Compass 1906, I. Band - Page 112

Book title
Compass 1906, I. Band
Book description
Ausführliche Darstellung und Statistik der österreichisch-ungarischen Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens sowie der Genossenschaften; Übersicht über die Finanzen Österreich-Ungarns; Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren der Aktiengesellschaften und Sparkassen.
Consecutive pagination
112
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000043-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000043-112
Content
CVIII Verzeichnis der Verwaltungsräte und Direktoren. Seite Szajbely Dr. Julius v. (Gyula v.) I. 573, II. 68, 314, 820, 1035, 1078, 1087, 1092, 1134, 1143, 1144, 1245 Szájbély Dr. Kálmán II. 1090, 1091, 1129 1140, 1141 Szakmáry Jenő.,................................H. 11 Szakolczai Dr. Arpád.....................H- 208, 441 Szalai Béla, Budapest, V. Vácikörut 46 I. 413, II. 819, 824 Szalai Tivadar................................II- 443 Szalavszky Gyula. ... I. 617, II. 809, 1230 Szalay Béla...................................II- 70 Szalay de Kiskámon Eduard, Pressburg . I. 113 Szalay Edmund v. . . .II. 423, 1140, 1183, 1232 Szalay Perencz.................................I- 626 Szalay Johann, Szolnok...................I- 113, 601 Szalay József.................................II- 684 Szalay Ladislaus (Dr.), Kassa. ... I. 112, 419 Szalay Louis................................ II- 317 Szalay Dr. Mihály.............................II- 684 Szalay Péter II- 1146, 1221 Szálkái Sándor.......................I. 52ŕ, II. 2u7 Szálkái Zoltán.......................I. 525, II. 207 Szálkái Zsigmond..............................II- 207 Szalontay Miklós...............................I- 617 Szamuely Aurel.................................I- 625 Szana Zsigmond................................II- 423 Szánthó Elek...................................I. 433 Szántó Dr. Ad..................................I. 598 Szántó Friedrich (Frigyes) .1. 215, II. 678, 1076, 1133, 1141, 1145 Szántó Dr. Lajos..............................II. 580 Szántó Victor, Debreczin.......................I. 111 Szapáry Graf György.....................II. 527, 1109 Szápáry Graf Iván..............................I. 1085 Szapáry Graf Pál .... II. 9, 309, 1221, 1233 Szaplonczay Miklós.............................I. 522 Szappanos Alexius.............................II. 521 Szapponos Sándor.....................I. 541, II. 91 Szapponos Stefan..............................II. 521 Szarski Dr. Heinrich, IIKR., GR , Krakau, Ringplatz 6 ..........................1. 109, 1009 Szarvady Ludwig, KmzlR., PHK., Szeged I. 113, 589, II. 830 Szász Robert..................................II. 1108 Szatmáry Béla v., MinR. . . . II. 295, 1092 Szathmáry Jul. v., KönR., Arad, Boros Beni- Platz 10 I. 259, II. 1069 Szathmáry Michael v............................I. 258 Szatóry Gyula..................................I. 465 Szauter Gustav, Pécs...........................I. 113 Szávits Miklós ...............................II. 1143 Szavoszt Alfons...............................II- 1208 Szcpepánski Piotr..............................I. 396 Szczerbicki Franz Ritter v. . II. 561, 1009, 1017 Szczyrbula Jakob...............................I. 965 Szebenyi Dr. Antal......................II. 682, 686 Széchényi Graf Andor Pál......................II. 7 Széchényi Graf Aladár ........................II. 1205 Széchényi Graf Béla, wirkl. GhR. I. 223, II. 514 Széchény Graf Domokos.........................II. 71 Széchényi Graf Emanuel........................II. 299 Széchényi Graf Emerich I. 408, 1087, II. 7, 806, 1097 Széchényi Graf Emil, Obergespan . . II. 7, 830 Széchenyi Graf Ernő...........................II. 1132 Széchényi Graf Géza.....................II. 391, 1073 Széchényi Graf Jenő II. 69 Széchényi Graf István II. 822, 1097 Széchényi Graf Máno II. 394 Széchényi Graf Sándor I. 591, II. 71 Széchényi Dr Tamás II. 1093 Széchényi Exz. Theodor Graf II. 846 Szécsányi Vilmos I. 548 Seite Szécsi Eduard, Szeged I. 113- Szécsi Dr. Kálmán.......................................................II. 1221 Szécsi Ludwig.............................I. 255, 401 Szécsi Paul, Budapest, V. Tiikör-utcza 4 I. 219 II. 63, 319, 420, 484, 485, 759, 1099, 1103, 1221 Szedlacsek Johann I. 438 Szedő Dániel II. 306 Szefkü György I. 1090 Szegedi Albert .......................I. 571, II. 683 Szegedy Georg v., Grssgrd., Acsád I. 113, 1071, II. 862, 1082 Szegedy Julius, Máramarossziget . . I. 112, 522 Szegedy-Ensch Karl Baron, Steinamanger I. 113, II. 640 Szegedy v. Mezöszeged Béla I. 577 Szegő Bodog II. 615 Szegvári Ernő .... II. 68 Szeibert János......................................................II. 71 Szeifricz Anton, Pécs I. 113 Székács Antal...........................................................II. 89 Székely Franz (Ferencz) I. 235, II. 52, 681, 820, 1100, 1338 Székely Dr. György (Georg) I. 419, 579, II. 422 Szekely Giuseppe........................................................II. 819 Szekely Dr. István......................................................II. 688 Szekely jun. Ignacz . . . •.............................II. 57 Szekely Károly......................................................I. 612 Szekely Lajos...........................................................II. 1100 Szekely Dr. Max (Miksa)...................II. 488, 639 Szekely Mihály I. 413 Székely Tivadar II. 1122 Székely de Kilyén Dr. Georg II. 613 Szekerka Miklós I. 610 Szekrényessy Arpád II. 1078 Szekula Julius II. 1091 Szekulisz Jul I. 1046 Szeleczky János, Czegléd..................II. 68, 517 Szelenyi Dr. Áládar..............II. 1078, 1118, 1131 Szeles de Kis-Játz Koloman, Kecskemét . I. 112 Szeless do Kis-Játz Dr. Josef, Kecskemét I. 112 Szeless Dr. Josef v I. 219, II. 521 Széli Ignatz..............................I. 429, 954 Szell Imre........................• . . . .11. 13 Széli Dr. Kálmán.........................................................I- 534 Széli Michael...........................................................II. 624 Széli Ödön von, Iglo, Deák Ferencztér 50 I. 492, II. 10 Szemes Moriz.............................................................I. 1080 Szemző János I. 954 Szemzó Karoly...........................................................II. 1073 Szende David .II. 1132 Szende Karl...............................I. 1071, 1082 Szende Lipót............................................................II. 1093 Szende Ludwig II. 200 Szende Max...............................................................I. 402 Szendröi Maurus II. 827 Szenes József .... II. 1099, 1103, 1134, 1141 Szenkovits Antal......................I. 555, II. 518 Szentandrási István I. 527 Szent Györgyi Albert v..................................................II. 62 Szent Györgyi Gerö.......................................................I- 464 Szent Györgyi Vilmos....................................................II- 583 Szent Ivanyi sen. József................................................II- 9 Szent-Iványi Miklós, KönR., Sepsiszentgyőrgy I. 579, II. 1079 Szent-Iványi Oszkár I- 438 Szent-Királyi v. Ér.-Szent-Király Theodor, Debreczin..........................I. Ill, II- 518 Szente Dr. Julius (Gyula). . II. 314, 1101, 1103 Szentgyörgy, Mózes II. 830 Szentiváuyi Arpád I- 1087 Szentkereszty Baron Béla . .1. 579, II. 612, 1079 Szentkereszty György....................................................II. 825 Szentkirályi Dr. Lajos...................................................I- 614
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!