graf II. 1067 Czerny Heinrich, Rzeszów.......................I. 113 Czerny v. Schwarzenberg Kasimir . . . .II. 1079 Czervesz Mátyás..............................I. 680 Czerwenka Ludwig.....................I. 407, II. 398 Czerweny Franz, Wien, IX., Althanplatz 6 H. 444, 454 Czerweny Robert II. 444 Czettel Julius, KmzlR., RFJO., GVKmK., HKR., Budapest, VII. Stefania-ut 38 II. 69, 740, 748, 1213, 1244, 1244 Czettl József II. 557 Czeypek Josef St., Újvidék..............I. 116, 702 Czibur Bertalan, Nagy Mihály, Kossut Lajosgasse I. 605 Czieger Gyula I. 686 Cziffra Gregor, Großwardein I. 115 Czinczár Adolf, Gyula, Com. Békás I. 535, II. 847 Cziner Dr. Armin, Wien........................II. 8 Cziner Dr. Miksa..............................II. 928 Cziraky Graf Antal, Budapest, IV. Ferenczick-tér 9.............................. I. 665, H. 1176
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!