Compass 1907, I. Band - Page 127

Book title
Compass 1907, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns; Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren der Aktiengesellschaften und Sparkassen.
Consecutive pagination
127
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000046-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000046-127
Content
Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren. CXXIII Seite Széchényi Graf Aladár ..............................II. 1229 Széchényi Graf Andor Pál................II. 6, 1146 Széchényi Graf Béla, wirkl. GhR., Budapest, II. Lánczhid-u. 19 I. 220 Széchényi Graf Bertalan......................II. 1146 Széchény Graf Domokos...................II. 70, 387 Széchényi Graf Emanuel (Máno)................II. 289 Széchényi Graf Emil, Okergespan . . II. 6, 853 Széchényi Graf Ernő.................................II. 1156 Széchényi Graf Géza, Visonta-Czokonya, MagnhM...............................II. 384, 1146 Széchényi Graf Jenő.....................................................................II. 69 Széchényi Graf Sándor, Budapest, IV. deák- Ferencz-u. 1......................................I. 606 Széchényi Dr Tamás .................................II. 1116 Széchényi Exz. Theodor Graf....................II. 870 Széchényi Graf Victor...............................II. 205 Széchy Dr. Ákos . .................................II. 491 Szécsi Eduard, Szeged . . I. 111 Szécsi Dr. Kálmán...................................II. 1245 SzécsiLudwig, Budapest,VIII. fhg. Sándor-u. 2 .1. 254, 408 Szécsi Paul, Budapest, V. Tükör-utcza 4 I. 216 II. 62, 65, 310, 416, 484, 777, 1122, 1127 Szedlacsek Johann I. 449 Szedő Daniel........................................II. 297 Szedresy Antal, Szépliget ...........................I. 612 Szeffer Jenő, Putnok.................................I. 586 Szegedi Albert, Rákos-Keresztur, Com. Pest I. 586, II. 694 Szegedy v. Mezöszeged Béla...........................I. 592 Szegedy Georg v., Kämmerer, Grssgrd., Acsád 1.111, 1105, 11. 885 Szegedy György .11. 1104 Szegedy Julius, Máramarossziget . . I. 110, 535 Szegedy-Ensch Karl Baron, Steinamanger I. Ill, II. 648 Szegő Bodog II. 620 Szegő Ede, Kolozsvár I. 523 Szegő László, Eger, Ungarn I. 480 Szegvári Ernő II. 67 Szeibert János II. 71 Szeifricz Anton, Pécs I. 111 Székács Antal II. 89 Szekelius Aurel, Budapest II. 286 Székely Franz (Ferencz), Budapest, IV. Calvin-tér 4 I. 233, II. 56, 65, 690, 691, 774, 839, 841 Székely Dr. György (Georg), Budapest, VIII. Mária-u. 7.............I. 428, II. 419, 594, 617 Székely Giuseppe II. 840 Székely jun. Ignacz II. 56, 622, 1369 Székely Károly I. 627 Székely Lajos II. 1104 Székely Dr. Max (Miksa), Budapest, V. Vrinyi-u. 16 .......................II. 487, 647 Székely Mihály I. 421, 623, 846 Székely Tivadar.....................I. 437, II. 1145 Székely Viktor .II. 695 Székely-Dobey Géza II. 693 Szekér Gyula II. 1115 Szekerka Miklós.................* I. 625 Szekrényessy Arpád II. 1100 Szekula Ákos, Kolozsvár I. 524 Szekula Julius II, 1104, 1113 Szekulisz Jul I. 1080 Szeleczki János, Czeglód................II. 68, 519 Szelenyi Dr. Áládar, Budapest, VI. Teréz-kőrut 10 . . II. 865, 1100, 1141, 1155 Szeless do Kis-Játz Dr. Josef, Kecskemét I. 110 Szeless Dr. Josef v., Budapest, VIII. Pannónia szálló......................... I. 216, II. 523 Szeli Arnold II. 847 Széli Ignatz v I. 440 Szeli Imre • . . . .EL Szeli János...................................II. Széli Dr. Kálmán...............................I. Széli Michael.................................II. Széli Ödön.....................................I. Szembek Graf Stephan..........................II. Szemes Moriz...................................I. Szemző János..........................I. 927,11. Szemző Károly.................................II. Szende David............................... .11. Szende Kari, Budapest, V. Mária Valéria-u. 10 I. 1105, Szende Lipót..................................II. Szende Ludwig (Lajos)..................II. 198, Szende Max.....................................I. Szende Philipp.................................I. Szendelbach József.............................I. Szendröi Maurus...............................II. Szenes József .... II. 1122, 1127, 1158, Szenkovits Antal...............................I. Szentandrási István............................I. Szentgyörgyi Dr. Adolf, Szobráncz ... I. Szent Györgyi Albert v........................II. Szent Györgyi Gerö.............................I. Szentgyörgy, Mózes............................II. Szent Györgyi Vilmos..........................II. Szentimrei Káróly.............................II. Szent-Jványi Antal J., Gölniczbánya . . I. Szentiványi Arpád..............................I. Szentiványi Dr. Arpád.........................II. Szent Ivanyi jun. József......................II. Szent-Iványi Miklós, KönR., Sepsiszentgyőrgy I. 594, n. Szent-Iványi Oszkár............................I. Szent-Királyi v. Ér.-Szent-Király Theodor, Debreczin...................................I. Szente Dr. Julius (Gyula), Budapest, IV. veres-pálne-u. 36 ... I. 1124, 1127, II. Szentkereszty Báron Béla, Budapest, VIII. horánszky-u. 15 .............1. 594, II. 616, Szentkereszty György Baron....................II. Szentkirályi Dr. Lajos.........................I. Szentkirályi Tivadar..........................II. Szentmiklossy Dr. Elemér . II. 1121, 1142, Szentpáli Dr. István ... I. 630, II. 1133,» Szentpály Stefan...............................I. Sz. Péter David................................I. Szentpétery Károly.............................I. Szentpétery Dr. Kristóf........................I. Szepessy Anton . .............................I. Szeptycki Metropolit Graf Andreas. ... I. Szerb Georg v. RAbg. Budapest, Kecskeméti- utcza 14............................I. '247, Szerb Henrik...........................II. 839, Szerdahelyi Ag................................ I. Szerdahelyi Dr. Eugen ........................II. Szereday Aladar, Kolozsvár.....................I. Szerelemhegyi Dr. Károly. ... I. 518, II. Szerencs János.........................II. 1116, Szesztay László...............................II. Szévald Móricz.................................I. Szeybold János.................................I. Szeybold Kálmán................................I. Szeyffert Karl................................II. Szidon jun. Samu...............................I. Szigethy Dr. Elemér............................I. Szigethy Ferencz...............................I. Szigethy Zoltán, Huszt.........................I. Szijj Beni G...................................I. Szikes Endre, Hajdu-Böszörmeny . . . . I. Sziklásy István...............................II. Szikszay András...............................II. Szikszay József .............................. I. Seite 12 850 548 629 505 613 1114 1095 1096 1156 1116 1116 648 410 415 1210 850 1164 569 541 616 61 476 854 585 68 493 1121 699 8 1100 449 109 304 1100 848 630 519 1157 1206 501 518 555 494 261 1015 425 844 469 885 524 1157 1128 1373 619 568 522 65 442 647 560 504 573 499 384 1373 56 9
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!