Compass 1908, I. Band - Page 153

Book title
Compass 1908, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns; Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren der Aktiengesellschaften und Sparkassen.
Consecutive pagination
153
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000048-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000048-153
Content
Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren. CXLV Wolfrum Otto, Wien, XVIII. Carl Ludwigstraße 50...............I. 106, II. 143, 149, Wolfsolin Gustav...........................II. Wolkenfeld Jakob.............................I. Wolkenstein-Trostburg Exz. Engelbert Graf, GbR., LAbg., Sommer: Wildstein b. Eger, Winter: Prag, Badg. 11....................II. Wolkenstein-Trostburg Oswald Graf, GbR., Grssgrd., Bodrog Keresxtur................II. Wolkenstein-Trostburg Wilhelm Graf. . II. Wollák Soma..................................I. Wollheim Ludwig, Wien, Opernring 1 I. 352, 367, II. 192, 274, 505, 797, Wollner Wilhelm, Wien, I. Wollzeile 14, II. 502, 503, 504, Seite 398 335 701 1312 1322 464 936 509 Wolski Eustachius Ritter v., Jaroslau . . I. 118 Wopelka Joh..........................................................II. 1091 Worel Ludwig I- 1087 Wörner Adolf, Budapest, VII. Damjanich-u. 56 II. 1262, 1265, 1266 Wosching J. György....................................................I. 693 Wostry Karl..........................................................II. 870 Wotitzky Alois, Pilsen................................................I. 378 Wottitz Gustav, HER., GR., Győr Arpád ut20 II. 76, 319, 683 Wottitz Carl (Károly), Győr GR., Andrássy ut 22 .............1. 115, 524, II. 76, 319, 411 Woutres Ch............................................................H. 470 Wozniak Johann........................................................I. 1062 Wrabetz Karl, Wien, VII. Riehterg. 9 I. 417, 1096 Wrázda Baron Alfred v................................................II. 1091 Wrede Alfred Fürst I. 417, II. 1232 Wretschko Dr. Math. Ritter v., MinR. i. P. I. 1084 Wucherer v. Huldenfeld Karl Freih. . . II. 1126 Wüllenweber Josua, Ing...............................................II. 1236 Wundsam Franz........................................................II. 1121 Wunsch Balthasar.....................................................II. 745 Wunsch Hans, Wien, XXI. Jägerstraße 31 II. 502, 503 Wünsch Otto..........................................................II. 76 Wurdinger Engelb., Saaz...............................................I. 114 Wurm Alois...........................................................II. 36 Wurm Karl, Linz, Donaustr. 7 .... II. 816 Wurmbrand-Stuppach Wilhelm Grafl. 279, II. 206 Wurmfeld Alfred, Teplitz I. 341 Wurmfeld David.......................................................II. 1100 Wurst Dr. Adolf, Kalusz I. 795 Wurst C. F...........................................................II. 188 Würstl Dr. Julius....................................................II. 596 Würtenberger Carl, Salzburg, Ludwig Victorplatz ..................................... I. 850 Würth Gábor Bene I. 694 Wušchke Franz, Freiberg I. 774 Wüster Eugen.........................................................II. 401 Wüstl Alois II. 302 Wuzel Friedrich, Nürnberg, Rennwegstr. 18 II. 893 Wuzel Konrad, Budapest, X. Szapáry-ut 31 H. 893 Wysoczaneki Eugen, Bgm., GVKmK., Sokai I. 858 Xydias Cav. Typaldo I. 1067 Xydias Dionysius F., Triest. .II. 508, 888, 1308 Yaxley György C.........................II. 1296, 1296 Ybl Dr. Felice....................................II. 407 Yperseb de Strihoú, R. von.........................I. 1190 Seite Zaba Stanislaus v., Grssgrd., Lemberg I. 113, 301 Zabel Robert, Engelsberg........................I. 772 Zabielski Anton................................II. 816 Zaboreczky Ferenez.............................II. 333 Zaborsky v. Wahlstätten Oskar Ritter . . I. 1063 Zaborszky Gyula II. 15 Zabranský A.....................................I. Ill Zabranský Joh., Budweis........................IT. 863 Žaček Dr. Johann.......................II. 1104, 1142 Zach P. Bruno, Leonfeld I. 811 Zach Wenzel, Oberplan 37........................I. 829 Zachar Anton...................................II. 58 Zachar Miecislaus...............................I. 294 Zachariás Béla.................................II. 446 Zachystal JDr. Dom..............................I. 314 Zádor Dr. János, Vácz I. 684, II. 558 Zádor Lajos....................................II. 548 Zádor v. Fenyér Ludwig, KönR., Debreczin I. 115, 223, 268, 445, II. 1167 Zadrovič Edmund.................................I. 722 Zafiropoulos G. P II. 509 Žagar Bogdan................................... I. 720 Zagar Jure, Otočac.............................II. 414 Zágoni Károly...................................I. 481 Zagorac Stefan, Kopreinitz......................I. 702 Zahar Dr. Ivan.................................II. 743 Zahejský Heinrich II. 391 Zahn Eduard Ritter v I. 1089 Zahn-Geigy F II. 1337 Záhony Heinrich Ritter v. . . .1, 1064, II. 883 Záhoř MDr. H I- 1144 Záhorský Jos II. 849 Zaitschek Alois.................................I. 455 Zaitschek Jaromír, Budapest, VI. Töréskorát 30 I. 455 Zajaczek Fr I- 1062 Zaje Dr. Ivan II. 10 Zaje Aug........................................I, 1157 Zákó István Dr............................ .II. 1154 Zákó Milan II. 1154 Zala Adolf, Budápest, V. Lipót-körut 13 I. 226, 460, II. 655, 683, 743, 899, 1170, 1211 Zaleski Jenő v I- 1182 Zamaróezy Antal, Trencsén Baán ... I. 677 Zamaróezy János.........................I. 677, II. 1195 Zamarski Ludwig C. . . II- 711 Zámbo Dr. Géza I- 548 Zamoyski Andreas Graf..........................II. 399 Zamoyski Franz Graf............................II- 506 Zamoyski Ladislaus Graf................II. 1064, 1104 Zampach Dr. Franz II. 1135 Zander Dr. Kurt........................II. 1333, 1316 Zanelli Durbino II- 887 Zang, Frau Gewerke Ludovica II. 163 Zangen Wilhelm, Rzeszów.........................I- ff4 Zappert Adolf, KaisR., Wien, IX. Liechten- steinstraße 11......................II. 498, 643 Zapsky Adolf J. Ritter v. Zap, Böhm. Trübau I. 759 Zara Josef Da I. 1067 Žardecki Boleslaw I. 420, II. 815 Zarotti di Lorenzo Nicolo, HKR., LAbg., IndR., Piran..................I. 422, II. 10, 1128 Záruba Anton II- 1095 Záruba Johann I. 412, II. 872 Záruba Josef II- 720 Zásteřa Karel, Časlau I- 765 Zatelli Francesco, Roveredo I- 113 Zathureczky István v., Nagy-Várad ... I. 598 Zathureczky Julius v., Kronstadt .... I. 115 Zatkovits Károly, Pfarrer, Nyitra - Zsam- bokreth I. 607 Zatloukal Johann, Aussig I- 341 Zatluker Ivan..................................II. 744 Zatureezky Dr. Johann I. 595 X
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!