Compass 1907, I. Band - Page 141

Book title
Compass 1907, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns; Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren der Aktiengesellschaften und Sparkassen.
Consecutive pagination
141
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000046-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000046-141
Content
Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren. CXXXVII Seite Žaček Dr. Johann........................II. 1046, 1083 Zach P. Bruno, Leonfeld......................I. 756 Zach Wenzel, Oberplan 37.....................I. 774 Zachar Anton.................................II. 50 Zachar Miecislaus............................I. 285 Zachariás Béla...............................II. 71 Zachin Socia.................................I. 446 Zachystal JDr. Dom. ........................I. 304 Zádor v. Fenyer Ludwig, Könlt., Debreezin I. 109, 217, 260, 443, II. 519, 1109 Zádor Dr. János, Vácz........................I. 639 Zafiropoulos G. P............................II. 481 Žagar Bogdan................................. I. 671 Zagorac Stefan, Koproinitz...................I. 656 Zahar Dr. Ivan...............................II. 703 Zahejský Heinrich............................II. 367 Zahn Eduard Ritter v.........................I. 1025 Zahn-Geigy P II. 1274 Záhoř MDr. H.................................. I. 1081 Záhorský Jos . .11. 800 Zaitschek Jaromir, Budapest, VI. Terés- körut 30...................................I. 436 Zajaczek Fr....................................I. 998 Zákó István Dr................................II. 1095 Zákó Milan....................................II. 1095 Zaleski Jenő v.................................I. 1119 Zala Adolf, Budapest, Y. Lipót-körut 13 I. 440, II. 847, 1111, 1151 Zamaróczy Antal, Trencsén Baán ... I. 633 Zamaróczy János II. 1136 Zamarski Ludwig II. 674 Zámbo Dr. Géza . I. 428, 487 Zamoyski Andreas Graf.........................II. 375 Zamoyski Ladislaus Graf............II. 1007, 1047 Zander Dr. Kurt.........................II. 1270, 1285 Zandt Ödön....................................II. 700 Zanelli Durbino II. 837 Zang August, Frau Gewerbe Ludovica. .11. 147 Zangen Wilhelm, Rzeszów I. 108 Zappert Adolf, KaisR., Wien, IX. Liechtensteinstraße il..........................II. 471, 611 Zapsky Adolf J. Ritter v. Zap, Böhm. Triibau I. 706 Zara Josef Da I. 1003 Žardecki Boleslaw...................I. 404, II. 769 Zarotti di Lorenzo Nicolo, HKR., LAbg., IndR., Piran I. 405, II. 5, 1071 Záruba Anton II. 1038 Záruba Johann.......................I. 396, II. 822 Záruba Josef..................................II. 682 Zásteřa Karel, Caslau I. 701 Zatelli Francesco, Roveredo I. 109 Zathureczky Gyula, Erdövidék...................I. 454 Zathureczky István v., Nagy-Várad ... I. 564 Zathureczky Julius v., Kronstadt .... I. 109 Zatkovits Károly, Pfarrer, Ny i tra Zsam- bokreth I. 572 Zatloukal Johann, Aussig I. 329 Zatluka Iván. . I. 671 Zaunegger Josef, Grieskirchen..................I. 729 Zavatzky Szilard, Eperjés, Kossut ut 16 .II. 581 Zaviska Antal.................................II. 1166 Závřel Fr.....................................II. 377 Zay Adolf.....................................II. 865 Zbierzclionesky Dr. Franjo, Slatina ... I. 676 Zboray Julius..................................I. 409 Zboray Dr. Miklós II. 697 Zdekauer Dr. Konrad R. v., Sekt.R. ... I. 1020 Zdiarslcy Job., Prachatitz.... I. 781, II. 1082 Zdrahal Josef II. 366 Zebisch Donat, Zettlitz b. Karlsbad . . .II. 87 Zee Nikola, Kostajnica.........................I. 667 Zecbmeister Karl (Károly) Bgm., KönR., Győr, Vásártér 37 . . . . II. 69, 629, 1114 Zechnor Johann, Völkermarkt....................I. 814 Zedniček Johann..............................II. Zedník Wladimir..............................II. Zedrich Emil.................................II. Zedtwitz Karl Max Graf, Prag, III. Novodvorská ul. 1.......................I. 306, II. Zedtwitz Wilhelm Baron, Pruszka .... I. Zehetbauer Andreas, Kismarton.................I. Zehetmeyer Johann............................II. Zehetner Dr. Ferdinand, Sektionschef a. D., RLO., REKIIL, Wien, Siebensterng. 16a II. 940, Zeibig J. F.,:Nagy-SzebenI. 462, 560, II. 569. Zeidler Anton, Chodau.........................I. Zeis JDr. Emanuel (Tábor)................I. 203, Zeisehka Anton, Rudig.........................I. Zeisz Heinrich...............................II. Zelenay Alexander..............................v............................I. Zelenka Josef................................II. Zelenka Karl.................................II. Zeleňski Ludwig Ritter v., Krakau . . . I. Zelinka Dr. Emanuel, Tischnowitz. . . . I. Zeller Jakab..................................I. Zeller János .................................I. Zeller Julius................................II. Zeller Ludwig, PHK., IndR., Salzburg, Faberstr. 6'................................I. Zöllner Karl, RechgR,.........................I. Zeman Václav............................II. 355, Zemsauer Karl, Pottenstein....................I. Zemsky Frant., Tobitschau.....................I. Zemsky Johann, Mähr. Neustadt.................I. Zénczak Wladyslaw............................II. Zenker B., Albertham..........................I. Zenker Jul.................................. . I. Zentai Dr. David.............................II. Zentzytzki Eduard, Troppau, Franz Josefsplatz 7..................I. 109, 1001, II. 283, Zepeniag Dr. Peter............................I. Zepic Zvonimir..................II. 1127, 1146, Zeppelin Graf Eberhard.......................II. Zerbes Johann.................................I. Zerdik Lambert................................I. Zergenyi Dr. Jenő .... II. Zerhau Anton, Sandhübel, Öst.-Schles.. .II. Zetter Dr. Georg.............................II. Zettl Gustav, Sopron..........................I. Zeyk Daniel...................................I. Zeyk Josef Baron v...........................II. Zeyk Károly...................................I. Zgórski Dr. Alfred Ritter v., RegR., REKIII. Lemberg, Sakramentek 6 . . .1. 294, II. Zichy Graf Aladár.............................I. Zichy Graf Andor, Budapest, VII. Erzsébet- körut 53...............................II. 6, Zichy Graf Béla..............................II. Zichy Eugen Graf, WGhR........................I. Zichy Exz. Ferdinand Graf, Budapest, VIII. Szitovszky-tér. 2 . I. 416, 1105, II. 538, Zichy Graf Johann.............................I. Zichy jun. Graf Johann...................... . I. Zichy Karl Graf, de Zieh et Vásonykeö, Kassa.......................................I. Zichy Graf Nándor, Budapest, VII. Szitovszky- tér. 2 II. 693, Zichy Graf Rafael............................II. Zichy Graf Wladimir...........................I. Zichy-Ferraris Graf Manó.....................II. Zickler Prof. Karl, Brünn, Augustinerg. 14 II. Ziegele E., Pilsen...........................II. Zieleniewski Edmund, HKR., IndR., Ing., Krakau, ul. Krowoderska 65.................II. Zielinski Dr. Szilard, Budapest, V. Alkot- mány-u. 31.....................II. 1113, 1150, Zielinski Lad. Ritter v., Iwanezany . . .II. Seite 411 680 817 149 586 518 821 969 1206 712 804 792 348 633 836 682 107 808 520 478 472 108 1030 807 781 808 762 769 697 1011 11 821 644 1154 492 504 661 12 683 418 111 551 207 524 278 607 823 1120 993 981 1105 607 110 697 616 642 1233 1174 281 375 1159 1070
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!