Compass 1909, I. Band - Page 139

Book title
Compass 1909, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns; Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren der Aktiengesellschaften und Sparkassen.
Consecutive pagination
139
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000050-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000050-139
Content
Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren. CXXXI Seite Szabó Béla (Albert), Gyöngyös I. 488, 532, II. 925 Szabó Elemér, Hajdudorog I. 537 Szabó Emil.............................................I. 607 Szabó Dr. Ferencz......................................I. 639 Szabó Ferencz II. 915 Szabó Géza............................................II. 1181 Szabó Dr. Imre II. 230, 929, 1193 Szabó Dr. István.......................................I. 672 Szabó János..............................I. 454, 558 Szabó János v., Hajdú Böszörmény ... I. 536 Szabó János U II. 847 Szabó Jenő (Eugen) v. I. 227, II. 72, 615, 620, 1173, 1175, 1181, 1189, 1192, 1194, 1195, 1198, 1208, 1212, 1220, 1221, 1224, 1227, 1228, 1234, 1236, 1237, 1241, 1242, 1251, 1253, 1253, 1254, 1350 Szibó Josef II. 1178 Szabó Karl II. 216 Szabó Dr. Károly I. 641 Szabó Koloman (Kálmán), Bebreczen I. 114, 268, II. 559, 559, 680, 1187 Szabó Lajos II. 914 Szabó Dr. László......................................II. 628 Szabó Dr. László v. Iván; os........................I. 555 Szabó Marcell II. 916 Szabó Sándor..............................I. 5(2, 537 Szabó Stefan v. . . II. 413 Szabó Stefan, Török-Szt.-Miklos . . . .II. 568 Szabó v. Nára Ladislaus, Steinamanger . I. 116 Szabó Zoltán..........................I. 476, II. 78 Szabolcsi Miksa.......................................II. 752 Szabolesy Dr. Antal...................................II. 488 Száhlender Karl II. 1216 Szajbély Julius v. (Gyula v.), KönHR, Budapest, Eötvös-u. 14 I. 641, II. 77, 78, 107, 166, 335, 914, 1133, 1180, 1187, 1194, 1203, 1228, 1240, 1250, 1251, 1357 Szájbély Coloman v., HB., REKIII., Budapest, VIII. Üllői-u. 2. . . 11.1048,1192,1230, 1234, 1236, 1246, 1247 Szajna Dr. Paul Ladislaus, Drobobycz . . I. 111 Szakmáry Jenő., II. 16 Szakolczai Dr. Árpád, Budapest, V. Báthory- utcza 8.....................II. 227, 229, 476, 916 Szála Vazu, Vaskóh I. 707 Szalacsy de Szalacs Dr. Ludwig, Győr I. 114, II. 529 Szalai Adolf II. 341 Szalai Béla, Budapest, V. Váczikörut 32 I. 442, II. 76, 78, 663, 913, 921, 1188, 1203 Szalai Ödön II. 752 Szalai Tivadar II. 479 Szalavszky Gyula, WGH, MgnhJI., KIKVStO , Melcsicz...........................I. 695, II. 899 Szalay Dr. Géza, Temesvár I. 682 Szalay Edmund, de Kiskámon, Könít., Pozsony I. 116, II. 457, 849, 1246 Szalay Heinrich II. 338 Szalay Jokann, Szolnok...............I. 116, 676 Szalay József I. 626, .II. 750 Szalay Károly v I. 477 Szalay Ladislaus v II. 440 Szalay v. Ladislaus (Dr.), Kassa . . I. 114, 553 Szalay Ludwig I. 702 Szalay Dr. Mihály II. 750 Szalay Péter v., Budapest, Dorottya-u. 12 II. 1254, 1335 Szallay László,...........................v..........................II. 80, 699 Szálkái Sándor .......................................II. 226 Szálkái Zoltán, Mátészalka, Com. Szatmár II. 226 Szálkái Zsigmond......................................II. 226 Szalontay Miklós I. 695 Szamuely Aurél II. £82 Seite Szana Zsigmond, Temesvár..................I. 684, 730 Szantay Lajos........................................................I. 476 Szántbó Elek.........................................................I. 472 Szánthó Friedrich....................................................I. 683 Szantits Károly.....................................................II. 671 Szántó Bernhard.....................................................II. 915 Szántó Dr. Ad........................................................I. 671 Szántó Aladár........................................................I. 243 Szántó Ferencz......................................................II. 453 Szántó Friedrich (Frigyes), Budapest, II. Fő-utcza 73 I. 219, 685, II. 744, 1176, 1189, 1191, 1203, 1209, 1216, 1229, 1240, 1247, 1252 Szántó Győző II. 78 Szántó Dr. Lajos.........................II. 624, 625 Szántó Pál, Kaposvár.................................................I. 550 Szántó Dr, Samu................... I. 502, II. 528 Szántó Victor, Debreczin ... I. 114, II. 668 Szapáry Graf György, Budapest, IV. Korona- herczeg-u. 16 II. 1211 Szápáry Gráf Iván I. 1201 Szápáry Graf Ladislaus II. 324 Szapáry Graf Pál, Budapest, IV. Széps-u. 6 H. 14, 14, 344, 924, 1335, 1344 Szappanos Alexius II. 562 Szappanos Elek jun...................................................I. 555 Szappanos Elek sen..................................................II. 345 Szappanos János ... I. 555 Szappanyos Dr. Gerö II. 750 Szapponos Sándor, Nagy-Kőrös, I. 602, II. 107 Szapponos Stefan II. 562 Szárics Géza II. 1173 Szarski Dr. Heinrich, HKR., GR , Krakau, Ringplatz 6 I. 111 Szarvady Ludwig, KmzlR., StR., PHK., Szeged I. 116, 662 Szász Béla ..............................II. 628, 1294 Szász Ernő II. 851 Szász József I. 695 Szász Károly II. 454 Szathmáry Jul. v., KönR., Arad, Boros Beni- Platz 10 I. 266 Szathmáry Michael v I. 265 Szatkmáry-Mezey Andor I. 476 Szatkowski Heinrich I. 1124 Szatóry Gyula I. 512 Szauter Gustav, Pécs I. 116 Szavadill József I. 475 Szávits Miklós II. 1251 Szávits Szilárd I. 485 Szavkulitz László....................................................I. 4S5 Szavoszt Alfons II- 1321 Szczepánski Piotr I. 423 Szczyrbula Jakob I. 1081 Szebenyi Dr. Antal, Budapest, I. krisztina körút 111.............................II. 749, 753 Széchényi Graf Aladár ...................II. 897, 1318 Széchényi Graf Andor Pál . . .II. 12, 1228 Széchényi Graf Béla, wirkl. GhR., Budapest, II. Lánczhid-u. 19 I. 227 Széchényi Graf Bertalan.............................................II. 1228 Széchényi Graf Emil, Obergespan II. 12, 343, 929 Széchényi Graf Ernő.................................................II. 1239 Széchényi Graf Géza, Visonta-Czokonya, MagnhM II. 418, 923, 1228 Széchényi Graf Jenő ................................................II. 79 Széchényi Graf Sándor, Budapest, IV. deák- Ferencz-u. 1.....................I. 81, 664, 1050 Széchényi Esz. Theodor Graf.........................................II. 950 Széchényi Graf Vietor . . I. 1202, II. 229, 554 Szóchy Dr. Ákos I. 563 Széesi Illés.............................II. 71, 74 Szécsi Eduard, Szeged ..............................................I. 116 Szécsi Dr. Kálmán II. 333, 454, 1334 IX*
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!