Compass 1915, IV. Band - Page 504

Book title
Compass 1915, IV. Band
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
504
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000028-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000028-504
Content
130 Zohsee—Zywiec. Zohsec, Bhm., ^o-'- Landskron, 500 Ew., BH. u. GB. Landskron, HK. Prag. 1344, 1037, 2080. 2103, 2173. Zolklew,'Gal., <3o\ T «• 8970 Ew., BII. u. GB. Zolkiew, HK. Lemberg. GO. 250, 738, 13443.1350, 1400, 1572, 1037, 2554. Zoll, Krain, > 130 Ew., BH- Adelsberg, GB. Wippach, HK. Laibach, 1572, 1637. Zolldorf, Bhm., Weißwasser, 300 Ew., BH- Münchengrätz, GB. Weißwasser, HK. Reichenberg. 1732. 1 Zollhaus, Bhm., Krima, 00 Ew., BH. u. . GB. Komotau, HK. Eger. 1344, 1572. 1637. Žolnia, Gal., 1572. Zop. Mhr., 'ZqJ Holleschau, 340 Ew., BH. u. GB. Hoíleschau, HK. Olmiitz. 09. Zöptau, Mhr., ^q/, Y u. pp, 1350 Ew., BH. Mähr. Schönberg, GB. Wiesenberg. HK. OlmUtz. 325, 614, 1000. Zossen, Sehles., ^cý, 940 Ew., BH. Freudenthal, GB. Bennisch, * HK. Troppau. 900, 2325. Zruč, Bhm., ?.o', T u. PP, 730 Ew., BH. Ledeč, GB. Unterkralowitz, HK. Prag. 900. Zubracze, Gal., (3o/ Cisna, 250 Ew., BH. Liská, GB. Baligród, HK. Lemberg. 1732. Zubři, Mhr., ‘Zol u. Y> 3890 Ew., BH. Walla-chisch Meseritsch, GB. Rožnau. HK. Olmätz. 2080. Zubrza, Gal., ?&) Sichów, 1100 Ew., BH., GB. u. HK. Lemberg. 1026. Zuckmantel. Schles., ^cv, Y u. pp. 4330 Ew., BH. Freiwaldau, GB. Zuckmantel, HK. Troppau. 69, 203, 014, 1009, 1041, 1637, 1732, 1819, 1852, 1992, 2086, 2173. Zuckmantel bei Teplitz, Bhm.. ^cy u. Y> 3450 Ew., BH. u. GB. Teplitz. HK. Reichenberg. 250, 251, 325, 350, 738, 1124, 1359, 1394. Zuczka, Gal. 1009. Zuczka, Buk., Alt-Zuczka, s- a. Alt-Zuczka. 2399. Zukow, Gal., <3o-r Obertyn, 2210 Ew., BH. Horodenka, GB. Obertyn, HK. Lemberg. v 960, 1020. Žulb, Mhr , Joslowitz, 1330 Ew., BH. Znaim, GB. Joslowitz, HK. Brtlnn. 1344, v 2382. Žumberg, Bhm., <3o-', 520 Ew., BH. Chrudim, GB. Nassaberg, HK. Prag. 203. Žurawce, Gal., Lubycza królewska, 1980 Ew., BH. Rawa Ruska, GB. Uhnów. HK. ^Lemberg. 1009. Zůrawin, Gal., QqJ Lůtowiska, 560 Ew., BH. Liško, GB. Lůtowiska, HK. Lemberg. 1572. Zwardon, Gal., <30^ Y u. pp, 202 Ew. BH. Saybüsch, GB. Milówka, HK. Krakau. 1637. Zwatzhof, Krnt., <3' Werměřitz. 330 Ew., BH. u. GB. Selean, HK. Budweis. 1637. Zwischenwässern, Krain,
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!