Compass 1915, IV. Band - Page 502

Book title
Compass 1915, IV. Band
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Österreich-Ungarns nach 15 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
502
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Glossary
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000028-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000028-502
Content
128 Zamost—Zelking. Zamost. Bhm., go7 Krásko, 380 Ew., BH. u. GB. Jungbunzlau, HK. Reichenberg. 737,1343. Zamostie Buk., go7 Karapcziu a. Czeremosch, 1521 Ew., BH. u GB Waschkouta a. Czere-mosch, HK. Czernowitz. 1343. Zamrsk, Bhm., go', Y u. , 520 Ew., BH. u. GB. Hohenmauth, HK. Prag. 2085. Zangthal, Stmk., go7 Voitsberg, 90 Ew., BH. u. GB. Voitsberg, HK. Graz. 324. Zap, Bhm., go7 Brandeis a. E., 510 Ew., BH. u. GB. Brandeis a. E., HK. Prag. 1343. Zara, Dalm., go7, Y> 12.100 Ew., BH., GB. u. HK. Zara. 250, 737, 926, 1008, 1026, 1028, 1041, 1123, 1252, 1269, 1343, 1359, 1394, 14 56, 1510, 1/31, 1819, 1939, 1992, 23/5, 2451, 2554. Zářeč, Bhm., go7 Horaždowtiz, 530 Ew., BH. Strakonitz, GB. • Horaždowitz, HK. Pilsen. 1343. Žarowitz, Bhm., 68. Zarszyn, Gal., 1052 Ew., BH. u. GB. Sanok, HK. Lemberg. 915, 1571. Zarubince, Gal., go7 Zbarz, 570 Ew., BH. u. GB. Zbaraz, HK. Brody. 1343. Zarwanlca, Gal., go7 Wisniowczyk, 1110 Ew., BH. Podhajce, GB. Wišniowczyk, HK. Brody. 1026, 1343. Zarzecze, Gal., go7 Solotwina, 1240 Ew., BH. Bohorodczany, GB. Solotwina, HK. Lemberg. 1343. Zásada, bei Držkow, Bhm., 1242 Ew., BH. Semil, GB. Eisenbrod, HK. Reichenberg. 2035. Zásada, bei Eisenbrod, Bhm., go7 1250 Ew., BH. Semil, GB. Eisenbrod, HK. Reichenberg. 281, 1394. Zns*aw, Gal., «So7 Zagór, 390 Ew., BH. u. GB. Sanok, HK. Lemberg. 68. Zasmuk, Bhm., go7, Y u. 5§r>. 2210 Ew., BH. Kolin, GB. Kaurim, HK. Prag. 915, 1636, 1819, 23/5, 2485. Zassów, Gal., go7, Y> 880 Ew., BH. u. GB. Pilzno, HK. Krakau. 1026. Zastawce, Gal., go7 Holhocze, 760 Ew., BH. u. GB. Podhajce, HK. Brody. 960. Zastawle bel Podhajce, Gal., «Jo7, 193 Ew., BH. u. GB. Podhajce, HK. Brody, 613. Zastawna, Buk., gó>, Y. 4170 Ew„ BH. u. GB. Zastawna, HK. Czernowitz. 10z6, 1343. Zastřlzl, Mhr., go7 Střilek, 320 Ew., BH. Kremsier, GB. Zdounek, HK. Olmlltz. 960. Zaszków, Gal., «Jo7 Kulikow, Y, 1510 Ew., BH. Lemberg, GB. Lemberg Umgbg., HK. Lemberg. 1343. Zator, Gal., «io7, Y. ISr, 1610 Ew., BH. Os-wiecim, GB. Zator, HK. Krakau. 354. Zauohtel, Mhr., “go7, Y> ‘«.010 Ew., BH. Neutitschein, GB. Fülnek, HK. Olmlltz, 87, 166, 203, 354, 613, 737, 1008, 1343, 1732, 2325, 2462. Zautke, Mhr., «go7 Groß-Heilendorf, 9/0 Ew., BH. u. GB. Hohenstadt, HK. OlmUtz. 2163. Zavodí, Bhm., go7 Beraun, 613. Zavodna bel Cilii, Stmk., s. u. Savodna. Zavrelje di Breno, Dalm., «go7 Molini di Breno, 280 Ew., BH., GB. u. HK. Ragusa, 1343. Zawada, Gal., go7 Neu-Sapdez, 790 Ew., BH. u. GB. Neu-Sandez, HK. Krakau, 1343. 1636. Zawadów, bei Jaworów, Gal., go7 Niemirów, 1940 Ew., BH. u. GB. Jaworów, HK. Lemberg. 1343, 1636. Zawadów, Gal., «Jo7 Stryj, 920 Ew., BH. u. GB. Stryj, HK. Lemberg. 68, Zawá^ów, Gal., «go7, 1330 Ew., BH. u. GB. Podhajce, HK. Brody. 1343. Zawěschin, Bhm., go7 Bělčitz, 220 Ew., BH. u. GB. Blatna, HK. Pilsen. Zawidze, Gal., go7 Szczurowice, 890 Ew., BH. Brody, GB. Lopatyn, HK. Brody. 1571. Zawoja, Gal., 5740 Ew., BH. Myálenice, GB. Maków, HK. Krakau. 1394, 15/1. 1636. Zawratetz, Bhm., go7 Ronow bei Časlau, jgg Zawratetz-Tremoschnitz, 240 Ew., BH. u. GB. Časlau, HK. Prag. 68, 854. Zazulinóe, Gal., go7 Doroschoutz, 1200 Ew., BH. u. GB. Zaleszczyki, HK. Brody. 15/1. Zbaraž, Gal., «go7, Y. Sw>8310 Ew., BH. u. GB. Zbaraz, HK. Brody. 68, 737, 1343, 1466, 2375. Zbečnik, Bhm., «go7, 1430 Ew., BH. u. GB. Náchod, HK. Reichenberg. 613, 2085, 2086, 2163. Zběř, Bhm., «go7 Hoch-Weseli, 490 Ew., BH. u. GB. Neubydžow, HK. Reichenberg. 1343. Zbeschau, Mhr., «go7, Y. 1800 Ew., BH. Brilnn, GB. Eibenschitz, HK. Brllnii. 325. Zbirow, Bhm., go7, Y u- 5i*ř> 1680 Ew., BH. Rokltzan, GB. Zbirow, HK. Pilsen. 613,1732. Zboiska, Gal., «go7 Zniesienie bei Lemberg, 829 Ew., BH. Lemberg, GB. Lemberg Umgbg., HK. Lemberg. 354, 1343. Zborôw, Gal., «go7, Y u §ü> 4830 Ew, BH. u. GB. Zborów, HK. Brody. 926, 1026. Zborowitz, Mhr., «go7, Y> Ü», 1300 Ew., BH. Kremsier, GB. Zdounek, HK. Olmtltz. 2398. Zboži, Bhm., go7 Habern, 330 Ew., BH. Časlau, GB. Habern, HK. Prag. 1401. Zbraslawitz, Bhm., go7, Y u- S*> 1210 Ew., BH. u. GB. Kuttenberg, HK. Prag. 68, 166, 613, 1008, 1761. Zbylltowska Qóra, Gal., go7 Tarnów, 810 Ew., BH. u. GB. Tarnów, HK. Krakau. 166. Zbyslau, Bhm., go7 Weiss-ťodol, 600 Ew., BH. u. GB. Časlau, HK. Prag. 1008, 2461. Zbyszyce, Gal., go7, 360 Ew., BH. u. GB. Zbyszyce, HK. Krakau. 1026. Zdanltz, Mhr., go7 Bystritz, 290 Ew., BH. Neu-stadtl, GB. Bystritz, HK. Brtlnn. 613. Zdanitz, Bhm., go7 Bohdanetsch bei Pardubitz, 850 Ew., BH. u. GB. Pardubitz, HK. Prag. v 1343. Zdar a. d. Adler, Bhm., go7 Borohradek, 580 Ew., BH. Reichenau a. K., GB. Adlerkoste-letz, HK. Reichenberg. 87. Ždárek, Bhm., go7 Hronow, 960 Ew., BH. u. GB. Náchod, HK. Reichenberg. 324. Zdechowitz, Bhm., go7 u. Y> 630 Ew., BH. Pardubitz, GB. Přelauč, HK. Prag. 960. Zdenskavas, Krain, go7 Videm, 270 Ew., BH. Gottschee, GB. Großlaschitz, HK. Laibach. 1571. Zdlretz-Kreutzberg, Bhm., go7 u. Y Zdiretz, Igü Zdiretz-Kreutzberg, 710 Ew., BH. u. GB. Chotěboř, HK. Prag. 1466, 2302. Zdltz, Bhm., go7, Y u- 5Ü, 2130 Ew., BH. u. GB. Hořowitz, HK. Prag. 68, 166, 324, 354, 613, 1124, 1343, 1571, 1636, 2086, 2398. Zdobin, Bhm., go7 Miletin, 310 Ew., BH. Neu-paka, GB. Hořilz, HK. Reichenberg. 250. Žebrák, Bhm., go7 u. Y> 4630 Ew., BH. u. GB. Hořowitz, HK. Prag. 614, 915, 915, 1253, 1,61, 1851. Zechnerhof, Km t., go7 Launsdorf. 1571. Zeglestów, Gal., <3o> Bad Zegiestów, Y> Iw, 830 Ew., BH. Neusandez, GB. Muszyna, II K. Krakau. 1032. Zehnbach, N.-Ö., go7 Purgstall, 100 Ew., BH. u. GB. Scheibbs, HK. Wien. 1887. Žehrow, Bhm., go7 Zdar b. Swijan-Podol, 140 Ew., BH. u. GB. Münchengrätz, HK. Reichen-v berg. 1394, 1343. Žehun, Bhm., go7, 930 Ew., BH. Poděbrad, GB. Königstadtl, HK. Prag. 1343, 1636. Zeidler, Bhm., go7, Y u. ÜÍ, 1390 Ew., BH. Schluckenau, GB. Hainspach, HK. Reichen-_ berg. 1394 2086, 2131. Želatowitz, Mhr., go7 Prerau, 600 Ew., BH, u. GB. Prerau, HK. Olmütz. 933. Zelking, NÖ., go7 Matzleinsdorf, 210 Ew., BH. u. GB. Melk, HK. Wien. 1344, 1636.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!